DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Yapı Donatımı 2 ICM   214 4 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Savaş TOKSÖZ
Dersi Verenler
SAVAŞ TOKSÖZ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Herhangi bir yapının iç mekanlarında (ıslak ve ıslak olmayan) fiziksel çevre denetiminin sağlanması için yapılması gereken tesisat, aydınlatma ve iklimlendirme (ısıtma, soğutma ve havalandırma) sistemleri hakkında bilgi verilerek mesleki gelişime katkıda bulunmak olacaktır.
Dersin İçeriği
İklimlendirme: İklimlendirme yöntemleri, İklimlendirme sistemleri; Pissu tesisatı: Atıklar, Atık düzenlemesi, Tesisat düzeni, Bakım onarım; Temiz su Tesisatı: Sistemler, Yöntemler, Döşeme şekilleri, Bakım ve onarım; Elektrik tesisatı: Sistemler, Döşeme şekilleri, Projelendirme Teknikleri.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Disiplinler arası çalışmaların önemini anlayabilecekler.
2) İlgili standartlar, rehber ve yönetmelikler hakkında bilgi sahibi olabilecekler.
3) Teknik tasarım yeteneklerini geliştirebilecekler.
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İç mimarlık alanındaki kavramlara, tartışmalara ve gelişmelere dair bilgiye sahip olma,
2
İç mimarlık konusunda mesleki yazını ve uluslararası diğer gelişmeleri takip edip, kullanabilecek ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olma bilgisi,
3
İç mimari tasarım ve uygulamalarının evrensel, toplumsal ve çevresel boyutlardaki etkilerinin bilincinde olmak; sürdürülebilir gelişme, yenilikçilik ve girişimcilik konularının farkında olmak,
4
Proje ve şantiye yönetimi ve uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilgi sahibi olma,
5
Görsel elemanlarla sunabilme ve gerektiğinde konuyla ilgili rapor yazabilme bilgisi,
6
İç mimarlık mesleğini uygulayabilecek temel tasarım, tarih ve teknik bilgisine sahip olma,
7
Mesleki bir fikre ya da bir mimari projeye ait analizleri, bulguları, sonuçları, önerileri değerlendirme bilgisi,
X
8
İç mimari uygulamaların hukuksal sonuçları hakkında farkında olma,
9
Mesleki alanda kuramsal, yöntemsel ve uygulamalı bilgileri iç mimari tasarım önerileri ve uygulamaları geliştirmek için bir arada kullanabilme becerisi,
10
Gerçekçi fiziksel, sosyal ve ekonomik kısıtlar altında ve estetik değerler ve kullanıcı ihtiyaçlarını çerçevesinde, çağdaş, yaratıcı ve estetik tasarım önerileri oluşturabilme ve uygulayabilme becerisi,
11
Toplanan veriyi analiz edebilme, farklı bilgi ve düşünceleri sentezleyebilme, elde edilen sonuçları yorumlayabilme becerisi ve bunları iç mimari tasarım süreci içinde kullanabilme becerisi,
X
12
İç mimarlık alanındaki projelerin tasarımdan uygulamaya kadar olan tüm aşamalarında tasarımcı kavrayışı ile hareket edebilme becerisi; bu süreçte kullanacağı projelendirme, tasarım, çizim, yazılım, uygulama konularına dair modern araç, teknik ve teknoloji
13
Yaşadığımız iç mekânlar ve yapılı çevrelere karşı duyarlı olma, bu mekânlardaki problemleri ve ihtiyaçları eleştirel ve akılcı bakış açısıyla tespit edebilme becerisi,
X
14
İç Mimarlık alanının gerektirdiği konularda bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve bu gelişmeler doğrultusunda kendisini sürekli yenileme becerisi,
15
Bireysel çalışabilme ve öncelik kullanabilme yetkinliği,
16
İç mimarlık mesleğini ilgilendiren mesleki, bilimsel ve etik sorumluluk yetkinliği,
17
Yaşamboyu öğrenme çerçevesinde, bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda kendini geliştirme becerisine sahip olma
18
Takım çalışması yapabilme, çok disiplinli alanlarda bir takım halinde etkin çalışabilme, iletişim kurabilme ve sorumluluk alabilme yetkinliği,
X
19
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme yetkinliği,
X
20
İç Mimarlık alanında tartışmalı kavramsal amaçlı kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını araştırabilme yetkinliği,
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 İklimlendirme; Isıl Konfor: Konfora ve İç Hava Kalitesine Etki Eden Faktörler, Isıl Konfor Modelleri. Teorik anlatım, gösteri ve uygulama Anlatım
Gösteri
2 Seçim Kriterleri. Teorik anlatım Anlatım
Gösteri
Örnek Olay
3 İklimlendirme Sistemleri: Tam Havalı Sistemler. Teorik anlatım Anlatım
Gösteri
4 İklimlendirme Sistemleri: Fan-Coil Sistemler. Teorik anlatım Anlatım
Gösteri
5 İklimlendirme Sistemleri: Amerikan Sistem. Teorik anlatım Anlatım
Gösteri
6 İklimlendirme Tesisat Elemanları: Santraller, Soğutma Kulleri. Teorik anlatım Anlatım
Gösteri
7 İklimlendirme Tesisat Elemanları: Isı Geri Kazanma Üniteleri, Pompalar, Fanlar, Flitreler, Havalandırma Açıklıkları: Menfez ve Difüzörler. Teorik anlatım Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
8 Ara sınav Değerlendirme Yazılı Sınav
9 Mekanda İklimlendirme Tesisatı Kurulumu: Ofis, Oditoryum, Konser Salonları Gibi Mekan Örnekleri Üzerinde Uygulama. Teorik anlatım Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
10 Pissu Tesisatı: Atıklar ve Atık Düzenlemesi. Teorik anlatım Anlatım
Gösteri
11 Tesisat Düzeni ve Bakım Onarım. Teorik anlatım Anlatım
Gösteri
12 Temiz Su Tesisatı: Sistemler. Teorik anlatım Anlatım
Gösteri
13 Sıcak Su Tesisatı. Teorik anlatım Anlatım
Gösteri
14 Tesisatın Döşenmesi, Bakım Onarım. Teorik anlatım Anlatım
Gösteri
15 Tesisat Kurulumu ve Projelendirme. Teorik anlatım Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
16-17 Final sınavı Değerlendirme Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar