DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Mesleki Deontoloji * PM   443 7 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiBERRİN SİREL1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Peyzaj Mimarlığı mesleğinde yeni gelişmeler ve bunlardan kaynaklanan etik sorunların çözüm yaklaşımlarının bulunmasıdır.
Dersin İçeriği
Peyzaj mimarlığı tarihçesinin öğrenilmesi, meslek etiği ve ahlakının çeşitli ahlak kural ve kavramları ile öğrencilere aktarılmasıdır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İktisadi ve hukuksal temel kavram ve ilkeleri tanımlar
2
Peyzaj Mimarlığının temel ilke, süreç ve araçları konusunda yeterli temel altyapıya sahip olma; bu alanda kuramsal ve uygulamalı bilgileri mesleki alanda çözümleri ile birlikte kullanabilir
X
3
Peyzajları, doğal sistemlerin özgün veya insan tarafından dönüştürülmüş unsurları olarak algılamak ve insan gereksinimlerini karşılamada bu kaynakları sürdürülebilir şekilde planlama anlayışını kullanabilir
4
Peyzaj tasarımının felsefe, öğe, ilke ve araçlarını ayrıntılı peyzaj tasarımı sürecine yansıtabilme bilgi ve yetkinliğini kullanabilme ve doğa, doğal süreçler, bazı organik öğelerin karakteristikleri ve performansları konusunda, peyzajların düzenlenmesi,
X
5
Peyzaj Mimarlığının temel unsurlarından birisi olan bitkisel materyale yönelik bilgileri sistematik sınıflama içinde kavrayarak, bilgi birikimini peyzajların düzenlenmesi, korunması, geliştirilmesi ve onarımında kullanabilir
6
Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama, Peyzaj ekolojisi ve ekolojik planlama/ tasarımın ilke ve pratiğini ve peyzaj mimarlığı uygulamala
7
Peyzaj çalışmaları ile ilişkili sosyal ve beşeri alanlarda araştırma felsefesi ve yöntemleri konusunda edinilen bilgileri ilgili alanlarda kullanabilir
X
8
Peyzaj Mimarlığının temel ilke, süreç ve araçları konusunda mesleğin uygulanabilmesi için gerekli bilgileri edinmek ve kavramak. Peyzajları, doğal sistemlerin özgün veya insan tarafından dönüştürülmüş unsurları olarak algılamak ve insan gereksinimlerini k
X
9
Doğa, doğal süreçler, bazı organik öğelerin karakteristikleri ve performansları konusunda bilgi edinmek ve bu bilgiyi peyzajların düzenlenmesi, korunması, bakım ve yönetimi çalışmalarına yansıtabilecek düzeyde kavrar. Peyzaj Mimarlığının temel unsurlarınd
10
Peyzaj ekolojisi ve ekolojik planlama/tasarımın ilke ve pratiğini ve peyzaj mimarlığı uygulamalarındaki işlevini bilir ve kavrar
11
Peyzaj çalışmaları ile ilişkili sosyal ve beşeri alanlarda araştırma felsefesi ve yöntemleri konusunda yeterli bilgileri edinir ve kavrar
X
12
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi edinir
13
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma becerisi, ile deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi edinir
14
Peyzajların tanımlanması ve sınıflandırılması için gerekli fiziki ve biyolojik göstergeleri temel düzeyde anlama ve kullanma becerisine sahip olmak, değişik peyzaj tipleri için toplum, alan ve doğaya duyarlı plan ve tasarım önerileri geliştirebilecek yetk
15
Araştırarak ve alternatif düşüncelerin eleştirel yorumlamasını yaparak planlama, tasarım ve yönetim sürecinde çeşitli peyzaj öğelerini çözümleyebilme ve değerlendirebilme yetisini kazanmak
X
16
Peyzaj Mimarlığı düşüncelerini geliştirmede ve açıklamada çağdaş iletişim yöntemlerini kullanarak görsel, sözlü ya da yazılı sunabilme yetisini kazanır
X
17
Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma özgüveni kazanır.
18
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi ile yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
19
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi
20
Mesleki ve etik sorumluluk bilinci ile proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalık ve mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin tanımı ve içeriği konusunda bilgiler. Ders notlarındaki ilgili konular
2 Peyzaj Mimarlığının tarihçesi Ders notlarındaki ilgili konular
3 İnsanın belirli ödevleri olduğunu varsayan ahlak öğretilerini incelenmesi Ders notlarındaki ilgili konular
4 Çeşitli ahlak öğretilerini incelenmesi Ders notlarındaki ilgili konular
5 Ahlak öğretilerden kaynaklanan görev ve kuralların çeşitli mesleklerdeki somut izdüşümlerini incelenmesi. Ders notlarındaki ilgili konular
6 Ahlak öğretilerden kaynaklanan görev ve kuralların çeşitli mesleklerdeki somut izdüşümlerini incelenmesi. Ders notlarındaki ilgili konular
7 Peyzaj mimarlarının sorumluluklarının, görevlerinin anlatılması. Ders notlarındaki ilgili konular
8 Arasınav 7 hafta süresince işlenmiş konuları verilen ders notu ve sunulardan çalışarak sınava hazırlanmak.
9 Peyzaj mimarlığı mesleğini uygularken uyulması gereken ahlaki değer ve etik kuralların anlatılması. Ders notlarındaki ilgili konular
10 Peyzaj mimarlığı mesleğini uygularken uyulması gereken ahlaki değer ve etik kuralların anlatılması. Ders notlarındaki ilgili konular
11 Peyzaj mimarlığı mesleğinde karşılaşılabilecek etik ve hukuki sorunlar ve çözüm yaklaşımları. Ders notlarındaki ilgili konular
12 Peyzaj Mimarlığı mesleğinde yeni gelişmeler ve bunlardan kaynaklanan etik sorunlar ve çözüm yaklaşımları. Ders notlarındaki ilgili konular
13 Ödev ve sunumların hazırlanması Ödev konusunun araştırılması ve sunulması
14 Genel tartışma Ders notlarındaki ilgili konular
15 Genel tartışma Ders notlarındaki ilgili konular
16-17 Yarıyılsonu Sınavı Dönem sonuna kadar işlenmiş konuları verilen ders notu ve sunulardan çalışarak sınava hazırlanmak

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar