DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Uygarlık Tarihi ICM   105 1 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Nermin TANBUROĞLU
Dersi Verenler
Öğr. Gör.NERMİN TANBUROĞLU1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İnsanın insanlaşma sürecinde geçirdiği kültürel evreler ve insanın uygar yaşam biçimini oluşturma koşullarının kavratılması amaçlanmıştır.
Dersin İçeriği
İnsanın Uygar yaşama biçimini oluşturmasını tarihsel süreç içerisinde belirlemek. Uygarlığın oluşumunu sağlayan ekonomik, toplumsal, düşünsel yapıların İlkel yaşamdan farklılaşma sürecini ortaya koymak. Bu doğrultuda bireye insanlık toplumunu tarihsel bütünlüğü içinde kavratmak ve belirli bir kültürel anlayış kazandırmak.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İnsanın uygarlık öncesi kültürlerinin uygar yaşam biçiminden farklı olan özelliklerini öğrenir.
2) İnsanın uygarlık öncesi kültürünün kimi özelliklerinin günümüz insan davranışlarına olan etkilerinin farkına varır.
3) İlkel yaşam biçiminin uzun sürmesine karşın uygar yaşam biçiminin insanlığın sadece son beş bin yıllık zamanını oluşturduğunu öğrenir.
4) İnsanın ilkel yaşam döneminde farklılaşmamış yapıların, ekonomik, düşünsel, toplumsal yapıların farklılaşması sonucu uygar yaşam biçimine geçtiğini öğrenir.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İç mimarlık alanındaki kavramlara, tartışmalara ve gelişmelere dair bilgiye sahip olma,
2
İç mimarlık konusunda mesleki yazını ve uluslararası diğer gelişmeleri takip edip, kullanabilecek ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olma bilgisi,
3
İç mimari tasarım ve uygulamalarının evrensel, toplumsal ve çevresel boyutlardaki etkilerinin bilincinde olmak; sürdürülebilir gelişme, yenilikçilik ve girişimcilik konularının farkında olmak,
4
Proje ve şantiye yönetimi ve uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilgi sahibi olma,
5
Görsel elemanlarla sunabilme ve gerektiğinde konuyla ilgili rapor yazabilme bilgisi,
6
İç mimarlık mesleğini uygulayabilecek temel tasarım, tarih ve teknik bilgisine sahip olma,
7
Mesleki bir fikre ya da bir mimari projeye ait analizleri, bulguları, sonuçları, önerileri değerlendirme bilgisi,
8
İç mimari uygulamaların hukuksal sonuçları hakkında farkında olma,
9
Mesleki alanda kuramsal, yöntemsel ve uygulamalı bilgileri iç mimari tasarım önerileri ve uygulamaları geliştirmek için bir arada kullanabilme becerisi,
10
Gerçekçi fiziksel, sosyal ve ekonomik kısıtlar altında ve estetik değerler ve kullanıcı ihtiyaçlarını çerçevesinde, çağdaş, yaratıcı ve estetik tasarım önerileri oluşturabilme ve uygulayabilme becerisi,
X
11
Toplanan veriyi analiz edebilme, farklı bilgi ve düşünceleri sentezleyebilme, elde edilen sonuçları yorumlayabilme becerisi ve bunları iç mimari tasarım süreci içinde kullanabilme becerisi,
X
12
İç mimarlık alanındaki projelerin tasarımdan uygulamaya kadar olan tüm aşamalarında tasarımcı kavrayışı ile hareket edebilme becerisi; bu süreçte kullanacağı projelendirme, tasarım, çizim, yazılım, uygulama konularına dair modern araç, teknik ve teknoloji
13
Yaşadığımız iç mekânlar ve yapılı çevrelere karşı duyarlı olma, bu mekânlardaki problemleri ve ihtiyaçları eleştirel ve akılcı bakış açısıyla tespit edebilme becerisi,
14
İç Mimarlık alanının gerektirdiği konularda bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve bu gelişmeler doğrultusunda kendisini sürekli yenileme becerisi,
15
Bireysel çalışabilme ve öncelik kullanabilme yetkinliği,
X
16
İç mimarlık mesleğini ilgilendiren mesleki, bilimsel ve etik sorumluluk yetkinliği,
X
17
Yaşamboyu öğrenme çerçevesinde, bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda kendini geliştirme becerisine sahip olma
X
18
Takım çalışması yapabilme, çok disiplinli alanlarda bir takım halinde etkin çalışabilme, iletişim kurabilme ve sorumluluk alabilme yetkinliği,
X
19
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme yetkinliği,
X
20
İç Mimarlık alanında tartışmalı kavramsal amaçlı kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını araştırabilme yetkinliği,

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Ders İçeriği, Kaynakların Tanıtımı ve Temel Kavramlar (Uygar, Uygarlık, İlkel, Barbar, Kültür) Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Uygarlığın Oluşum Koşullarını İnceleyen Bilim Dalları (Antropoloji, Etnoloji, Arkeoloji, Mitoloji vs.). Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Uygarlığı Oluşturan Kurumlar ve Farklılaşma Süreçleri (Ekonomik, Siyasal, Toplumsal, Düşünsel). Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Uygarlık Öncesi (İlkel Topluluklar) Dönemlerde Ekonomik, Toplumsal ve Düşünsel Yapıların Gelişmesi. Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Toplayıcı,Avcı-Toplayıcı ve Uzman Avcı Dönemlerinin Ekonomik,Toplumsal,Düşünsel Yapıların Etkileşimi Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 İlkel Topluluktan Uygar Topluma Geçiş Aşaması: Mezolitik Topluluklar. Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 İlkel Topluluktan Uygar Topluma Geçiş Aşaması: Neolitik Dönem Kültürleri Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Vize Sınavı Soru Hazırlama Yazılı Sınav
9 Neolitik Dönemde Çiftçi, Geçim, Yaşam ve Düşün Biçimi. Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Neolitik Dönemde Çiftçi, Geçim, Yaşam ve Düşün Biçimi. Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Mezopotamya Bölgesinde Uygar Kent Devletlerinin Kurulması ve Tarım Kültürü Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
12 Uygarlığın Yayılması (Ticaret, Düşünsel Etkileme ve Üretim ve Savaş Teknolojisi ile Yayılması). Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Tarım Kültüründen Sanayi Kültürüne Geçiş;Ekonomik,Toplumsal, Düşünsel Yapılarda Farklılaşma Süreci. Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Uygarlığın Temel Taşları (İlk Araçlar, Ateş, Yazı, Tekerlek, Barut, İnternet vs.). Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
15 Genel Tekrar ve Değerlendirme Kaynak Okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Final Soru Hazırlama Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar