DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Malzeme ve Yapı İçi Konstrüksiyon 1 ICM   205 3 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Fehime Yeşim GÜRANİ
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiFEHİME YEŞİM GÜRANİ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İnsan, mekan ve mobilya ilişkilerini de kapsayan 3 Boyutlu mekan anlayışının kavranması.
Dersin İçeriği
Mekan olgusu, İç mekanı oluşturan temel elemanlar, mekan-biçim ilişkisi (yüzey, hacim, oran-orantı, v.b.), iç mekan- dış mekan ilişkisi, mobilya, malzeme, renk, doku

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Yapıyı oluşturan elemanların fiziksel ve kimyasal etkilere karşı malzemeye bağlı karakteristik davranış şekillerini tanımlayabilme,
2) mekan analizi yaparak oluşan deformasyonları belirleyerek olası önlemler ile tasarım kriterleri oluşturabilme
3) yapı ürünlerinde kullanılan temel malzeme ailelerini üretim yöntemleri ve uygulama şekilleri ile tasarım kurgusu içinde tanımlayabilme becerileri.
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İç mimarlık alanındaki kavramlara, tartışmalara ve gelişmelere dair bilgiye sahip olma,
X
2
İç mimarlık konusunda mesleki yazını ve uluslararası diğer gelişmeleri takip edip, kullanabilecek ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olma bilgisi,
3
İç mimari tasarım ve uygulamalarının evrensel, toplumsal ve çevresel boyutlardaki etkilerinin bilincinde olmak; sürdürülebilir gelişme, yenilikçilik ve girişimcilik konularının farkında olmak,
X
4
Proje ve şantiye yönetimi ve uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilgi sahibi olma,
5
Görsel elemanlarla sunabilme ve gerektiğinde konuyla ilgili rapor yazabilme bilgisi,
6
İç mimarlık mesleğini uygulayabilecek temel tasarım, tarih ve teknik bilgisine sahip olma,
X
7
Mesleki bir fikre ya da bir mimari projeye ait analizleri, bulguları, sonuçları, önerileri değerlendirme bilgisi,
X
8
İç mimari uygulamaların hukuksal sonuçları hakkında farkında olma,
9
Mesleki alanda kuramsal, yöntemsel ve uygulamalı bilgileri iç mimari tasarım önerileri ve uygulamaları geliştirmek için bir arada kullanabilme becerisi,
X
10
Gerçekçi fiziksel, sosyal ve ekonomik kısıtlar altında ve estetik değerler ve kullanıcı ihtiyaçlarını çerçevesinde, çağdaş, yaratıcı ve estetik tasarım önerileri oluşturabilme ve uygulayabilme becerisi,
X
11
Toplanan veriyi analiz edebilme, farklı bilgi ve düşünceleri sentezleyebilme, elde edilen sonuçları yorumlayabilme becerisi ve bunları iç mimari tasarım süreci içinde kullanabilme becerisi,
X
12
İç mimarlık alanındaki projelerin tasarımdan uygulamaya kadar olan tüm aşamalarında tasarımcı kavrayışı ile hareket edebilme becerisi; bu süreçte kullanacağı projelendirme, tasarım, çizim, yazılım, uygulama konularına dair modern araç, teknik ve teknoloji
X
13
Yaşadığımız iç mekânlar ve yapılı çevrelere karşı duyarlı olma, bu mekânlardaki problemleri ve ihtiyaçları eleştirel ve akılcı bakış açısıyla tespit edebilme becerisi,
X
14
İç Mimarlık alanının gerektirdiği konularda bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve bu gelişmeler doğrultusunda kendisini sürekli yenileme becerisi,
X
15
Bireysel çalışabilme ve öncelik kullanabilme yetkinliği,
X
16
İç mimarlık mesleğini ilgilendiren mesleki, bilimsel ve etik sorumluluk yetkinliği,
X
17
Yaşamboyu öğrenme çerçevesinde, bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda kendini geliştirme becerisine sahip olma
X
18
Takım çalışması yapabilme, çok disiplinli alanlarda bir takım halinde etkin çalışabilme, iletişim kurabilme ve sorumluluk alabilme yetkinliği,
X
19
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme yetkinliği,
20
İç Mimarlık alanında tartışmalı kavramsal amaçlı kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını araştırabilme yetkinliği,
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Yapı malzemesi tanımlanması ve sınıflandırılması - Malzeme iç yapısı: Mikro, makro ve mezo yapıların tanımlanması ve malzeme davranışları. ---
2 Malzeme üzerinde mekanik etkiler ve deformasyon halleri. Kaynak okuma
3 Mekan uygulamaları üzerinde deformasyon halleri: incelemeler-öneriler Mekan uygulamaları araştırma ve saha çalışması Tartışma
Ödev
4 Yapı elemanında ısısal deformasyonlar, tanımlamalar. Kaynak okuma
5 Yapı elemanında ısısal deformasyonlar karşı malzeme seçimi ile ilgili alınması gereken önlemler, kesit düzenlemeler, ısı yalıtımı Kaynak okuma
6 Malzemede su ve nem etkisi tanımlamalar Kaynak okuma
7 Yapı elemanında su emme ve ıslanma etkilenmelerine karşı önlemler, kesit düzenlemeler, su yalıtımı Uygulama araştırmaları
8 Ara Sınav Ders notları ve kaynak okuma
9 Yapı elemanında fiziko-kimyasal etkiler: ortam hava bileşenleri, ışınım ve yangın sorunları Kaynak okuma
10 Temel malzeme aileleri ve kompozit-melez malzemeler, doğal ve yapay taş malzemeler Yapı malzeme katalog ve uygulama araştırmaları
11 Doğal ahşap ve ahşap tabakalı kompozit malzeme. Yapı malzeme katalog ve uygulama araştırmaları
12 Metaller ve Metal Alaşımlar. Yapı malzeme katalog ve uygulama araştırmaları
13 Pişmiş toprak malzemeler Yapı malzeme katalog ve uygulama araştırmaları
14 Cam ve cam kompozit malzemeler Yapı malzeme katalog ve uygulama araştırmaları
15 Plastik malzeme, cam takviye plastikler Yapı malzeme katalog ve uygulama araştırmaları
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notları ve kaynak okuma

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar