DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Mobilyada Biçimlendirme IMS   304 6 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Tülay CANBOLAT
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiTÜLAY CANBOLAT1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Biçimlendirme ilkelerinin analizinin yapılması ile mobilya tasarımı. Biçim-malzeme, biçim-strüktür ilişkisinin irdelenmesi ve tasarıma etkilerinin ortaya konması.
Dersin İçeriği
Mobilyada biçim, biçim verme özellikleri. Mobilya tasarımında sistematik biçim verme çalışması. Mobilya tasarımında yüzey zenginleştirme çalışmasının biçime etkisi. Mevcut bir mobilya tasarımının seçilerek biçimlendirme ilkelerini analiz etmek. Seçilen ürünün tasarım ve üretim aşamasının irdelenmesi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bu dersin sonunda öğrenci: mobilya tasarımında biçimlendirme yöntemlerini kavrar.
2) Mobilya Tasarımında Strüktür-Biçim İlişkisini Kurar.
3) Mobilya Tasarımında Biçim-Kimlik İlişkisini Kurma Becerisi Kazanır.
4) Mobilya Tasarımında Yüzey Zenginleştirme Çalışmasını Yapma Becerisi Kazanır.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İç mimarlık alanındaki kavramlara, tartışmalara ve gelişmelere dair bilgiye sahip olma,
X
2
İç mimarlık konusunda mesleki yazını ve uluslararası diğer gelişmeleri takip edip, kullanabilecek ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olma bilgisi,
X
3
İç mimari tasarım ve uygulamalarının evrensel, toplumsal ve çevresel boyutlardaki etkilerinin bilincinde olmak; sürdürülebilir gelişme, yenilikçilik ve girişimcilik konularının farkında olmak,
X
4
Proje ve şantiye yönetimi ve uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilgi sahibi olma,
5
Görsel elemanlarla sunabilme ve gerektiğinde konuyla ilgili rapor yazabilme bilgisi,
X
6
İç mimarlık mesleğini uygulayabilecek temel tasarım, tarih ve teknik bilgisine sahip olma,
X
7
Mesleki bir fikre ya da bir mimari projeye ait analizleri, bulguları, sonuçları, önerileri değerlendirme bilgisi,
X
8
İç mimari uygulamaların hukuksal sonuçları hakkında farkında olma,
9
Mesleki alanda kuramsal, yöntemsel ve uygulamalı bilgileri iç mimari tasarım önerileri ve uygulamaları geliştirmek için bir arada kullanabilme becerisi,
X
10
Gerçekçi fiziksel, sosyal ve ekonomik kısıtlar altında ve estetik değerler ve kullanıcı ihtiyaçlarını çerçevesinde, çağdaş, yaratıcı ve estetik tasarım önerileri oluşturabilme ve uygulayabilme becerisi,
11
Toplanan veriyi analiz edebilme, farklı bilgi ve düşünceleri sentezleyebilme, elde edilen sonuçları yorumlayabilme becerisi ve bunları iç mimari tasarım süreci içinde kullanabilme becerisi,
X
12
İç mimarlık alanındaki projelerin tasarımdan uygulamaya kadar olan tüm aşamalarında tasarımcı kavrayışı ile hareket edebilme becerisi; bu süreçte kullanacağı projelendirme, tasarım, çizim, yazılım, uygulama konularına dair modern araç, teknik ve teknoloji
13
Yaşadığımız iç mekânlar ve yapılı çevrelere karşı duyarlı olma, bu mekânlardaki problemleri ve ihtiyaçları eleştirel ve akılcı bakış açısıyla tespit edebilme becerisi,
X
14
İç Mimarlık alanının gerektirdiği konularda bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve bu gelişmeler doğrultusunda kendisini sürekli yenileme becerisi,
X
15
Bireysel çalışabilme ve öncelik kullanabilme yetkinliği,
X
16
İç mimarlık mesleğini ilgilendiren mesleki, bilimsel ve etik sorumluluk yetkinliği,
X
17
Yaşamboyu öğrenme çerçevesinde, bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda kendini geliştirme becerisine sahip olma
X
18
Takım çalışması yapabilme, çok disiplinli alanlarda bir takım halinde etkin çalışabilme, iletişim kurabilme ve sorumluluk alabilme yetkinliği,
X
19
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme yetkinliği,
20
İç Mimarlık alanında tartışmalı kavramsal amaçlı kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını araştırabilme yetkinliği,
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Derse Giriş Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar Tartışma
Beyin Fırtınası
Ödev
2 Mobilya Tasarımında Biçim, Biçim Özellikleri ve Kimlik Oluşturma. Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar Tartışma
Beyin Fırtınası
3 Mobilya Tasarımında Sistematik Biçim Verme ve Uygulama Çalışması. Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar Tartışma
Beyin Fırtınası
Ödev
4 Mobilya Tasarımında Sistematik Biçim Verme ve Uygulama Çalışması. Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar Tartışma
Beyin Fırtınası
Ödev
5 Mobilya Tasarımında Yüzey Zenginleştirme ve Uygulama Çalışması Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar Tartışma
Beyin Fırtınası
Ödev
6 Mobilya Tasarımında Yüzey Zenginleştirme ve Uygulama Çalışması Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar Tartışma
Beyin Fırtınası
Ödev
7 Uygulama Çalışmalarının Değerlendirilmesi Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar Tartışma
Beyin Fırtınası
Ödev
8 Ara Sınav Değerlendirme Ödev
Proje / Tasarım
Performans Değerlendirmesi
9 Üretimde Olan Bir Mobilyanın Seçilip, Dönem Çalışması Olarak İncelenmesi Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar Tartışma
Beyin Fırtınası
Ödev
10 Seçilen Mobilyanın Biçim- Malzeme-Strüktür Analiizi Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar Tartışma
Beyin Fırtınası
Ödev
11 Seçilen Mobilyanın Biçim- Malzeme-Strüktür Analiizi Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar Tartışma
Beyin Fırtınası
Ödev
12 Seçilen Mobilyanın Biçimlendirme Yöntemlerinin Analizi Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar Tartışma
Beyin Fırtınası
Ödev
13 Seçilen Mobilyanın Biçimlendirme Yöntemlerinin Analizi Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar Tartışma
Beyin Fırtınası
Ödev
14 Seçilen Mobilyanın Yüzey Zenginleştirme Çalışmasının Yapılması Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar Tartışma
Beyin Fırtınası
Ödev
15 Seçilen Mobilyanın Yüzey Zenginleştirme Çalışmasının Yapılması Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar Tartışma
Beyin Fırtınası
Ödev
16-17 Final Sınavı Değerlendirme Ödev
Proje / Tasarım
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar