DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İç Mekanda Perspektif IMS   214 4 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Tülay CANBOLAT
Dersi Verenler
ÖZGÜR ERYILMAZ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İç Mekan perspektif, gölge ve renk anlatımının geliştirilmesi ve kullanımı.
Dersin İçeriği
İç Mekanda perspektif, İç Mekanda gölge, İç Mekanda renk.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Perspektif kurallarını listeyebilecek.
2) Perspektiflerin gölgelendirilmesini gösterebilecek.
3) Perspektiflerin renklendirilmesini uyarlayabilecek.
4) Planların 3 boyutlu çizimlerini uygulayabilecek.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İç mimarlık alanındaki kavramlara, tartışmalara ve gelişmelere dair bilgiye sahip olma,
X
2
İç mimarlık konusunda mesleki yazını ve uluslararası diğer gelişmeleri takip edip, kullanabilecek ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olma bilgisi,
X
3
İç mimari tasarım ve uygulamalarının evrensel, toplumsal ve çevresel boyutlardaki etkilerinin bilincinde olmak; sürdürülebilir gelişme, yenilikçilik ve girişimcilik konularının farkında olmak,
X
4
Proje ve şantiye yönetimi ve uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilgi sahibi olma,
X
5
Görsel elemanlarla sunabilme ve gerektiğinde konuyla ilgili rapor yazabilme bilgisi,
X
6
İç mimarlık mesleğini uygulayabilecek temel tasarım, tarih ve teknik bilgisine sahip olma,
X
7
Mesleki bir fikre ya da bir mimari projeye ait analizleri, bulguları, sonuçları, önerileri değerlendirme bilgisi,
X
8
İç mimari uygulamaların hukuksal sonuçları hakkında farkında olma,
9
Mesleki alanda kuramsal, yöntemsel ve uygulamalı bilgileri iç mimari tasarım önerileri ve uygulamaları geliştirmek için bir arada kullanabilme becerisi,
X
10
Gerçekçi fiziksel, sosyal ve ekonomik kısıtlar altında ve estetik değerler ve kullanıcı ihtiyaçlarını çerçevesinde, çağdaş, yaratıcı ve estetik tasarım önerileri oluşturabilme ve uygulayabilme becerisi,
X
11
Toplanan veriyi analiz edebilme, farklı bilgi ve düşünceleri sentezleyebilme, elde edilen sonuçları yorumlayabilme becerisi ve bunları iç mimari tasarım süreci içinde kullanabilme becerisi,
X
12
İç mimarlık alanındaki projelerin tasarımdan uygulamaya kadar olan tüm aşamalarında tasarımcı kavrayışı ile hareket edebilme becerisi; bu süreçte kullanacağı projelendirme, tasarım, çizim, yazılım, uygulama konularına dair modern araç, teknik ve teknoloji
X
13
Yaşadığımız iç mekânlar ve yapılı çevrelere karşı duyarlı olma, bu mekânlardaki problemleri ve ihtiyaçları eleştirel ve akılcı bakış açısıyla tespit edebilme becerisi,
X
14
İç Mimarlık alanının gerektirdiği konularda bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve bu gelişmeler doğrultusunda kendisini sürekli yenileme becerisi,
X
15
Bireysel çalışabilme ve öncelik kullanabilme yetkinliği,
X
16
İç mimarlık mesleğini ilgilendiren mesleki, bilimsel ve etik sorumluluk yetkinliği,
X
17
Yaşamboyu öğrenme çerçevesinde, bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda kendini geliştirme becerisine sahip olma
X
18
Takım çalışması yapabilme, çok disiplinli alanlarda bir takım halinde etkin çalışabilme, iletişim kurabilme ve sorumluluk alabilme yetkinliği,
X
19
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme yetkinliği,
X
20
İç Mimarlık alanında tartışmalı kavramsal amaçlı kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını araştırabilme yetkinliği,
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Derse giriş ve dersin amacının anlatılması. Gerekli klasik malzemeler Alıştırma ve Uygulama
2 Perspektifle ilgili ön açıklamalar ve çeşitleri. Gerekli klasik malzemeler Alıştırma ve Uygulama
3 Bir noktalı parelel perspektif ile ilgili genel uygulamalar. Gerekli klasik malzemeler Alıştırma ve Uygulama
4 Bir noktalı parelel perspektifin dış mekanda uygulanması. Gerekli klasik malzemeler Alıştırma ve Uygulama
5 Bir noktalı parelel perspektifin iç mekanda uygulanması. Gerekli klasik malzemeler Alıştırma ve Uygulama
6 Bir noktalı parelel perspektifte detaylı çizimi. Gerekli klasik malzemeler Alıştırma ve Uygulama
7 Bir noktalı parelel perspektif ile serbest çizimler. Gerekli klasik malzemeler Alıştırma ve Uygulama
8 Ara sınav Değerlendirme Yazılı Sınav
9 İki noktalı açısal perspektif ile ilgili genel uygulamalar. Gerekli klasik malzemeler Alıştırma ve Uygulama
10 İki noktalı açısal perspektifin dış mekanda uygulanması. Gerekli klasik malzemeler Alıştırma ve Uygulama
11 İki noktalı açısal perspektifin iç mekanda uygulanması. Gerekli klasik malzemeler Alıştırma ve Uygulama
12 Ödev. Gerekli klasik malzemeler Alıştırma ve Uygulama
13 Perspektifte ışık ve gölge çizimi ile ilgili uygulamalar. Gerekli klasik malzemeler Alıştırma ve Uygulama
14 Perspektifte ışık ve gölge çizimi ile ilgili uygulamalar. Gerekli klasik malzemeler Alıştırma ve Uygulama
15 Perspektifte ışık ve gölge çizimi ile ilgili uygulamalar. Gerekli klasik malzemeler Alıştırma ve Uygulama
16-17 Final sınavı Değerlendirme

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar