DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Matematik P   147 1 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiMUSTAFA ZEKİ KURT1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Mühendislik ve temel bilimlerde temel ilkeleri ve bilgilerin kazandırılması ve ihtiyaç halinde bu bilgi ve becerilerin kendi alanındaki uyarlamasının yapılması.
Dersin İçeriği
Fonksiyon, limit, süreklilik ve Türevin temel özelliklerini kavramak bunları fonksiyonların grafiklerini çizmede yaklaşık hesap yapmada ve problem çözmede kullanmak. Ayrıca öğrencileri analitik düşünme konusunda eğitmek ve ileride kendi ilgilendikleri konularla ilgili problemleri çözmek için kuracakları modeller için çözüm yöntemlerini öğretmektir. Analiz insan aklının en büyük başarılarından biri olarak düşünülen heyecan verici bir konudur. Umudumuz, öğrencilerinde analizi sadece kullanışı ile değil onun iç güzelliği ile de keşfetmesidir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Sayılardaki sıralamaları yapabilir.
2) Verilen birinci veya ikinci derece bir denklemi çözebilir.
3) Verilen birinci veya ikinci derece eşitsizlikleri çözebilir.
4) Fonksiyonlarla ilgili işlemleri yapıp bazı trigonometrik hesaplamaları yapabilir.
5) Fonksiyonların limitini hesaplayabilir.
6) Verilen bir fonksiyonun türevini alabilir ve bunu maksimum minimum problemlerine uygulayabilir.
7) Fonksiyonların grafiğini kolay şekilde çizebilir.
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İktisadi ve hukuksal temel kavram ve ilkeleri tanımlar
X
2
Peyzaj Mimarlığının temel ilke, süreç ve araçları konusunda yeterli temel altyapıya sahip olma; bu alanda kuramsal ve uygulamalı bilgileri mesleki alanda çözümleri ile birlikte kullanabilir
3
Peyzajları, doğal sistemlerin özgün veya insan tarafından dönüştürülmüş unsurları olarak algılamak ve insan gereksinimlerini karşılamada bu kaynakları sürdürülebilir şekilde planlama anlayışını kullanabilir
4
Peyzaj tasarımının felsefe, öğe, ilke ve araçlarını ayrıntılı peyzaj tasarımı sürecine yansıtabilme bilgi ve yetkinliğini kullanabilme ve doğa, doğal süreçler, bazı organik öğelerin karakteristikleri ve performansları konusunda, peyzajların düzenlenmesi,
5
Peyzaj Mimarlığının temel unsurlarından birisi olan bitkisel materyale yönelik bilgileri sistematik sınıflama içinde kavrayarak, bilgi birikimini peyzajların düzenlenmesi, korunması, geliştirilmesi ve onarımında kullanabilir
6
Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama, Peyzaj ekolojisi ve ekolojik planlama/ tasarımın ilke ve pratiğini ve peyzaj mimarlığı uygulamala
X
7
Peyzaj çalışmaları ile ilişkili sosyal ve beşeri alanlarda araştırma felsefesi ve yöntemleri konusunda edinilen bilgileri ilgili alanlarda kullanabilir
8
Peyzaj Mimarlığının temel ilke, süreç ve araçları konusunda mesleğin uygulanabilmesi için gerekli bilgileri edinmek ve kavramak. Peyzajları, doğal sistemlerin özgün veya insan tarafından dönüştürülmüş unsurları olarak algılamak ve insan gereksinimlerini k
9
Doğa, doğal süreçler, bazı organik öğelerin karakteristikleri ve performansları konusunda bilgi edinmek ve bu bilgiyi peyzajların düzenlenmesi, korunması, bakım ve yönetimi çalışmalarına yansıtabilecek düzeyde kavrar. Peyzaj Mimarlığının temel unsurlarınd
X
10
Peyzaj ekolojisi ve ekolojik planlama/tasarımın ilke ve pratiğini ve peyzaj mimarlığı uygulamalarındaki işlevini bilir ve kavrar
11
Peyzaj çalışmaları ile ilişkili sosyal ve beşeri alanlarda araştırma felsefesi ve yöntemleri konusunda yeterli bilgileri edinir ve kavrar
12
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi edinir
13
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma becerisi, ile deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi edinir
14
Peyzajların tanımlanması ve sınıflandırılması için gerekli fiziki ve biyolojik göstergeleri temel düzeyde anlama ve kullanma becerisine sahip olmak, değişik peyzaj tipleri için toplum, alan ve doğaya duyarlı plan ve tasarım önerileri geliştirebilecek yetk
15
Araştırarak ve alternatif düşüncelerin eleştirel yorumlamasını yaparak planlama, tasarım ve yönetim sürecinde çeşitli peyzaj öğelerini çözümleyebilme ve değerlendirebilme yetisini kazanmak
16
Peyzaj Mimarlığı düşüncelerini geliştirmede ve açıklamada çağdaş iletişim yöntemlerini kullanarak görsel, sözlü ya da yazılı sunabilme yetisini kazanır
17
Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma özgüveni kazanır.
18
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi ile yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
19
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi
20
Mesleki ve etik sorumluluk bilinci ile proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalık ve mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Sayılar ve sıralama özellikleri Kaynaklardaki ilgili kısımlarının okunması, problem çözümü Anlatım
Problem Çözme
2 Çarpanlara ayırma yöntemleri Kaynaklardaki ilgili kısımlarının okunması, problem çözümü Anlatım
Problem Çözme
3 Birinci ve ikinci dereceden denklem çözümü Kaynaklardaki ilgili kısımlarının okunması, problem çözümü Anlatım
Problem Çözme
4 Birinci ve ikinci dereceden eşitsizlik çözümü Kaynaklardaki ilgili kısımlarının okunması, problem çözümü Anlatım
Problem Çözme
5 Mutlak değer ve mutlak değerli denklem ve eşitsizlik çözümü Kaynaklardaki ilgili kısımlarının okunması, problem çözümü Anlatım
Problem Çözme
6 Fonksiyon ve fonksiyonun tanım ve görüntü kümesi bulma Kaynaklardaki ilgili kısımlarının okunması, problem çözümü
7 Bazı özel tipteki fonksiyonlar, tamdeğer fonksiyonu ve fonksiyonların bileşkesi Kaynaklardaki ilgili kısımlarının okunması, problem çözümü Anlatım
Problem Çözme
8 Arasınav ve problem çözümü yazılı sınav Yazılı Sınav
9 Bire bir örten ve ters fonksiyon ile trigonometrik fonksiyonlar Kaynaklardaki ilgili kısımlarının okunması, problem çözümü Anlatım
Problem Çözme
10 Limit ve limit alma kuralları ile bazı özel tipteki limitlerin hesaplanması Kaynaklardaki ilgili kısımlarının okunması, problem çözümü
11 Süreklilik ve bazı süreksizlik tipleri Kaynaklardaki ilgili kısımlarının okunması, problem çözümü Anlatım
Problem Çözme
12 Türev ve temel türev alma kuralları ile zincir kuralı Kaynaklardaki ilgili kısımlarının okunması, problem çözümü Anlatım
Problem Çözme
13 Türevin maksimum ve minimum problemlerde uygulanması Kaynaklardaki ilgili kısımlarının okunması, problem çözümü Anlatım
Problem Çözme
14 Grafik çizimi örnek problem çözümü Anlatım
Problem Çözme
15 Grafik çizimi örnek problem çözümü Anlatım
Problem Çözme
16-17 Final sınavı yazılı sınav Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar