DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İç Mekan Bitkileri * PM   452 8 3 3 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof.Dr. Zerrin SÖĞÜT
Dersi Verenler
Prof.Dr.ZERRİN SÖĞÜT1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İç mekanlarda estetik ve fonksiyonel amaçlarla kullanılan bitkilerin sınıflandırılması, familya cins ve türlerin özelliklerinin tanıtılması. Kullanım alanları ile ilgili genel bilgilerin sunulması. Genel anlamda bitkilerle ilgili bazı terimlerin açıklanması. İç mekanlarda bitkisel tasarımı yönlendirecek bilgilerin verilmesi, bu bitkilerle ilgili seçilen mekan/larda bir proje yapılması ile bilgilerin kalıcı olmasını sağlamak
Dersin İçeriği
İç mekan bitkilerinin sınıflandırması, bu gruptaki bitki türlerini içine alan önemli familyalar, cins, tür ve çeşitlerinin genel özellikleri, kullanım ve yetiştiricilikle ilgili nitelikleri. Familya, cins veya tür bazında iç mekanlarda kullanım amaçları, çevresel katkıları, iç mekanlarda bitkisel tasarımın amaçları, dikkate alınan çevresel koşullar, örnek tasarımlar, herbaryum yapılması ve bilgilerin herbaryuma aktarılması, dört yıllık çaba sonunda ortaya çıkan herbaryumdaki eksiklerin tamamlanması

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İktisadi ve hukuksal temel kavram ve ilkeleri tanımlar
2
Peyzaj Mimarlığının temel ilke, süreç ve araçları konusunda yeterli temel altyapıya sahip olma; bu alanda kuramsal ve uygulamalı bilgileri mesleki alanda çözümleri ile birlikte kullanabilir
3
Peyzajları, doğal sistemlerin özgün veya insan tarafından dönüştürülmüş unsurları olarak algılamak ve insan gereksinimlerini karşılamada bu kaynakları sürdürülebilir şekilde planlama anlayışını kullanabilir
4
Peyzaj tasarımının felsefe, öğe, ilke ve araçlarını ayrıntılı peyzaj tasarımı sürecine yansıtabilme bilgi ve yetkinliğini kullanabilme ve doğa, doğal süreçler, bazı organik öğelerin karakteristikleri ve performansları konusunda, peyzajların düzenlenmesi,
5
Peyzaj Mimarlığının temel unsurlarından birisi olan bitkisel materyale yönelik bilgileri sistematik sınıflama içinde kavrayarak, bilgi birikimini peyzajların düzenlenmesi, korunması, geliştirilmesi ve onarımında kullanabilir
X
6
Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama, Peyzaj ekolojisi ve ekolojik planlama/ tasarımın ilke ve pratiğini ve peyzaj mimarlığı uygulamala
7
Peyzaj çalışmaları ile ilişkili sosyal ve beşeri alanlarda araştırma felsefesi ve yöntemleri konusunda edinilen bilgileri ilgili alanlarda kullanabilir
8
Peyzaj Mimarlığının temel ilke, süreç ve araçları konusunda mesleğin uygulanabilmesi için gerekli bilgileri edinmek ve kavramak. Peyzajları, doğal sistemlerin özgün veya insan tarafından dönüştürülmüş unsurları olarak algılamak ve insan gereksinimlerini k
X
9
Doğa, doğal süreçler, bazı organik öğelerin karakteristikleri ve performansları konusunda bilgi edinmek ve bu bilgiyi peyzajların düzenlenmesi, korunması, bakım ve yönetimi çalışmalarına yansıtabilecek düzeyde kavrar. Peyzaj Mimarlığının temel unsurlarınd
X
10
Peyzaj ekolojisi ve ekolojik planlama/tasarımın ilke ve pratiğini ve peyzaj mimarlığı uygulamalarındaki işlevini bilir ve kavrar
X
11
Peyzaj çalışmaları ile ilişkili sosyal ve beşeri alanlarda araştırma felsefesi ve yöntemleri konusunda yeterli bilgileri edinir ve kavrar
12
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi edinir
13
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma becerisi, ile deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi edinir
14
Peyzajların tanımlanması ve sınıflandırılması için gerekli fiziki ve biyolojik göstergeleri temel düzeyde anlama ve kullanma becerisine sahip olmak, değişik peyzaj tipleri için toplum, alan ve doğaya duyarlı plan ve tasarım önerileri geliştirebilecek yetk
15
Araştırarak ve alternatif düşüncelerin eleştirel yorumlamasını yaparak planlama, tasarım ve yönetim sürecinde çeşitli peyzaj öğelerini çözümleyebilme ve değerlendirebilme yetisini kazanmak
16
Peyzaj Mimarlığı düşüncelerini geliştirmede ve açıklamada çağdaş iletişim yöntemlerini kullanarak görsel, sözlü ya da yazılı sunabilme yetisini kazanır
17
Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma özgüveni kazanır.
X
18
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi ile yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
19
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi
20
Mesleki ve etik sorumluluk bilinci ile proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalık ve mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 İç mekan bitkilerinin sınıflandırması, örnek cins ve türler, iç mekanda yapılacak bitkilendirme projesi için alan seçimi, bilgiler ve belirli bir alan varsa yerinde inceleme yok
2 İç mekanların sınıflandırılması, iç mekanda bitki kullanımının amaçları, örnekler, geçici düzenlemeler Paylaşılan ders notlarını inceleme, çalışma
3 İç mekanlarda bitkisel tasarımda etkili faktörler: mekan, müşteri, kullanıcı Paylaşılan ders notlarını inceleme, çalışma
4 İç mekan bitki familyaları: Palmaceae, palmiyeler, kullanımları, önemli cins ve türleri Paylaşılan ders notlarını inceleme, çalışma
5 Moraceae familyası, genel özellikleri ve iç mekanlarda kullanımlarına yönelik genel bilgiler, önemli türler ve çeşitler, bakım ve yetiştiricilikle ilgili bilgiler Paylaşılan ders notlarını inceleme, çalışma
6 Araceae familyası, genel özellikleri ve iç mekanlarda kullanımlarına yönelik genel bilgiler, önemli türler ve çeşitler, bakım ve yetiştiricilikle ilgili bilgiler Paylaşılan ders notlarını inceleme, çalışma
7 Maranthaceae, Begoniaceae familyaları, genel özellikleri ve iç mekanlarda kullanımlarına yönelik genel bilgiler, önemli cinsler, türler, bakım ve yetiştiricilikle ilgili bilgiler Paylaşılan ders notlarını inceleme, çalışma
8 Ara Sınav Paylaşılan ders notlarını inceleme, çalışma
9 Sukkulent bitki familyalarından Crassulaceae, Agavaceae, Cactaceae; genel özellikleri ve iç mekanlarda kullanımlarına yönelik genel bilgiler, önemli cinsler, türler, bakım ve yetiştiricilikle ilgili bilgiler Paylaşılan ders notlarını inceleme, çalışma
10 Sukkulent bitki familyalarından Crassulaceae, Agavaceae, Cactaceae; genel özellikleri ve iç mekanlarda kullanımlarına yönelik genel bilgiler, önemli cinsler, türler, bakım ve yetiştiricilikle ilgili bilgiler Paylaşılan ders notlarını inceleme, çalışma
11 İç mekanda kullanılan diğer bitki familyaları, özellikleri, önemli cins ve türler, kullanımları, bakımları Paylaşılan ders notlarını inceleme, çalışma
12 İç mekan bitkilerinde bakım işlemleri: sulama, su püskürtme veya havanın oransal nemini artırma, bitki temizliği Paylaşılan ders notlarını inceleme, çalışma
13 İç mekan bitkilerinde bakım işlemleri: gübreleme, budama, uç alma, destekleme Paylaşılan ders notlarını inceleme, çalışma
14 Bireysel projelerle ilgili tartışmalar Paylaşılan ders notlarını inceleme, çalışma
15 İç mekan bitkilerinde bakım işlemleri: saksı değiştirme, ortam yenileme Paylaşılan ders notlarını inceleme, çalışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar