DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Diploma Projesi * ICM   402 8 3 5 12

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Müzeyyen ATMACA
Dersi Verenler
EYLEM KIRBAŞ ÖZDEMİR1. Öğretim Grup:A
SUZAN MEHTAP TÜZÜN1. Öğretim Grup:A
EYLEM KIRBAŞ ÖZDEMİR1. Öğretim Grup:A
SUZAN MEHTAP TÜZÜN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Önerilen yapı tipi ve mekan işlevine işlerlik kazandıracak iç mimari program ve kavramsal model ile kurgulanan tasarım çözümlerini projelendirme, mimari anlatım teknikleri ile sunulması ve mesleki disiplin ve tasarım etiği çercevesinde tartışılarak geliştirilmesi, olası tasarım problemlerini öngörerek çözüm kararları geliştirilmesi, farklı disiplin ve çalışma alanları ile koordinasyon sağlanması.
Dersin İçeriği
Diploma Projesi içerik dosyası-kılavuzu ile belirlenen konu kapsamında istenen projenin programlanması, programı hayata geçirecek mekan tasarımı kavramsal modellemesinin yapılması. İç mimari proje tasarım ve uygulama süreçlerinin birlikteliğini sağlayan yapımın tüm aşamalarında koordinasyon ve yürütme kararları ile kurgulama: özgün, yaratıcı ve yenilikçi tasarım fikirlerinin oluşturulması.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İç mimarlık alanındaki kavramlara, tartışmalara ve gelişmelere dair bilgiye sahip olma,
X
2
İç mimarlık konusunda mesleki yazını ve uluslararası diğer gelişmeleri takip edip, kullanabilecek ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olma bilgisi,
X
3
İç mimari tasarım ve uygulamalarının evrensel, toplumsal ve çevresel boyutlardaki etkilerinin bilincinde olmak; sürdürülebilir gelişme, yenilikçilik ve girişimcilik konularının farkında olmak,
X
4
Proje ve şantiye yönetimi ve uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilgi sahibi olma,
X
5
Görsel elemanlarla sunabilme ve gerektiğinde konuyla ilgili rapor yazabilme bilgisi,
X
6
İç mimarlık mesleğini uygulayabilecek temel tasarım, tarih ve teknik bilgisine sahip olma,
X
7
Mesleki bir fikre ya da bir mimari projeye ait analizleri, bulguları, sonuçları, önerileri değerlendirme bilgisi,
X
8
İç mimari uygulamaların hukuksal sonuçları hakkında farkında olma,
X
9
Mesleki alanda kuramsal, yöntemsel ve uygulamalı bilgileri iç mimari tasarım önerileri ve uygulamaları geliştirmek için bir arada kullanabilme becerisi,
X
10
Gerçekçi fiziksel, sosyal ve ekonomik kısıtlar altında ve estetik değerler ve kullanıcı ihtiyaçlarını çerçevesinde, çağdaş, yaratıcı ve estetik tasarım önerileri oluşturabilme ve uygulayabilme becerisi,
X
11
Toplanan veriyi analiz edebilme, farklı bilgi ve düşünceleri sentezleyebilme, elde edilen sonuçları yorumlayabilme becerisi ve bunları iç mimari tasarım süreci içinde kullanabilme becerisi,
X
12
İç mimarlık alanındaki projelerin tasarımdan uygulamaya kadar olan tüm aşamalarında tasarımcı kavrayışı ile hareket edebilme becerisi; bu süreçte kullanacağı projelendirme, tasarım, çizim, yazılım, uygulama konularına dair modern araç, teknik ve teknoloji
X
13
Yaşadığımız iç mekânlar ve yapılı çevrelere karşı duyarlı olma, bu mekânlardaki problemleri ve ihtiyaçları eleştirel ve akılcı bakış açısıyla tespit edebilme becerisi,
X
14
İç Mimarlık alanının gerektirdiği konularda bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve bu gelişmeler doğrultusunda kendisini sürekli yenileme becerisi,
X
15
Bireysel çalışabilme ve öncelik kullanabilme yetkinliği,
X
16
İç mimarlık mesleğini ilgilendiren mesleki, bilimsel ve etik sorumluluk yetkinliği,
17
Yaşamboyu öğrenme çerçevesinde, bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda kendini geliştirme becerisine sahip olma
X
18
Takım çalışması yapabilme, çok disiplinli alanlarda bir takım halinde etkin çalışabilme, iletişim kurabilme ve sorumluluk alabilme yetkinliği,
X
19
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme yetkinliği,
20
İç Mimarlık alanında tartışmalı kavramsal amaçlı kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını araştırabilme yetkinliği,
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Diploma Projesi İçerik Dosyasının İlanı, Proje Yerinin Görülmesi. Öneri Konsept Fikirlerin Geliştirilmesi, İç mimari Program ve İhtiyaç Listelerinin Hazırlanması, İşlev Leke Çalışmalarının Yapılması, Konsept ile Biçimlenen Tasarım Fikirlerinin Etüd Edilmesi.
2 Stüdyo Dışı Çalışma Öneri Konsept Fikirlerin Geliştirilmesi, İç mimari Program ve İhtiyaç Listelerinin Hazırlanması, İşlev Leke Çalışmalarının Yapılması, Konsept ile Biçimlenen Tasarım Fikirlerinin Etüd Edilmesi.
3 Stüdyo Dışı Çalışma Öneri Konsept Fikirlerin Geliştirilmesi, İç mimari Program ve İhtiyaç Listelerinin Hazırlanması, İşlev Leke Çalışmalarının Yapılması, Konsept ile Biçimlenen Tasarım Fikirlerinin Etüd Edilmesi.
4 Proje Ön Sunumu Öneri Konsept Fikirlerin Geliştirilmesi, İç mimari Program ve İhtiyaç Listelerinin Hazırlanması, İşlev Leke Çalışmalarının Yapılması, Konsept ile Biçimlenen Tasarım Fikirlerinin Etüd Edilmesi.
5 Stüdyo Dışı Çalışma
6 Stüdyo Dışı Çalışma
7 Stüdyo Dışı Çalışma
8 Eskiz Sınavı
9 1.Jüri Sınavı
10 Stüdyo Dışı Çalışma
11 Stüdyo Dışı Çalışma
12 Stüdyo Dışı Çalışma
13 Stüdyo Dışı Çalışma
14 Stüdyo Dışı Çalışma
15 Stüdyo Dışı Çalışma
16-17 Final: 3.Jüri Sınavı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar