DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Malzeme ve Yapı İçi Konstrüksiyon 2 ICM   206 4 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Fehime Yeşim GÜRANİ
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiTÜLAY CANBOLAT1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Tasarım veuygulama birlikteliğini sağlayacak değerlendirilmelerin yapılması, yapıyı kuran sistem ve öğeleri tanmlayarak yapı bütünlüğünü kuran analizlerin yapılması dersin amacını oluşturmaktadır.
Dersin İçeriği
Yapı kavramının yapım, yapım sistemleri, taşıyıcı sistem, yapı malzemesi - yapı bileşeni - yapı elemanı tanımları ile değerlendirilmesi; temellerin, duvarların, döşeme ve tavanların, üst örtü, cephe ve cephe sistemlerinin tanım - sınıflandırma, konstrüksiyon, yapım, uygulama analizleri.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Yapı ile ilgili kavramları tanımlayabilmek
2) Yapıyı oluşturan sistemleri ve üretim yöntemleri, uygulama şekillerine göre yapı ürünlerini belirleyebilmek,
3) Yapı sistem ve detay analizlerini yapabilmek,
4) Tasarım ve uygulama birlikteliğini sağlayan yapı tasarımı kurgulayabilmek.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İç mimarlık alanındaki kavramlara, tartışmalara ve gelişmelere dair bilgiye sahip olma,
X
2
İç mimarlık konusunda mesleki yazını ve uluslararası diğer gelişmeleri takip edip, kullanabilecek ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olma bilgisi,
3
İç mimari tasarım ve uygulamalarının evrensel, toplumsal ve çevresel boyutlardaki etkilerinin bilincinde olmak; sürdürülebilir gelişme, yenilikçilik ve girişimcilik konularının farkında olmak,
X
4
Proje ve şantiye yönetimi ve uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilgi sahibi olma,
5
Görsel elemanlarla sunabilme ve gerektiğinde konuyla ilgili rapor yazabilme bilgisi,
6
İç mimarlık mesleğini uygulayabilecek temel tasarım, tarih ve teknik bilgisine sahip olma,
X
7
Mesleki bir fikre ya da bir mimari projeye ait analizleri, bulguları, sonuçları, önerileri değerlendirme bilgisi,
X
8
İç mimari uygulamaların hukuksal sonuçları hakkında farkında olma,
9
Mesleki alanda kuramsal, yöntemsel ve uygulamalı bilgileri iç mimari tasarım önerileri ve uygulamaları geliştirmek için bir arada kullanabilme becerisi,
X
10
Gerçekçi fiziksel, sosyal ve ekonomik kısıtlar altında ve estetik değerler ve kullanıcı ihtiyaçlarını çerçevesinde, çağdaş, yaratıcı ve estetik tasarım önerileri oluşturabilme ve uygulayabilme becerisi,
X
11
Toplanan veriyi analiz edebilme, farklı bilgi ve düşünceleri sentezleyebilme, elde edilen sonuçları yorumlayabilme becerisi ve bunları iç mimari tasarım süreci içinde kullanabilme becerisi,
X
12
İç mimarlık alanındaki projelerin tasarımdan uygulamaya kadar olan tüm aşamalarında tasarımcı kavrayışı ile hareket edebilme becerisi; bu süreçte kullanacağı projelendirme, tasarım, çizim, yazılım, uygulama konularına dair modern araç, teknik ve teknoloji
X
13
Yaşadığımız iç mekânlar ve yapılı çevrelere karşı duyarlı olma, bu mekânlardaki problemleri ve ihtiyaçları eleştirel ve akılcı bakış açısıyla tespit edebilme becerisi,
X
14
İç Mimarlık alanının gerektirdiği konularda bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve bu gelişmeler doğrultusunda kendisini sürekli yenileme becerisi,
X
15
Bireysel çalışabilme ve öncelik kullanabilme yetkinliği,
X
16
İç mimarlık mesleğini ilgilendiren mesleki, bilimsel ve etik sorumluluk yetkinliği,
X
17
Yaşamboyu öğrenme çerçevesinde, bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda kendini geliştirme becerisine sahip olma
X
18
Takım çalışması yapabilme, çok disiplinli alanlarda bir takım halinde etkin çalışabilme, iletişim kurabilme ve sorumluluk alabilme yetkinliği,
19
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme yetkinliği,
20
İç Mimarlık alanında tartışmalı kavramsal amaçlı kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını araştırabilme yetkinliği,
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Yapı Kavramı: Yapı,Yapım, Yapım Sistemi ile İlgili Tanımlar. ---
2 Taşıyıcı Sistemler, Yapı Ürünleri: Yapı Bileşeni- Yapı Elemanı-Yapı Birimi Kaynak okuma
3 Yapı Sınıflandırması: Geleneksel Taşıyıcı Sistemler Kaynak okuma
4 Yapı Sınıflandırması: Çağdaş Taşıyıcı Sistemler Kaynak okuma
5 Yapıyı Oluşturan Sistemlerin Yapı Elemanları ile Tanımlanması Kaynak okuma
6 Duvarlar: Duvarların Oluşumunu Belirleyen Etmen ve Gereksinimler; Mekanik Etmenler, Fiziksel Etmenler. Kaynak okuma
7 Duvarların Sınıflandırılması: Duvar Katmanları, Duvar Konstrüksiyonu. Kaynak okuma ve örnek araştırılması
8 Ara sınav Ders notları ve ilgili kaynakların okunması
9 Döşemeler: Döşemelerin Tasarımını Belirleyen Etmen ve Gereksinimler. Kaynak okuma ve örnek araştırılması
10 Döşemelerin Sınıflandırılması: Kat Döşemeleri: Taşıyıcılık Durumu ve Malzemesine Göre Döşemeler İlgili katalogların ve kuruluş talimatlarının incelenmesi
11 Döşemelerin Sınıflandırılması: Kat Döşemeleri: Yapıdaki Yerine Göre Döşemeler İlgili katalogların ve kuruluş talimatlarının incelenmesi
12 Asma Kat Döşemeleri:Ahşap Kirişli Asma Kat Döşemeleri Yapım İlkeleri İlgili katalogların ve kuruluş talimatlarının incelenmesi
13 Asma Kat Döşemeleri:Çelik Kirişli Asma Kat Döşemeleri Yapım İlkeleri İlgili katalogların ve kuruluş talimatlarının incelenmesi
14 Döşeme Kaplamaları: Yerinde dökme kaplamalar, yapay ve doğal taş kaplamalar. İlgili katalogların ve kuruluş talimatlarının incelenmesi
15 Döşeme Kaplamaları: Seramik, Cam, Metal, Mantar ve Ahşap Kaplamalar İlgili katalogların ve kuruluş talimatlarının incelenmesi
16-17 Final sınavı Ders notları ve ilgili kaynakların okunması

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar