DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Teknik Resim Tasarı Geometri 2 ICM   112 2 2 4 8

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Tülay CANBOLAT
Dersi Verenler
SİLVİA ÖZLER1. Öğretim Grup:A
SİLVİA ÖZLER1. Öğretim Grup:A
TOLGA TAŞKIN1. Öğretim Grup:A
SİLVİA ÖZLER1. Öğretim Grup:B
TOLGA TAŞKIN1. Öğretim Grup:B
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Tasarım bilincinin yaratılması, doğal oluşumlardan yapılı çevreye kurgulama düzenlerine farkındalık uyandırılması, mekan oluşumunda boyutları temel tasarım elemanlarının kullanılması, hacim-strüktür algısı ile modelleme yapılması, örüntü geliştirilmesi
Dersin İçeriği
Yaratımdan ürün sürecine temel tasarım kavramına giriş ve üretim sürecinde sanat yaklaşımı, Algı-Duyu, Çağrışım-Duyum ilişkileri: gösterge-ifade eşleştirme haritaları; Temel tasarım araçları nokta, çizgi, yüzey ve hacim tanımlamaları ile iki boyuttan üçüncü boyutta birim üretme: Birim modülden örüntüye kurgulama tekniği, algısal deneyim ile biçimlendirme ve strüktür-biçim ilişkisi, denge-oran, ritm, tekrar, zıtlık kompozisyon ilkeleri ile modelleme.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İç mimarlık alanındaki kavramlara, tartışmalara ve gelişmelere dair bilgiye sahip olma,
2) İç mimarlık konusunda mesleki yazını ve uluslararası diğer gelişmeleri takip edip, kullanabilecek ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olma bilgisi,
3) İç mimari tasarım ve uygulamalarının evrensel, toplumsal ve çevresel boyutlardaki etkilerinin bilincinde olmak; sürdürülebilir gelişme, yenilikçilik ve girişimcilik konularının farkında olmak,
4) Proje ve şantiye yönetimi ve uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilgi sahibi olma,
5) Görsel elemanlarla sunabilme ve gerektiğinde konuyla ilgili rapor yazabilme bilgisi,
6) İç mimarlık mesleğini uygulayabilecek temel tasarım, tarih ve teknik bilgisine sahip olma,
7) Mesleki bir fikre ya da bir mimari projeye ait analizleri, bulguları, sonuçları, önerileri değerlendirme bilgisi,
8) İç mimari uygulamaların hukuksal sonuçları hakkında farkında olma,
9) Mesleki alanda kuramsal, yöntemsel ve uygulamalı bilgileri iç mimari tasarım önerileri ve uygulamaları geliştirmek için bir arada kullanabilme becerisi,
10) Gerçekçi fiziksel, sosyal ve ekonomik kısıtlar altında ve estetik değerler ve kullanıcı ihtiyaçlarını çerçevesinde, çağdaş, yaratıcı ve estetik tasarım önerileri oluşturabilme ve uygulayabilme becerisi,
11) Toplanan veriyi analiz edebilme, farklı bilgi ve düşünceleri sentezleyebilme, elde edilen sonuçları yorumlayabilme becerisi ve bunları iç mimari tasarım süreci içinde kullanabilme becerisi,
12) Yaşadığımız iç mekanlar ve yapılı çevrelere karşı duyarlı olma, bu mekanlardaki problemleri ve ihtiyaçları eleştirel ve akılcı bakış açısıyla tespit edebilme becerisi,
13) İç Mimarlık alanının gerektirdiği konularda bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve bu gelişmeler doğrultusunda kendisini sürekli yenileme becerisi,
14) Bireysel çalışabilme ve öncelik kullanabilme yetkinliği,
15) Yaşam boyu öğrenme çerçevesinde, bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda kendini geliştirme becerisine sahip olma


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İç mimarlık alanındaki kavramlara, tartışmalara ve gelişmelere dair bilgiye sahip olma,
X
2
İç mimarlık konusunda mesleki yazını ve uluslararası diğer gelişmeleri takip edip, kullanabilecek ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olma bilgisi,
3
İç mimari tasarım ve uygulamalarının evrensel, toplumsal ve çevresel boyutlardaki etkilerinin bilincinde olmak; sürdürülebilir gelişme, yenilikçilik ve girişimcilik konularının farkında olmak,
X
4
Proje ve şantiye yönetimi ve uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilgi sahibi olma,
X
5
Görsel elemanlarla sunabilme ve gerektiğinde konuyla ilgili rapor yazabilme bilgisi,
X
6
İç mimarlık mesleğini uygulayabilecek temel tasarım, tarih ve teknik bilgisine sahip olma,
X
7
Mesleki bir fikre ya da bir mimari projeye ait analizleri, bulguları, sonuçları, önerileri değerlendirme bilgisi,
X
8
İç mimari uygulamaların hukuksal sonuçları hakkında farkında olma,
9
Mesleki alanda kuramsal, yöntemsel ve uygulamalı bilgileri iç mimari tasarım önerileri ve uygulamaları geliştirmek için bir arada kullanabilme becerisi,
X
10
Gerçekçi fiziksel, sosyal ve ekonomik kısıtlar altında ve estetik değerler ve kullanıcı ihtiyaçlarını çerçevesinde, çağdaş, yaratıcı ve estetik tasarım önerileri oluşturabilme ve uygulayabilme becerisi,
X
11
Toplanan veriyi analiz edebilme, farklı bilgi ve düşünceleri sentezleyebilme, elde edilen sonuçları yorumlayabilme becerisi ve bunları iç mimari tasarım süreci içinde kullanabilme becerisi,
X
12
İç mimarlık alanındaki projelerin tasarımdan uygulamaya kadar olan tüm aşamalarında tasarımcı kavrayışı ile hareket edebilme becerisi; bu süreçte kullanacağı projelendirme, tasarım, çizim, yazılım, uygulama konularına dair modern araç, teknik ve teknoloji
X
13
Yaşadığımız iç mekânlar ve yapılı çevrelere karşı duyarlı olma, bu mekânlardaki problemleri ve ihtiyaçları eleştirel ve akılcı bakış açısıyla tespit edebilme becerisi,
X
14
İç Mimarlık alanının gerektirdiği konularda bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve bu gelişmeler doğrultusunda kendisini sürekli yenileme becerisi,
X
15
Bireysel çalışabilme ve öncelik kullanabilme yetkinliği,
X
16
İç mimarlık mesleğini ilgilendiren mesleki, bilimsel ve etik sorumluluk yetkinliği,
17
Yaşamboyu öğrenme çerçevesinde, bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda kendini geliştirme becerisine sahip olma
X
18
Takım çalışması yapabilme, çok disiplinli alanlarda bir takım halinde etkin çalışabilme, iletişim kurabilme ve sorumluluk alabilme yetkinliği,
X
19
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme yetkinliği,
X
20
İç Mimarlık alanında tartışmalı kavramsal amaçlı kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını araştırabilme yetkinliği,
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 İzometrik perspektif Ders notlarına çalışma
2 Tek kaçış noktalı konik perspektif Ders notlarına çalışma
3 İki kaçış noktalı konik perspektif Ders notlarına çalışma
4 Mimari proje çizim evreleri Ders notlarına çalışma
5 Mimarlıkta kullanılan ölçekler, ölçülendirme, kat planı üzerinde uygulama Ders notlarına çalışma
6 Mimari proje çizim evreleri Ders notlarına çalışma
7 Ara sınav Ders notlarına çalışma
8 Kat planı, kesit görünüş Ders notlarına çalışma
9 Mimarlıkta ön görünüş çizimi Ders notlarına çalışma
10 Mimarlıkta arka görünüş çizimi Ders notlarına çalışma
11 Plan kesit ve görünüşlerde kullanılan işaretler Ders notlarına çalışma
12 Yapı elemanlarının ve mahalleri Ders notlarına çalışma
13 Yapı elemanları ve mahalleri Ders notlarına çalışma
14 Aydınlatma projeleri çizimi Ders notlarına çalışma
15 Gaz projeleri çizimi Ders notlarına çalışma
16-17 Final sınavı Ders notlarına çalışma

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar