DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İç Mekan ve Mobilya Tarihi 2 ICM   314 6 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Mukaddes Gözde RAMAZANOĞLU
Dersi Verenler
Prof. Dr.MUKADDES GÖZDE RAMAZANOĞLU1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Tarihsel perspektif içindeki sanatsal gelişmeleri inceleyerek mobilya iç mimari mekan ilişkilerinin karşılaştırılmasının öğretilmesi.
Dersin İçeriği
20. yy. ve Tasarım: Arts and Crafts hareketi. Art Nouveau, Bauhaus, Art Deco, De Stijl, Chicago Okulu, Werkbund ve New York 5'in 20.yy.'da ortaya çıkış nedenleri ve bu hareketlerin sonuçlarının irdelenmesi; 1910'larda Avrupa ve Amerika'da iç mekan tasarımı ve mobilya, 1914 -1942 arası dönemlerin iç mekan ve mobilya tasarım anlayışlarının karşılaştırılması.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) 20. Yüzyıl iç mimarlık mobilyalarının özelliklerini özetleyebilecekler.
2) Arts and Crafts ve Art Nouveau, Art Deco, Neo Plastisizm/ De Stijl hareketi, iç mekana ve mobilya tasarımına etkilerini tanımlayabilecekler.
3) 20. Yüzyıl canlanma / aydınlanma dönemini kavrayıp her dönemi tasvir edebilecekler.
4) Verilecek konularla ilgili sunum hazırlayıp anlatabilecekler.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İç mimarlık alanındaki kavramlara, tartışmalara ve gelişmelere dair bilgiye sahip olma,
X
2
İç mimarlık konusunda mesleki yazını ve uluslararası diğer gelişmeleri takip edip, kullanabilecek ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olma bilgisi,
X
3
İç mimari tasarım ve uygulamalarının evrensel, toplumsal ve çevresel boyutlardaki etkilerinin bilincinde olmak; sürdürülebilir gelişme, yenilikçilik ve girişimcilik konularının farkında olmak,
X
4
Proje ve şantiye yönetimi ve uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilgi sahibi olma,
X
5
Görsel elemanlarla sunabilme ve gerektiğinde konuyla ilgili rapor yazabilme bilgisi,
X
6
İç mimarlık mesleğini uygulayabilecek temel tasarım, tarih ve teknik bilgisine sahip olma,
X
7
Mesleki bir fikre ya da bir mimari projeye ait analizleri, bulguları, sonuçları, önerileri değerlendirme bilgisi,
X
8
İç mimari uygulamaların hukuksal sonuçları hakkında farkında olma,
9
Mesleki alanda kuramsal, yöntemsel ve uygulamalı bilgileri iç mimari tasarım önerileri ve uygulamaları geliştirmek için bir arada kullanabilme becerisi,
X
10
Gerçekçi fiziksel, sosyal ve ekonomik kısıtlar altında ve estetik değerler ve kullanıcı ihtiyaçlarını çerçevesinde, çağdaş, yaratıcı ve estetik tasarım önerileri oluşturabilme ve uygulayabilme becerisi,
X
11
Toplanan veriyi analiz edebilme, farklı bilgi ve düşünceleri sentezleyebilme, elde edilen sonuçları yorumlayabilme becerisi ve bunları iç mimari tasarım süreci içinde kullanabilme becerisi,
X
12
İç mimarlık alanındaki projelerin tasarımdan uygulamaya kadar olan tüm aşamalarında tasarımcı kavrayışı ile hareket edebilme becerisi; bu süreçte kullanacağı projelendirme, tasarım, çizim, yazılım, uygulama konularına dair modern araç, teknik ve teknoloji
X
13
Yaşadığımız iç mekânlar ve yapılı çevrelere karşı duyarlı olma, bu mekânlardaki problemleri ve ihtiyaçları eleştirel ve akılcı bakış açısıyla tespit edebilme becerisi,
X
14
İç Mimarlık alanının gerektirdiği konularda bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve bu gelişmeler doğrultusunda kendisini sürekli yenileme becerisi,
X
15
Bireysel çalışabilme ve öncelik kullanabilme yetkinliği,
X
16
İç mimarlık mesleğini ilgilendiren mesleki, bilimsel ve etik sorumluluk yetkinliği,
X
17
Yaşamboyu öğrenme çerçevesinde, bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda kendini geliştirme becerisine sahip olma
X
18
Takım çalışması yapabilme, çok disiplinli alanlarda bir takım halinde etkin çalışabilme, iletişim kurabilme ve sorumluluk alabilme yetkinliği,
X
19
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme yetkinliği,
X
20
İç Mimarlık alanında tartışmalı kavramsal amaçlı kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını araştırabilme yetkinliği,
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 20. Yüzyıl iç mimarlık ve mobilya anlayışına giriş. Teorik anlatım Anlatım
Gösteri
2 Fovizm, Ekspresyonizm (Dışavurumculuk), Pürizm (Arıtıcılık), Kübizm, Fütürizm (Gelecekçilik), Yeni-Gerçekçilik, Süprematizm (Soyut Grafik), Dadaizm (Dadacılık), Konstrüktivizm (Yapılandırmacılık), Sürrealizm (Gerçeküstücülük), Abstre Ekspresyonizm (Soyut Dışavurumculuk), Avangard, Neo-dada, Pop art, Op art, Minimalizm, Post-Minimalizm akımları, mekana ve mobilya tasarımına etkilerinin sorgulanması, bu akımın ürettiği mobilyalar. Teorik anlatım Anlatım
Gösteri
3 Arts and Crafts ve Art Nouveau hareketi, iç mekana ve mobilya tasarımına etkileri, bu akımın ürettiği mekanlar ve mobilyalar. Teorik anlatım Anlatım
Gösteri
4 Bauhaus Okulu, iç mekana ve mobilya tasarımına etkileri, bu akımın ürettiği mekanlar ve mobilyalar. Teorik anlatım Anlatım
Gösteri
5 Art Deco hareketi, iç mekana ve mobilya tasarımına etkileri, bu akımın ürettiği mekanlar ve mobilyalar. Teorik anlatım Anlatım
Gösteri
6 Neo Plastisizm/ De Stijl hareketi, iç mekana ve mobilya tasarımına etkileri, bu akımın ürettiği mekanlar ve mobilyalar. Teorik anlatım Anlatım
Gösteri
7 Chicago Okulu, iç mekana ve mobilya tasarımına etkileri, bu akımın ürettiği mekanlar ve mobilyalar. Teorik anlatım Anlatım
Gösteri
8 Ara sınav Değerlendirme Yazılı Sınav
9 Deutsche Werkbund, iç mekana ve mobilya tasarımına etkileri, bu akımın ürettiği mekanlar ve mobilyalar. Teorik anlatım Anlatım
Gösteri
10 New York 5, iç mekana ve mobilya tasarımına etkileri, bu akımın ürettiği mekanlar ve mobilyalar. Teorik anlatım Anlatım
Gösteri
11 Modernizmin, iç mekana ve mobilya tasarımına etkileri, ürettiği mobilyalar. Teorik anlatım Anlatım
Gösteri
12 Post Modernizmin, iç mekana ve mobilya tasarımına etkileri, ürettiği mekanlar ve mobilyalar. Teorik anlatım Anlatım
Gösteri
13 Çağdaş mobilya tasarımcılarının tasarımlarından örnekler. Teorik anlatım Anlatım
Gösteri
14 Çağdaş mobilya tasarımcılarının tasarımlarından örnekler. Teorik anlatım Anlatım
Gösteri
15 Mobilya tasarımcılarının tasarımlarından örneklerle genel tekrar ve değerlendirme. Teorik anlatım Anlatım
Gösteri
16-17 Final sınavı Değerlendirme Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar