DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Çevre Hukuku * PM   450 8 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Muzaffer YÜCEL
Dersi Verenler
Prof.Dr.MUZAFFER YÜCEL1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Peyzaj Mimarlığı disiplini içerisinde bir peyzaj mimarının bilmesi gereken planlama/tasarım, çevre ve doğa koruma ile ilgili mevzuat hakkında bilgi sahibi olmak.
Dersin İçeriği
İnsan Haklarının evrimi ve çevre hakkının doğuşu, hukuk mevzuat çevre yönetimi gibi kavramlar, idare hukuku kaynakları, Türkiye Cumhuriyeti ve değişik ülkelerin Anayasalarındaki çevre ile ilgili hükümler, Çevre Kanunu, Milli Parklar Kanunu ve bu kanunlara göre çıkarılan yönetmelikler, Peyzaj Mimarlığının konusu ile ilgili diğer yasal düzenlemeler, Avrupa Peyzaj Sözleşmesi ve diğer çevre ile ilgili Uluslararası Sözleşmeler.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İktisadi ve hukuksal temel kavram ve ilkeleri tanımlar
2
Peyzaj Mimarlığının temel ilke, süreç ve araçları konusunda yeterli temel altyapıya sahip olma; bu alanda kuramsal ve uygulamalı bilgileri mesleki alanda çözümleri ile birlikte kullanabilir
X
3
Peyzajları, doğal sistemlerin özgün veya insan tarafından dönüştürülmüş unsurları olarak algılamak ve insan gereksinimlerini karşılamada bu kaynakları sürdürülebilir şekilde planlama anlayışını kullanabilir
X
4
Peyzaj tasarımının felsefe, öğe, ilke ve araçlarını ayrıntılı peyzaj tasarımı sürecine yansıtabilme bilgi ve yetkinliğini kullanabilme ve doğa, doğal süreçler, bazı organik öğelerin karakteristikleri ve performansları konusunda, peyzajların düzenlenmesi,
5
Peyzaj Mimarlığının temel unsurlarından birisi olan bitkisel materyale yönelik bilgileri sistematik sınıflama içinde kavrayarak, bilgi birikimini peyzajların düzenlenmesi, korunması, geliştirilmesi ve onarımında kullanabilir
6
Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama, Peyzaj ekolojisi ve ekolojik planlama/ tasarımın ilke ve pratiğini ve peyzaj mimarlığı uygulamala
7
Peyzaj çalışmaları ile ilişkili sosyal ve beşeri alanlarda araştırma felsefesi ve yöntemleri konusunda edinilen bilgileri ilgili alanlarda kullanabilir
8
Peyzaj Mimarlığının temel ilke, süreç ve araçları konusunda mesleğin uygulanabilmesi için gerekli bilgileri edinmek ve kavramak. Peyzajları, doğal sistemlerin özgün veya insan tarafından dönüştürülmüş unsurları olarak algılamak ve insan gereksinimlerini k
9
Doğa, doğal süreçler, bazı organik öğelerin karakteristikleri ve performansları konusunda bilgi edinmek ve bu bilgiyi peyzajların düzenlenmesi, korunması, bakım ve yönetimi çalışmalarına yansıtabilecek düzeyde kavrar. Peyzaj Mimarlığının temel unsurlarınd
10
Peyzaj ekolojisi ve ekolojik planlama/tasarımın ilke ve pratiğini ve peyzaj mimarlığı uygulamalarındaki işlevini bilir ve kavrar
X
11
Peyzaj çalışmaları ile ilişkili sosyal ve beşeri alanlarda araştırma felsefesi ve yöntemleri konusunda yeterli bilgileri edinir ve kavrar
12
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi edinir
13
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma becerisi, ile deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi edinir
14
Peyzajların tanımlanması ve sınıflandırılması için gerekli fiziki ve biyolojik göstergeleri temel düzeyde anlama ve kullanma becerisine sahip olmak, değişik peyzaj tipleri için toplum, alan ve doğaya duyarlı plan ve tasarım önerileri geliştirebilecek yetk
X
15
Araştırarak ve alternatif düşüncelerin eleştirel yorumlamasını yaparak planlama, tasarım ve yönetim sürecinde çeşitli peyzaj öğelerini çözümleyebilme ve değerlendirebilme yetisini kazanmak
X
16
Peyzaj Mimarlığı düşüncelerini geliştirmede ve açıklamada çağdaş iletişim yöntemlerini kullanarak görsel, sözlü ya da yazılı sunabilme yetisini kazanır
17
Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma özgüveni kazanır.
18
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi ile yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
X
19
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi
X
20
Mesleki ve etik sorumluluk bilinci ile proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalık ve mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş, Çevre Hukuku ile ilgili kaynak tanıtımı yok
2 İnsan Haklarının evrimi ve çevre hakkının doğuşu Ders notundaki ilgili konular
3 Hukuk-Mevzuat-çevre yönetimi kavramlar ve ilişkileri Ders notundaki ilgili konular
4 İdare hukuku kaynakları Ders notundaki ilgili konular
5 Türkiye Cumhuriyeti ve değişik ülkelerin Anayasalarındaki çevre ile ilgili hükümler Ders notundaki ilgili konular
6 Çevre Kanunu Ders notundaki ilgili konular
7 Çevre Kanunu ile ilgili yönetmelikler Ders notundaki ilgili konular
8 Ara sınav sınava hazırlık
9 Çevre Kanunu ile ilgili yönetmelikler devam Ders notundaki ilgili konular
10 Milli Parklar Kanunu ve Milli Parklar Yönetmeliği Ders notundaki ilgili konular
11 Peyzaj Mimarlığının konusu ile ilgili diğer yasal düzenlemeler Ders notundaki ilgili konular
12 Peyzaj Mimarlığının konusu ile ilgili diğer yasal düzenlemeler devam Ders notundaki ilgili konular
13 Avrupa Peyzaj Sözleşmesi Ders notundaki ilgili konular
14 Çevre ile ilgili Uluslararası Sözleşmeler Ders notundaki ilgili konular
15 Çevre ile ilgili Uluslararası Sözleşmeler Ders notundaki ilgili konular
16-17 Yılsonu sınavı sınava hazırlık

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar