DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Rölöve ICM   315 5 2 3 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Tunç Aslan TÜLÜCÜ
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiTUNÇ ASLAN TÜLÜCÜ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İç mimarlık mekanlarında rölöve yapma tekniklerinin ve bürokratik aşamaların anlatılması.
Dersin İçeriği
Rölöve: Tanımı, Farklı ölçeklerdeki çalışmaların amacı; Rölöve ve Ölçek Teknikleri: Fotoğraf ve kroki hazırlama, Yatay uzaklıkların ölçülmesi, Bloknota not alma, Alınan ölçülerin kağıda aktarılması, Rölöve çizim tekniği; Rölöve uygulaması: Konunun ya da yerin fotoğraflar yardımıyla belirlenmesi, Yatay ölçüsünü alma ve kağıda geçirme aşamaları kritikleri, kesit ve cephe krokilerinin hazırlanması. Yükseklik ölçüsü alma teknikleri, Anıt tescil fişi hazırlanılması.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Rölöve, ölçme kavramının iç mimarlık mesleğindeki yerini kavrayabilecekler.
2) Ölçmede geleneksel, elektronik, optik araç ve gereçleri kullanıp ölçüm tekniklerini uygulayabilecekler.
3) Alınan ölçülerin plan-kesit-görünüş olarak ölçekli çizimlere dönüştürülmesini uygulayabilecekler.
4) Farklı ölçeklerdeki rölöve çalışmalarında (Plan-kesit-görünüş) çizim ve sunum tekniklerini gösterebilecekler.
5) Mevcut yeni yapılarda ölçüm yaparak proje hazırlayabilecekler.
6) Tarihi yapılarda ölçümler yaparak rölöve projesini yapabilecekler.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İç mimarlık alanındaki kavramlara, tartışmalara ve gelişmelere dair bilgiye sahip olma,
X
2
İç mimarlık konusunda mesleki yazını ve uluslararası diğer gelişmeleri takip edip, kullanabilecek ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olma bilgisi,
X
3
İç mimari tasarım ve uygulamalarının evrensel, toplumsal ve çevresel boyutlardaki etkilerinin bilincinde olmak; sürdürülebilir gelişme, yenilikçilik ve girişimcilik konularının farkında olmak,
X
4
Proje ve şantiye yönetimi ve uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilgi sahibi olma,
X
5
Görsel elemanlarla sunabilme ve gerektiğinde konuyla ilgili rapor yazabilme bilgisi,
X
6
İç mimarlık mesleğini uygulayabilecek temel tasarım, tarih ve teknik bilgisine sahip olma,
X
7
Mesleki bir fikre ya da bir mimari projeye ait analizleri, bulguları, sonuçları, önerileri değerlendirme bilgisi,
X
8
İç mimari uygulamaların hukuksal sonuçları hakkında farkında olma,
X
9
Mesleki alanda kuramsal, yöntemsel ve uygulamalı bilgileri iç mimari tasarım önerileri ve uygulamaları geliştirmek için bir arada kullanabilme becerisi,
X
10
Gerçekçi fiziksel, sosyal ve ekonomik kısıtlar altında ve estetik değerler ve kullanıcı ihtiyaçlarını çerçevesinde, çağdaş, yaratıcı ve estetik tasarım önerileri oluşturabilme ve uygulayabilme becerisi,
X
11
Toplanan veriyi analiz edebilme, farklı bilgi ve düşünceleri sentezleyebilme, elde edilen sonuçları yorumlayabilme becerisi ve bunları iç mimari tasarım süreci içinde kullanabilme becerisi,
X
12
İç mimarlık alanındaki projelerin tasarımdan uygulamaya kadar olan tüm aşamalarında tasarımcı kavrayışı ile hareket edebilme becerisi; bu süreçte kullanacağı projelendirme, tasarım, çizim, yazılım, uygulama konularına dair modern araç, teknik ve teknoloji
X
13
Yaşadığımız iç mekânlar ve yapılı çevrelere karşı duyarlı olma, bu mekânlardaki problemleri ve ihtiyaçları eleştirel ve akılcı bakış açısıyla tespit edebilme becerisi,
X
14
İç Mimarlık alanının gerektirdiği konularda bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve bu gelişmeler doğrultusunda kendisini sürekli yenileme becerisi,
X
15
Bireysel çalışabilme ve öncelik kullanabilme yetkinliği,
X
16
İç mimarlık mesleğini ilgilendiren mesleki, bilimsel ve etik sorumluluk yetkinliği,
X
17
Yaşamboyu öğrenme çerçevesinde, bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda kendini geliştirme becerisine sahip olma
X
18
Takım çalışması yapabilme, çok disiplinli alanlarda bir takım halinde etkin çalışabilme, iletişim kurabilme ve sorumluluk alabilme yetkinliği,
X
19
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme yetkinliği,
X
20
İç Mimarlık alanında tartışmalı kavramsal amaçlı kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını araştırabilme yetkinliği,
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Rölöve: tanımı, kullanım alanları, iç mimarlık açısından önemi, temel kavramlar. Kuramsal açıklamalar ve uygulama Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
Ödev
Proje / Tasarım
Performans Değerlendirmesi
2 Rölöve ve ölçüm teknikleri, kullanılan araçlar. Kuramsal açıklamalar ve uygulama Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
Proje / Tasarım
3 Fotoğraf ve kroki hazırlama, farklı ölçeklerde çalışmanın amacı. Kuramsal açıklamalar ve uygulama Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
4 Yatay uzaklıkların ölçülmesi, alınan ölçülerin kağıda aktarılması. Çizim ve sunum Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Bireysel Çalışma
5 Kubbe-tonoz-yükseklik ölçülerinin alınması. Ölçümleme
6 Kesit ve iç cephelerin çizilmesi. Çizim Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
7 Özellikli tavanların ölçülmesi, plana aktarılması, gösterim teknikleri. Ölçümleme Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Bireysel Çalışma
8 Ara sınav Değerlendirme Ödev
Proje / Tasarım
Performans Değerlendirmesi
9 Merdiven, dairesel ve yuvarlak cisimlerin ölçülmesi, plana aktarılması, gösterim teknikleri. Kuramsal açıklamalar ve uygulama Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Bireysel Çalışma
10 Kemer tipleri, duvar örgüsü tipleri, çizimleri. Çizim tip açıklamaları Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Bireysel Çalışma
11 Saçak genişliği ve baca yüksekliğinin ölçülmesi, çatı eğiminin ölçülmesi, plana aktarılması. Kuramsal açıklamalar ve uygulama Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Bireysel Çalışma
12 Gösterim teknikleri, kubbe ve tonoz tipleri, çizimleri. Kuramsal açıklamalar ve uygulama Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Bireysel Çalışma
13 Detayların ölçülerinin alınması, detay çizimi teknikleri. Detay çalışması ve çizim Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Bireysel Çalışma
14 Bezeme özelliklerinin ölçülmesi ve kağıda aktarılması. Çizim Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Bireysel Çalışma
15 Genel değerlendirme. Değerlendirme kuramı Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Bireysel Çalışma
16-17 Final sınavı Değerlendirme Ödev
Proje / Tasarım
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar