DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Fotoğraf * IMS   212 4 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Altay ÇOLAK
Dersi Verenler
Doç. Dr.ALTAY ÇOLAK1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Fotoğrafı temel bir anlatım aracı olarak kullanabilmek amacı ile, Temel Fotoğraf kavramlarının ve estetik kavramların öğrenilmesi. Dijital Siyah/Beyaz, renkli tekniklerle stüdyoda kurgu ve stil-life fotoğraf kompozisyon uygulamalarının yapılarak öğrencinin eğitilmesidir.
Dersin İçeriği
Öğrencilerin, fotoğraf tarihiyle beraber güncel fotoğraf tekniklerinin temel prensiplerini kavraması amaçlanmaktadır. Siyah-Beyaz, karanlık oda tekniklerinin yanında, çekim tekniklerini de içine alarak, öğrencilerin konvansiyonel ve dijital fotoğrafın doğasını, fotoğrafın estetiğini ve kurgu fotoğraf mantığını benimsemesi hedef olarak belirlenmiştir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İç mimarlık alanındaki kavramlara, tartışmalara ve gelişmelere dair bilgiye sahip olma,
X
2
İç mimarlık konusunda mesleki yazını ve uluslararası diğer gelişmeleri takip edip, kullanabilecek ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olma bilgisi,
X
3
İç mimari tasarım ve uygulamalarının evrensel, toplumsal ve çevresel boyutlardaki etkilerinin bilincinde olmak; sürdürülebilir gelişme, yenilikçilik ve girişimcilik konularının farkında olmak,
4
Proje ve şantiye yönetimi ve uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilgi sahibi olma,
5
Görsel elemanlarla sunabilme ve gerektiğinde konuyla ilgili rapor yazabilme bilgisi,
X
6
İç mimarlık mesleğini uygulayabilecek temel tasarım, tarih ve teknik bilgisine sahip olma,
X
7
Mesleki bir fikre ya da bir mimari projeye ait analizleri, bulguları, sonuçları, önerileri değerlendirme bilgisi,
8
İç mimari uygulamaların hukuksal sonuçları hakkında farkında olma,
9
Mesleki alanda kuramsal, yöntemsel ve uygulamalı bilgileri iç mimari tasarım önerileri ve uygulamaları geliştirmek için bir arada kullanabilme becerisi,
10
Gerçekçi fiziksel, sosyal ve ekonomik kısıtlar altında ve estetik değerler ve kullanıcı ihtiyaçlarını çerçevesinde, çağdaş, yaratıcı ve estetik tasarım önerileri oluşturabilme ve uygulayabilme becerisi,
X
11
Toplanan veriyi analiz edebilme, farklı bilgi ve düşünceleri sentezleyebilme, elde edilen sonuçları yorumlayabilme becerisi ve bunları iç mimari tasarım süreci içinde kullanabilme becerisi,
X
12
İç mimarlık alanındaki projelerin tasarımdan uygulamaya kadar olan tüm aşamalarında tasarımcı kavrayışı ile hareket edebilme becerisi; bu süreçte kullanacağı projelendirme, tasarım, çizim, yazılım, uygulama konularına dair modern araç, teknik ve teknoloji
13
Yaşadığımız iç mekânlar ve yapılı çevrelere karşı duyarlı olma, bu mekânlardaki problemleri ve ihtiyaçları eleştirel ve akılcı bakış açısıyla tespit edebilme becerisi,
X
14
İç Mimarlık alanının gerektirdiği konularda bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve bu gelişmeler doğrultusunda kendisini sürekli yenileme becerisi,
X
15
Bireysel çalışabilme ve öncelik kullanabilme yetkinliği,
X
16
İç mimarlık mesleğini ilgilendiren mesleki, bilimsel ve etik sorumluluk yetkinliği,
17
Yaşamboyu öğrenme çerçevesinde, bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda kendini geliştirme becerisine sahip olma
18
Takım çalışması yapabilme, çok disiplinli alanlarda bir takım halinde etkin çalışabilme, iletişim kurabilme ve sorumluluk alabilme yetkinliği,
X
19
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme yetkinliği,
X
20
İç Mimarlık alanında tartışmalı kavramsal amaçlı kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını araştırabilme yetkinliği,
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Ders hakkında genel bilgi Teorik anlatım
2 Fotoğraf makinesinin tarihsel gelişimi ve makine tipleri hakkında bilgi Teorik anlatım, projeksiyonla sunum, uygulama çalışması
3 Enstantane, diyafram, ışık hakkında genel bilgi Teorik anlatım, projeksiyonla sunum, uygulama çalışması
4 ISO değerleri, beyaz ayarı, çekim modları hakkında Teorik anlatım, projeksiyonla sunum, uygulama çalışması
5 Objektif çeşitleri, filtre çeşitleri, hakkında genel bilgi Teorik anlatım, projeksiyonla sunum, uygulama çalışması
6 Fotoğrafta Kompozisyon Teorik anlatım, projeksiyonla sunum, uygulama çalışması
7 Görüntü işleme yazılımları, dosya formatları, çözünürlük ve boyutlar hakkında bilgi Teorik anlatım, projeksiyonla sunum, uygulama çalışması
8 Ara Sınav Değerlendirme
9 Alan derinlği konusunun örnekler ile işlenmesi Teorik anlatım, projeksiyonla sunum, uygulama çalışması
10 Portre çekiminin örnekler ile işlenmesi Teorik anlatım, projeksiyonla sunum, uygulama çalışması
11 Detay ve mimari çekiminin örnekler ile işlenmesi Teorik anlatım, projeksiyonla sunum, uygulama çalışması
12 Doğa çekiminin örnekler ile işlenmesi Teorik anlatım, projeksiyonla sunum, uygulama çalışması
13 Makro çekimin örnekler ile işlenmesi Teorik anlatım, projeksiyonla sunum, uygulama çalışması
14 Uzun pozlama, ışıkla yazma çekimlerinin örnekler ile işlenmesi Teorik anlatım, projeksiyonla sunum, uygulama çalışması
15 Ters ışık (silüet) çekiminin örnekler ile işlenmesi Teorik anlatım, projeksiyonla sunum, uygulama çalışması
16-17 Final Sınavı Değerlendirme

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar