DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Mobilya Tasarımı 1 ICM   303 5 3 3 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Tülay CANBOLAT
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiTÜLAY CANBOLAT1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Mobilya Tasarım Yöntemlerini, Tasarım Sürecini, Tasarımın temel prensiplerini analiz etmek. Yaratıcı mobilya tasarımlarını kuramsal ve uygulamalı çalışmalar ile elde etmeyi amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği
Mobilya tasarımında kullanıcı ve işlev faktörü. Mobilya tasarımında estetik değerler. Mobilya tasarımında strüktür çeşitleri. Mobilya tasarımında oran-orantı, doluluk-boşluk, ve biçimlerin organizasyonu. mobilya tasarımında kompozisyon olgusu ve uygulama çalışmaları.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bu dersin sonunda öğrenci, mobilya tasarım yöntemlerini kullanma becerisi edinir.
2) Mobilya tasarımını etkileyen faktörleri: işlev, malzeme, renk, doku, strüktür, ergonomi, estetik, üretim teknolojileri gibi fark eder.
3) Mekan konseptine uygun mobilya seçme bilinci edinir.
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İç mimarlık alanındaki kavramlara, tartışmalara ve gelişmelere dair bilgiye sahip olma,
X
2
İç mimarlık konusunda mesleki yazını ve uluslararası diğer gelişmeleri takip edip, kullanabilecek ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olma bilgisi,
X
3
İç mimari tasarım ve uygulamalarının evrensel, toplumsal ve çevresel boyutlardaki etkilerinin bilincinde olmak; sürdürülebilir gelişme, yenilikçilik ve girişimcilik konularının farkında olmak,
X
4
Proje ve şantiye yönetimi ve uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilgi sahibi olma,
5
Görsel elemanlarla sunabilme ve gerektiğinde konuyla ilgili rapor yazabilme bilgisi,
X
6
İç mimarlık mesleğini uygulayabilecek temel tasarım, tarih ve teknik bilgisine sahip olma,
X
7
Mesleki bir fikre ya da bir mimari projeye ait analizleri, bulguları, sonuçları, önerileri değerlendirme bilgisi,
X
8
İç mimari uygulamaların hukuksal sonuçları hakkında farkında olma,
X
9
Mesleki alanda kuramsal, yöntemsel ve uygulamalı bilgileri iç mimari tasarım önerileri ve uygulamaları geliştirmek için bir arada kullanabilme becerisi,
X
10
Gerçekçi fiziksel, sosyal ve ekonomik kısıtlar altında ve estetik değerler ve kullanıcı ihtiyaçlarını çerçevesinde, çağdaş, yaratıcı ve estetik tasarım önerileri oluşturabilme ve uygulayabilme becerisi,
X
11
Toplanan veriyi analiz edebilme, farklı bilgi ve düşünceleri sentezleyebilme, elde edilen sonuçları yorumlayabilme becerisi ve bunları iç mimari tasarım süreci içinde kullanabilme becerisi,
X
12
İç mimarlık alanındaki projelerin tasarımdan uygulamaya kadar olan tüm aşamalarında tasarımcı kavrayışı ile hareket edebilme becerisi; bu süreçte kullanacağı projelendirme, tasarım, çizim, yazılım, uygulama konularına dair modern araç, teknik ve teknoloji
X
13
Yaşadığımız iç mekânlar ve yapılı çevrelere karşı duyarlı olma, bu mekânlardaki problemleri ve ihtiyaçları eleştirel ve akılcı bakış açısıyla tespit edebilme becerisi,
X
14
İç Mimarlık alanının gerektirdiği konularda bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve bu gelişmeler doğrultusunda kendisini sürekli yenileme becerisi,
X
15
Bireysel çalışabilme ve öncelik kullanabilme yetkinliği,
X
16
İç mimarlık mesleğini ilgilendiren mesleki, bilimsel ve etik sorumluluk yetkinliği,
X
17
Yaşamboyu öğrenme çerçevesinde, bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda kendini geliştirme becerisine sahip olma
X
18
Takım çalışması yapabilme, çok disiplinli alanlarda bir takım halinde etkin çalışabilme, iletişim kurabilme ve sorumluluk alabilme yetkinliği,
X
19
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme yetkinliği,
20
İç Mimarlık alanında tartışmalı kavramsal amaçlı kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını araştırabilme yetkinliği,
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Derse Giriş Teorik anlatım Anlatım
Gösteri
2 Mobilya tanımı.Mobilya-kullanıcı, mobilya-mobilya, mobilya-mekan ilişkisi. Mobilya tasarım konusunun final çalışması olarak verilmesi. Teorik anlatım, örnekleme ve tartışma Anlatım
Tartışma
Gösteri
3 Mobilya tasarımında oran-orantı, doluluk-boşluk ve form organizasyonu. Dönem çalışmasına ait konsept kritikleri. Teorik anlatım, örnekleme ve tartışma Anlatım
Tartışma
Gösteri
4 Mobilya Tasarımında strüktür çeşitleri.Dönem çalışmasına ait konsept kritikleri. Teorik anlatım, örnekleme ve tartışma Anlatım
Tartışma
Gösteri
5 Mobilya tasarımında strüktür çalışması. Stüdyo kritikleri. Teorik anlatım, örnekleme ve tartışma Anlatım
Tartışma
Gösteri
6 Mobilya tasarımına etki eden faktörler: fonksiyon, malzeme, ergonomi, estetik, teknoloji.Stüdyo kritikleri. Teorik anlatım, örnekleme ve tartışma Anlatım
Tartışma
Gösteri
7 Mobilya tasarımına etki eden faktörler: fonksiyon, malzeme, ergonomi, estetik, teknoloji.Stüdyo kritikleri. Teorik anlatım, örnekleme ve tartışma Anlatım
Tartışma
Gösteri
8 Ara Sınav Değerlendirme Ödev
Proje / Tasarım
Performans Değerlendirmesi
9 1/10 Çizimler. Mobilya Tasarımlarının renk, doku,malzeme, biçim değerlendirmeleri. Teorik anlatım, örnekleme ve tartışma Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
10 1/10 Çizimler. Mobilya Tasarımlarının renk, doku,malzeme, biçim değerlendirmeleri. Teorik anlatım, örnekleme ve tartışma Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
11 1/10 Çizimler. Mobilya Tasarımlarının renk, doku,malzeme, biçim değerlendirmeleri. Teorik anlatım, örnekleme ve tartışma Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
12 1/10 Çizimler. Mobilya Tasarımlarının renk, doku,malzeme, biçim değerlendirmeleri. Teorik anlatım, örnekleme ve tartışma Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
13 1/10 Çizimler. Mobilya Tasarımlarının renk, doku,malzeme, biçim değerlendirmeleri. Teorik anlatım, örnekleme ve tartışma Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
14 1/10 Çizimler. Mobilya Tasarımlarının renk, doku,malzeme, biçim değerlendirmeleri. Teorik anlatım, örnekleme ve tartışma Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
15 1/10 Çizimler. Mobilya Tasarımlarının renk, doku,malzeme, biçim değerlendirmeleri. Teorik anlatım, örnekleme ve tartışma Anlatım
Tartışma
Gösteri
16-17 Final Sınavı Değerlendirme Ödev
Proje / Tasarım
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar