DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Malzeme ve Yapı İçi Konstrüksiyon 5 ICM   409 7 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Tunç Aslan TÜLÜCÜ
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiTUNÇ ASLAN TÜLÜCÜ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Farklı amaçlara ve alanlara göre malzeme seçim kriterleri. Malzemelerin yardımcı elemanlarla uygulama teknikleri. İşçilik yöntemleri. Depolama, sevk, montaj, kurgu kolaylığı mantığının Oluşturulması. Farklı mekan kurgularına göre malzemelerin araştırılması ekonomi-estetik-işlevsellik Bağlamında etüd edilmesi. Örnekleme ve numune katologlarının hazırlanması maliyet/metraj analizlerinin yapılması ve projeye yansıtılması. Uygulama örneklerinin seminerler ile ele alınması.
Dersin İçeriği
Dönem içindeki başarının değerlendirilmesinde 1 vize sınavı ve dönem sonu başarının değerlendirilmesinde Final sınavı müteakibinde ''Farklı mekan kurgularına sahip projelerde alternatif malzeme organizasyon eylem planlarının hazırlanmasına dayanan bir raporlama ödevi ve seminer sunumu'' uygulanmaktadır. Dönem sonu başarı notunun hesaplanması ödev notunun da bir vize gibi değerlendirilmesi ile 2 Vize ve Final notları üzerinden ilgili yönetmelik gereğince yapılmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bu dersin sonunda öğrenciler, malzeme organizasyonuna göre malzeme seçim kriterlerinin oluşturulmasını öğrenecekler.
2) Malzeme sipariş dosyalarının hazırlanması, sınıflandırılması ve tasnif yöntemlerini bilecekler.
3) Malzeme kullanımında kalite kontrol ve kullanıma hazırlama yöntemlerini öğrenecekler.
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İç mimarlık alanındaki kavramlara, tartışmalara ve gelişmelere dair bilgiye sahip olma,
X
2
İç mimarlık konusunda mesleki yazını ve uluslararası diğer gelişmeleri takip edip, kullanabilecek ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olma bilgisi,
3
İç mimari tasarım ve uygulamalarının evrensel, toplumsal ve çevresel boyutlardaki etkilerinin bilincinde olmak; sürdürülebilir gelişme, yenilikçilik ve girişimcilik konularının farkında olmak,
X
4
Proje ve şantiye yönetimi ve uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilgi sahibi olma,
X
5
Görsel elemanlarla sunabilme ve gerektiğinde konuyla ilgili rapor yazabilme bilgisi,
X
6
İç mimarlık mesleğini uygulayabilecek temel tasarım, tarih ve teknik bilgisine sahip olma,
X
7
Mesleki bir fikre ya da bir mimari projeye ait analizleri, bulguları, sonuçları, önerileri değerlendirme bilgisi,
X
8
İç mimari uygulamaların hukuksal sonuçları hakkında farkında olma,
X
9
Mesleki alanda kuramsal, yöntemsel ve uygulamalı bilgileri iç mimari tasarım önerileri ve uygulamaları geliştirmek için bir arada kullanabilme becerisi,
X
10
Gerçekçi fiziksel, sosyal ve ekonomik kısıtlar altında ve estetik değerler ve kullanıcı ihtiyaçlarını çerçevesinde, çağdaş, yaratıcı ve estetik tasarım önerileri oluşturabilme ve uygulayabilme becerisi,
X
11
Toplanan veriyi analiz edebilme, farklı bilgi ve düşünceleri sentezleyebilme, elde edilen sonuçları yorumlayabilme becerisi ve bunları iç mimari tasarım süreci içinde kullanabilme becerisi,
X
12
İç mimarlık alanındaki projelerin tasarımdan uygulamaya kadar olan tüm aşamalarında tasarımcı kavrayışı ile hareket edebilme becerisi; bu süreçte kullanacağı projelendirme, tasarım, çizim, yazılım, uygulama konularına dair modern araç, teknik ve teknoloji
X
13
Yaşadığımız iç mekânlar ve yapılı çevrelere karşı duyarlı olma, bu mekânlardaki problemleri ve ihtiyaçları eleştirel ve akılcı bakış açısıyla tespit edebilme becerisi,
X
14
İç Mimarlık alanının gerektirdiği konularda bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve bu gelişmeler doğrultusunda kendisini sürekli yenileme becerisi,
X
15
Bireysel çalışabilme ve öncelik kullanabilme yetkinliği,
X
16
İç mimarlık mesleğini ilgilendiren mesleki, bilimsel ve etik sorumluluk yetkinliği,
X
17
Yaşamboyu öğrenme çerçevesinde, bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda kendini geliştirme becerisine sahip olma
X
18
Takım çalışması yapabilme, çok disiplinli alanlarda bir takım halinde etkin çalışabilme, iletişim kurabilme ve sorumluluk alabilme yetkinliği,
X
19
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme yetkinliği,
X
20
İç Mimarlık alanında tartışmalı kavramsal amaçlı kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını araştırabilme yetkinliği,
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tasarım Aşamasında Malzeme Organizasyonu: Farklı Mekan Kurgularına Göre Malzeme Seçim Kriterlerinin Oluşturulması. Teorik anlatım Gösteri
2 Yapı İçi Konstrüksiyonda: Malzeme- Detay, Malzeme - İşcilik, Malzeme - Maliyet İlişkilerinin Kurulması ve Malzeme Seçim Kriterlerinin Oluşturulması. Teorik anlatım Gösteri
Örnek Olay
3 Uygulama Aşamasında Malzeme Organizasyonu: Hazırlık: Malzeme Depolama Ve Kontrol : Şantiye Malzeme Akış Şemasının ve Eylem Planın Hazırlanması. Teorik anlatım Gösteri
4 Malzeme Sipariş Dosyalarının Hazırlanması. Teorik anlatım Gösteri
5 Malzemelerin Sınıflandırılması ve Tasnifi. Teorik anlatım Gösteri
6 Uygulama: Kalite Kontrol. Teorik anlatım Gösteri
Örnek Olay
7 Seminerler ve Değerlendirme. Teorik anlatım Gösteri
8 Ara sınav Değerlendirme Yazılı Sınav
Ödev
Proje / Tasarım
9 Depolama Uygulama Kullanım Güvenliğinin Sağlanması, Atık Uzaklaştırılması. Teorik anlatım Gösteri
Örnek Olay
10 Kullanım: Kalite Kontrol Atık, Uzaklaştırılması. Teorik anlatım Gösteri
11 Kullanıma Hazırlama: Kullanım Güvenliği. Teorik anlatım Gösteri
12 Maliyet Metraj Analizleri. Teorik anlatım Gösteri
Örnek Olay
13 Raporlama. Teorik anlatım Gösteri
14 Seminerler ve Değerlendirme. Teorik anlatım Gösteri
15 Seminerler ve Değerlendirme. Teorik anlatım Gösteri
16-17 Final sınavı Değerlendirme Yazılı Sınav
Ödev
Proje / Tasarım

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar