DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Çim Alanları PM   431 7 3 3 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Prof.Dr.ZERRİN SÖĞÜT1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Peyzaj Mimarlığı çalışmalarında estetik ve fonksiyonel amaçlarla kurulan çim alanlarla ilgili bilgilerin verilmesi. Çim alanların hazırlığı ile ilgili genel bilgilerin sunulması. Kullanılacak çim türleri, karışımlar, kullanım alanları hakkında bilgi verilmesi. Yapılan herbaryumun geliştirilmesi çalışmaları ile peyzaj mimarlığında kullanılan bitki bilgilerinin geliştirilmesini sağlamak.
Dersin İçeriği
Çimlerin kullanım alanları, fonksiyonları, alan hazırlığı aşamaları, çim tür ve karışımları, ekim-dikim teknikleri, bakım işlemleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Çim alanların kurulması ile ilgili bilgileri bilir
2) Çim alanlarda kullanılan çim türleri ve karışımlar hakkında yorum yapabilir
3) Çim alanların işlevlerini ve kullanım alanlarını bilir
4) Çim alanların bakımını bilir
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İktisadi ve hukuksal temel kavram ve ilkeleri tanımlar
2
Peyzaj Mimarlığının temel ilke, süreç ve araçları konusunda yeterli temel altyapıya sahip olma; bu alanda kuramsal ve uygulamalı bilgileri mesleki alanda çözümleri ile birlikte kullanabilir
3
Peyzajları, doğal sistemlerin özgün veya insan tarafından dönüştürülmüş unsurları olarak algılamak ve insan gereksinimlerini karşılamada bu kaynakları sürdürülebilir şekilde planlama anlayışını kullanabilir
4
Peyzaj tasarımının felsefe, öğe, ilke ve araçlarını ayrıntılı peyzaj tasarımı sürecine yansıtabilme bilgi ve yetkinliğini kullanabilme ve doğa, doğal süreçler, bazı organik öğelerin karakteristikleri ve performansları konusunda, peyzajların düzenlenmesi,
X
5
Peyzaj Mimarlığının temel unsurlarından birisi olan bitkisel materyale yönelik bilgileri sistematik sınıflama içinde kavrayarak, bilgi birikimini peyzajların düzenlenmesi, korunması, geliştirilmesi ve onarımında kullanabilir
X
6
Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama, Peyzaj ekolojisi ve ekolojik planlama/ tasarımın ilke ve pratiğini ve peyzaj mimarlığı uygulamala
7
Peyzaj çalışmaları ile ilişkili sosyal ve beşeri alanlarda araştırma felsefesi ve yöntemleri konusunda edinilen bilgileri ilgili alanlarda kullanabilir
8
Peyzaj Mimarlığının temel ilke, süreç ve araçları konusunda mesleğin uygulanabilmesi için gerekli bilgileri edinmek ve kavramak. Peyzajları, doğal sistemlerin özgün veya insan tarafından dönüştürülmüş unsurları olarak algılamak ve insan gereksinimlerini k
X
9
Doğa, doğal süreçler, bazı organik öğelerin karakteristikleri ve performansları konusunda bilgi edinmek ve bu bilgiyi peyzajların düzenlenmesi, korunması, bakım ve yönetimi çalışmalarına yansıtabilecek düzeyde kavrar. Peyzaj Mimarlığının temel unsurlarınd
X
10
Peyzaj ekolojisi ve ekolojik planlama/tasarımın ilke ve pratiğini ve peyzaj mimarlığı uygulamalarındaki işlevini bilir ve kavrar
11
Peyzaj çalışmaları ile ilişkili sosyal ve beşeri alanlarda araştırma felsefesi ve yöntemleri konusunda yeterli bilgileri edinir ve kavrar
12
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi edinir
13
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma becerisi, ile deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi edinir
14
Peyzajların tanımlanması ve sınıflandırılması için gerekli fiziki ve biyolojik göstergeleri temel düzeyde anlama ve kullanma becerisine sahip olmak, değişik peyzaj tipleri için toplum, alan ve doğaya duyarlı plan ve tasarım önerileri geliştirebilecek yetk
15
Araştırarak ve alternatif düşüncelerin eleştirel yorumlamasını yaparak planlama, tasarım ve yönetim sürecinde çeşitli peyzaj öğelerini çözümleyebilme ve değerlendirebilme yetisini kazanmak
16
Peyzaj Mimarlığı düşüncelerini geliştirmede ve açıklamada çağdaş iletişim yöntemlerini kullanarak görsel, sözlü ya da yazılı sunabilme yetisini kazanır
17
Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma özgüveni kazanır.
18
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi ile yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
19
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi
20
Mesleki ve etik sorumluluk bilinci ile proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalık ve mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Genel tanımlar. Çimlerin kullanım alanları, yaygınlıkları, kentsel ve kırsal ölçekte sağladığı yararlar Yok Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Ödev
2 Çim bitkilerinde aranılan genel özellikler, çimlerin botanik özellikleri. Botanik özelliklere bağlı olarak kullanılan terimler ve anlamları. Paylaşılan ders notlarının incelenmesi, çalışılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Çim alanlarını ve çimleri etkileyen çevresel koşullar, zarar verici koşullara karşı alınması gereken önlemler. Çimlerin gruplarına göre büyüme ve gelişme özelliklerinin çevresel koşullara karşı gösterdiği farklılıklar. Paylaşılan ders notlarının incelenmesi, çalışılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Çim alanlarını ve çimleri etkileyen çevresel koşullar, zarar verici koşullara karşı alınması gereken önlemler. Çimlerin gruplarına göre büyüme ve gelişme özellikleri. Paylaşılan ders notlarının incelenmesi, çalışılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Çim alanların kurulması aşamaları : altyapı sistemlerinin kurulması ve toprak hazırlıkları Paylaşılan ders notlarının incelenmesi, çalışılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Çim alanların kurulması aşamaları : altyapı sistemlerinin kurulması ve toprak hazırlıkları Paylaşılan ders notlarının incelenmesi, çalışılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
7 Çim alanların kurulması aşamaları : bitkilendirme aşamaları Paylaşılan ders notlarının incelenmesi, çalışılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Paylaşılan ders notlarının incelenmesi, çalışılması Yazılı Sınav
9 Özel alanlarda çim alan oluşturma : küçük alanlar, sorunlu alanlar (eğimli, gölge, kurak, vs), karışımlar Paylaşılan ders notlarının incelenmesi, çalışılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Çim alanlarla yerörtücü alanların bakım ve çevresel ölçek başta olmak üzere karşılaştırılması Paylaşılan ders notlarının incelenmesi, çalışılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Çim alanlarda bakım işlemleri: önemi, zamanlamaları, türlere göre farklılıklar, Düzenli ve düzensiz bakım işlemleri Paylaşılan ders notlarının incelenmesi, çalışılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Çim alanlarda bakım işlemleri: biçim, kenar kesim işlemleri, dikey biçim Paylaşılan ders notlarının incelenmesi, çalışılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Çim alanlarda bakım işlemleri: sulama, gübreleme, yabancı otlarla savaşım, biçim artıkları ve diğer organiklerin temizlenmesi Paylaşılan ders notlarının incelenmesi, çalışılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Çim alanlarda havalandırma, kumlama veya kapak malzemesi serilmesi, kapak malzemelerinin özellikleri Paylaşılan ders notlarının incelenmesi, çalışılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Çim alanlarda yenileme işlemleri, üst ekim Paylaşılan ders notlarının incelenmesi, çalışılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar