DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Yapı Materyali * P   174 2 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiYÜKSEL ÜNLÜKAPLAN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Peyzaj yapılarında kullanılan doğal ve yapay materyallerin niteliğini ve kullanım alanlarını öğrenmek. Yapı materyallerinin kullanım performanslarını öğrenmek
Dersin İçeriği
Peyzaj yapılarında kullanılan doğal ve yapay materyalleri teorik ve uygulamaları ile birlikte tanımak ve malzemeleri kullanım alanlarındaki uygulamaları ile birlikte görmek, tanımak.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İktisadi ve hukuksal temel kavram ve ilkeleri tanımlar
2
Peyzaj Mimarlığının temel ilke, süreç ve araçları konusunda yeterli temel altyapıya sahip olma; bu alanda kuramsal ve uygulamalı bilgileri mesleki alanda çözümleri ile birlikte kullanabilir
X
3
Peyzajları, doğal sistemlerin özgün veya insan tarafından dönüştürülmüş unsurları olarak algılamak ve insan gereksinimlerini karşılamada bu kaynakları sürdürülebilir şekilde planlama anlayışını kullanabilir
X
4
Peyzaj tasarımının felsefe, öğe, ilke ve araçlarını ayrıntılı peyzaj tasarımı sürecine yansıtabilme bilgi ve yetkinliğini kullanabilme ve doğa, doğal süreçler, bazı organik öğelerin karakteristikleri ve performansları konusunda, peyzajların düzenlenmesi,
X
5
Peyzaj Mimarlığının temel unsurlarından birisi olan bitkisel materyale yönelik bilgileri sistematik sınıflama içinde kavrayarak, bilgi birikimini peyzajların düzenlenmesi, korunması, geliştirilmesi ve onarımında kullanabilir
6
Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama, Peyzaj ekolojisi ve ekolojik planlama/ tasarımın ilke ve pratiğini ve peyzaj mimarlığı uygulamala
7
Peyzaj çalışmaları ile ilişkili sosyal ve beşeri alanlarda araştırma felsefesi ve yöntemleri konusunda edinilen bilgileri ilgili alanlarda kullanabilir
8
Peyzaj Mimarlığının temel ilke, süreç ve araçları konusunda mesleğin uygulanabilmesi için gerekli bilgileri edinmek ve kavramak. Peyzajları, doğal sistemlerin özgün veya insan tarafından dönüştürülmüş unsurları olarak algılamak ve insan gereksinimlerini k
X
9
Doğa, doğal süreçler, bazı organik öğelerin karakteristikleri ve performansları konusunda bilgi edinmek ve bu bilgiyi peyzajların düzenlenmesi, korunması, bakım ve yönetimi çalışmalarına yansıtabilecek düzeyde kavrar. Peyzaj Mimarlığının temel unsurlarınd
10
Peyzaj ekolojisi ve ekolojik planlama/tasarımın ilke ve pratiğini ve peyzaj mimarlığı uygulamalarındaki işlevini bilir ve kavrar
11
Peyzaj çalışmaları ile ilişkili sosyal ve beşeri alanlarda araştırma felsefesi ve yöntemleri konusunda yeterli bilgileri edinir ve kavrar
12
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi edinir
13
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma becerisi, ile deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi edinir
X
14
Peyzajların tanımlanması ve sınıflandırılması için gerekli fiziki ve biyolojik göstergeleri temel düzeyde anlama ve kullanma becerisine sahip olmak, değişik peyzaj tipleri için toplum, alan ve doğaya duyarlı plan ve tasarım önerileri geliştirebilecek yetk
15
Araştırarak ve alternatif düşüncelerin eleştirel yorumlamasını yaparak planlama, tasarım ve yönetim sürecinde çeşitli peyzaj öğelerini çözümleyebilme ve değerlendirebilme yetisini kazanmak
16
Peyzaj Mimarlığı düşüncelerini geliştirmede ve açıklamada çağdaş iletişim yöntemlerini kullanarak görsel, sözlü ya da yazılı sunabilme yetisini kazanır
X
17
Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma özgüveni kazanır.
X
18
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi ile yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
19
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi
20
Mesleki ve etik sorumluluk bilinci ile proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalık ve mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Ahşap malzeme ile ilgili genel bilgi ve tanımlar. Ahşap kaynağı ağaçların sınıflandırılması. Ahşabın sınıflandırılması ve özelliklerine ilişkin bilgi verilmesi. İşlenmiş ahşabın normlarının (direk, kalas, kadron, kiriş, lata, tahta, kapak tahtası) anlatımı Paylaşılan ders notlarını incelenmesi,ilgili malzemeyi yerinde bulma ve öğrenme
2 Doğal taşın sertlik, renk, mukavemet özellikleri ile ilgili bilgilerin verilmesi. Taşların işlenmesinde kullanılan aletlerin tanıtılması. Taş yonu işçiliği ile elde edilen taş malzeme adları Paylaşılan ders notlarını incelenmesi,ilgili malzemeyi yerinde bulma ve öğrenme
3 Kil ve türevleri ile elde edilen peyzaj konstrüksiyon materyallerinin tanıtımı. Tuğla, karo fayans, karo seramik ve kiremite ilişkin malzeme ve kullanım alanı bilgilerinin verilmesi. Paylaşılan ders notlarını incelenmesi,ilgili malzemeyi yerinde bulma ve öğrenme
4 Agregalar: Agregatların elde ediliş biçimleri. Agregaların sınıflanması ve kullanımı Paylaşılan ders notlarını incelenmesi,ilgili malzemeyi yerinde bulma ve öğrenme
5 Bağlayıcı Malzemeler: Peyzaj Mimarlığında en çok bağlayıcı olarak kullanılan çimento, kireç ve alçının hazırlanması, kullanımı. Paylaşılan ders notlarını inceleme, çalışma
6 Harçlar Paylaşılan ders notlarını inceleme, çalışma
7 Betonun tanımlanması, beton çeşitleri ve özellikleri. Betondan elde edilen yapı materyallerinin tanıtımı Paylaşılan ders notlarını inceleme, çalışma
8 Ara Sınav sınav
9 Metaller: Peyzaj donatılarında kullanılan demir ve çelik malzemelerin tanıtılması Paylaşılan ders notlarını incelenmesi, ilgili malzemeyi yerinde bulma ve öğrenme
10 Yalıtım malzemeleri, peyzaj donatı elemanlarının izolasyonunda kullanılan ısı ve su geçirmez malzemeler Paylaşılan ders notlarını incelenmesi, ilgili malzemeyi yerinde bulma ve öğrenme
11 Koruyucu Malzemeler Paylaşılan ders notlarını inceleme, çalışma
12 Camlar: camın elde edilmesi ve kalitesine göre sınıflandırılması bilgisi. Cam mozaik malzemesinin tanıtılması ve peyzajda kullanım alanlarına ilişkin bilgilerin verilmesi Paylaşılan ders notlarını incelenmesi, ilgili malzemeyi yerinde bulma ve öğrenme
13 Borular: Çelik, PVC, PE borular, vanalar ve eklerin anlatılması Paylaşılan ders notlarını incelenmesi, ilgili malzemeyi yerinde bulma ve öğrenme
14 Zemin Kaplama Malzemeleri Paylaşılan ders notlarını incelenmesi, ilgili malzemeyi yerinde bulma ve öğrenme
15 Peyzajda kullanılan malzemelerin uygulama örnekleri Paylaşılan ders notlarını inceleme, çalışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar