DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tasarım Teorisi IMS   308 6 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Onur ERMAN
Dersi Verenler
Doç. Dr.ONUR ERMAN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Kuramsal düşünme farkındalığının kazandırılması, tasarımın ne olduğunun ve tasarım düşüncesinin nasıl belirip biçimlendiğinin neden sonuç ilişkilerine dayandırılarak kavratılması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Kuramın tarihsel gelişim perspektifi içinde  tasarımın kavramsal boyutunun tanıtılması, mimaride biçimlendirme ve düşünce sistematiklerinin tanıtılması,   tasarım süreçlerini harekete geçiren yaklaşımların ve yöntemlerinin tartışılması: mimarlık tarihdeki örnekler üzerinde yaratım esin kaynaklarının ve uyarıcılarının tanımlanması.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Mimarlık kavram ve kuramlarını tarihsel gelişimi içinde tanımlayabilme.
2) Tasarım düşünce sistematiklerini kavrayabilme.
3) Kurgulayabilecek sorgulamaları yapabilme.
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İç mimarlık alanındaki kavramlara, tartışmalara ve gelişmelere dair bilgiye sahip olma,
X
2
İç mimarlık konusunda mesleki yazını ve uluslararası diğer gelişmeleri takip edip, kullanabilecek ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olma bilgisi,
X
3
İç mimari tasarım ve uygulamalarının evrensel, toplumsal ve çevresel boyutlardaki etkilerinin bilincinde olmak; sürdürülebilir gelişme, yenilikçilik ve girişimcilik konularının farkında olmak,
X
4
Proje ve şantiye yönetimi ve uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilgi sahibi olma,
5
Görsel elemanlarla sunabilme ve gerektiğinde konuyla ilgili rapor yazabilme bilgisi,
6
İç mimarlık mesleğini uygulayabilecek temel tasarım, tarih ve teknik bilgisine sahip olma,
X
7
Mesleki bir fikre ya da bir mimari projeye ait analizleri, bulguları, sonuçları, önerileri değerlendirme bilgisi,
X
8
İç mimari uygulamaların hukuksal sonuçları hakkında farkında olma,
9
Mesleki alanda kuramsal, yöntemsel ve uygulamalı bilgileri iç mimari tasarım önerileri ve uygulamaları geliştirmek için bir arada kullanabilme becerisi,
X
10
Gerçekçi fiziksel, sosyal ve ekonomik kısıtlar altında ve estetik değerler ve kullanıcı ihtiyaçlarını çerçevesinde, çağdaş, yaratıcı ve estetik tasarım önerileri oluşturabilme ve uygulayabilme becerisi,
X
11
Toplanan veriyi analiz edebilme, farklı bilgi ve düşünceleri sentezleyebilme, elde edilen sonuçları yorumlayabilme becerisi ve bunları iç mimari tasarım süreci içinde kullanabilme becerisi,
X
12
İç mimarlık alanındaki projelerin tasarımdan uygulamaya kadar olan tüm aşamalarında tasarımcı kavrayışı ile hareket edebilme becerisi; bu süreçte kullanacağı projelendirme, tasarım, çizim, yazılım, uygulama konularına dair modern araç, teknik ve teknoloji
X
13
Yaşadığımız iç mekânlar ve yapılı çevrelere karşı duyarlı olma, bu mekânlardaki problemleri ve ihtiyaçları eleştirel ve akılcı bakış açısıyla tespit edebilme becerisi,
X
14
İç Mimarlık alanının gerektirdiği konularda bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve bu gelişmeler doğrultusunda kendisini sürekli yenileme becerisi,
X
15
Bireysel çalışabilme ve öncelik kullanabilme yetkinliği,
X
16
İç mimarlık mesleğini ilgilendiren mesleki, bilimsel ve etik sorumluluk yetkinliği,
X
17
Yaşamboyu öğrenme çerçevesinde, bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda kendini geliştirme becerisine sahip olma
18
Takım çalışması yapabilme, çok disiplinli alanlarda bir takım halinde etkin çalışabilme, iletişim kurabilme ve sorumluluk alabilme yetkinliği,
X
19
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme yetkinliği,
X
20
İç Mimarlık alanında tartışmalı kavramsal amaçlı kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını araştırabilme yetkinliği,
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tarihsel perspektif içinde bilimsel düşüncenin gelişimi ve kurama giriş. Kaynak okuma Anlatım
2 Sanat ve tasarım kuramı, mimari düşüncenin tanımlanması. Kaynak okuma Anlatım
3 Tasarım ürünü olarak mekan - Mimarlık kavramalarına giriş: Yapılı çevre- kültürel çevre- Yaşam çevresi mekan sanatı. Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
4 Mimarlık kavramalarına giriş:İşlev ve biçim- Yapı -Yapım ve süreçleri. Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
5 Mimarlık kavramalarına giriş: Geleneksel ve modern mimarlık üzerine tartışmalar. Kaynak okuma Tartışma
Gösteri
6 Ulusal ve küresel tasarım ürünleri olarak mimarinin karşılaştırılması. Kaynak okuma Tartışma
Gösteri
7 Mimari belleğimiz ve kültür üzerine tartışma. Kaynak okuma Tartışma
8 Ara sınav Ders notları ve kaynak okuma Yazılı Sınav
9 Yaratıcılığın temel bileşenleri. Kaynak okuma Anlatım
10 Düşünce sistematikleri ile tasarım yöntemlerini tanımlama. Kaynak okuma Anlatım
Tartışma
11 Tasarımda esinlenme ve biçimleniş: Metaforlar, analojik ve mimetik yaklaşımlar. Kaynak okuma Anlatım
Gösteri
12 Tasarım düşüncesinin biçimlenişinde: Doğa , matematik, müzik ve tipolojik yaklaşımlar. Kaynak okuma Anlatım
Gösteri
13 Tasarımda moire ve zip-a-tone etkiler. Kaynak okuma Anlatım
Gösteri
14 Düzen-örüntü dili ve örgütleme. Kaynak okuma Anlatım
Gösteri
15 Kendinden üreyen sistemler ve tasarımda evrim stratejisi. Kaynak okuma Anlatım
Gösteri
16-17 Final sınavı Ders notları ve kaynak okuma Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar