DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Ağaçlandırma P   357 5 3 3 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Zerrin SÖĞÜT
Dersi Verenler
Prof.Dr.ZERRİN SÖĞÜT1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Ağaçlar ve ağaçlandırma ile ile ilgili temel bilgilerin verilerek ağaçlandırmanın nitelikleri ve gerekliliği hakkında bilgi sahibi olunması
Dersin İçeriği
Ağaçlar; insan yaşamındaki yeri, Dünya ve ülkemizde ağaçlandırma tarihçesi, Orman varlığımız, Ülkemizde ağaçlandırma ile ilgili kurumlar, ağaçların işlevler, ağaçlandırmada etkili çevresel faktörler, bitki tür ve fidan seçimi, dikim alanı hazırlığı, dikim, bakım

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Ağaçlar hakkındaki bilgilerini derinleştirir
2) Ağaçlandırmanın önemini kavrar
3) Değişen dünya koşullarında ağaçlandırmanın yararlarını bilir, yorumlar
4) Çeşitli çevresel sorunlara karşı ağaçlandırma hakkında yorum yapabilir
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İktisadi ve hukuksal temel kavram ve ilkeleri tanımlar
2
Peyzaj Mimarlığının temel ilke, süreç ve araçları konusunda yeterli temel altyapıya sahip olma; bu alanda kuramsal ve uygulamalı bilgileri mesleki alanda çözümleri ile birlikte kullanabilir
X
3
Peyzajları, doğal sistemlerin özgün veya insan tarafından dönüştürülmüş unsurları olarak algılamak ve insan gereksinimlerini karşılamada bu kaynakları sürdürülebilir şekilde planlama anlayışını kullanabilir
X
4
Peyzaj tasarımının felsefe, öğe, ilke ve araçlarını ayrıntılı peyzaj tasarımı sürecine yansıtabilme bilgi ve yetkinliğini kullanabilme ve doğa, doğal süreçler, bazı organik öğelerin karakteristikleri ve performansları konusunda, peyzajların düzenlenmesi,
X
5
Peyzaj Mimarlığının temel unsurlarından birisi olan bitkisel materyale yönelik bilgileri sistematik sınıflama içinde kavrayarak, bilgi birikimini peyzajların düzenlenmesi, korunması, geliştirilmesi ve onarımında kullanabilir
X
6
Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama, Peyzaj ekolojisi ve ekolojik planlama/ tasarımın ilke ve pratiğini ve peyzaj mimarlığı uygulamala
7
Peyzaj çalışmaları ile ilişkili sosyal ve beşeri alanlarda araştırma felsefesi ve yöntemleri konusunda edinilen bilgileri ilgili alanlarda kullanabilir
8
Peyzaj Mimarlığının temel ilke, süreç ve araçları konusunda mesleğin uygulanabilmesi için gerekli bilgileri edinmek ve kavramak. Peyzajları, doğal sistemlerin özgün veya insan tarafından dönüştürülmüş unsurları olarak algılamak ve insan gereksinimlerini k
X
9
Doğa, doğal süreçler, bazı organik öğelerin karakteristikleri ve performansları konusunda bilgi edinmek ve bu bilgiyi peyzajların düzenlenmesi, korunması, bakım ve yönetimi çalışmalarına yansıtabilecek düzeyde kavrar. Peyzaj Mimarlığının temel unsurlarınd
X
10
Peyzaj ekolojisi ve ekolojik planlama/tasarımın ilke ve pratiğini ve peyzaj mimarlığı uygulamalarındaki işlevini bilir ve kavrar
X
11
Peyzaj çalışmaları ile ilişkili sosyal ve beşeri alanlarda araştırma felsefesi ve yöntemleri konusunda yeterli bilgileri edinir ve kavrar
12
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi edinir
X
13
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma becerisi, ile deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi edinir
14
Peyzajların tanımlanması ve sınıflandırılması için gerekli fiziki ve biyolojik göstergeleri temel düzeyde anlama ve kullanma becerisine sahip olmak, değişik peyzaj tipleri için toplum, alan ve doğaya duyarlı plan ve tasarım önerileri geliştirebilecek yetk
15
Araştırarak ve alternatif düşüncelerin eleştirel yorumlamasını yaparak planlama, tasarım ve yönetim sürecinde çeşitli peyzaj öğelerini çözümleyebilme ve değerlendirebilme yetisini kazanmak
X
16
Peyzaj Mimarlığı düşüncelerini geliştirmede ve açıklamada çağdaş iletişim yöntemlerini kullanarak görsel, sözlü ya da yazılı sunabilme yetisini kazanır
17
Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma özgüveni kazanır.
18
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi ile yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
19
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi
20
Mesleki ve etik sorumluluk bilinci ile proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalık ve mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş, tarihçe, günümüzdeki ormanlar ve ağaçlandırmalar Yok Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Ödev
2 Bir ağacın ekosistemdeki yeri, ağaçların ve ormanların yararları Paylaşılan ders notlarını inceleme, çalışma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Ağaçların ve ormanların yararları, Türkiye'de orman kayıplarının nedenleri Paylaşılan ders notlarını inceleme, çalışma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Ağaçlandırmada etkili çevresel faktörler; kentlerde ağaç ölümlerinin nedenleri Paylaşılan ders notlarını inceleme, çalışma
5 Ağaçlandırmada etkili çevresel koşullar; alanın fiziksel nitelikleri (topoğrafya, eğim, bakı, enlem, boylam, denizden uzaklık ve yükseklik) Paylaşılan ders notlarını inceleme, çalışma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
6 Ağaçlandırmada etkili çevresel koşullar; iklim (sıcaklık, ışık, nemlilik ve yağış, rüzgar, vd) Paylaşılan ders notlarını inceleme, çalışma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
7 Ağaçlandırmada etkili çevresel koşullar: Toprak, Flora ve Fauna, hidroloji Paylaşılan ders notlarını inceleme, çalışma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
8 Ara Sınav Paylaşılan ders notlarını inceleme, çalışma Yazılı Sınav
9 Ağaçlandırmada etkili çevresel koşullar: alan kullanımı ve altyapı olanakları, mülkiyet, kirlilikler Paylaşılan ders notlarını inceleme, çalışma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Alan hazırlığı ve dikim (topoğrafyanın uygun hale getirilmesi, toprak ıslahı, dikim çukurlarının açılması) Paylaşılan ders notlarını inceleme, çalışma
11 Kentsel alanlarda ağaç dikim alanlarında alınması gereken önlemler Paylaşılan ders notlarını inceleme, çalışma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Dikim aralıklarını etkileyen faktörler (çevre koşulları, topoğrafya, alan büyüklüğü, amaç), dikim (zaman, çevresel koşullar, bitki, toprak), dikimde dikkat edilecek hususlar Paylaşılan ders notlarını inceleme, çalışma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Bitki türü seçimi, etkili hususlar; fiziksel özellikleri, orijini, çevresel istekleri, ekonomik değeri, istilacılığı, çevresel katkıları Paylaşılan ders notlarını inceleme, çalışma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
14 Bitki tür seçimi, fidan özellikleri, budama, koruma önlemleri, bakım (sulama, gübreleme, toprak işleme, vd) Paylaşılan ders notlarını inceleme, çalışma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Büyük fidan söküm, taşıma ve dikimi, örnekler Paylaşılan ders notlarını inceleme, çalışma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar