DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İç Mekanda Peyzaj ICS   406 8 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Zerrin SÖĞÜT
Dersi Verenler
Prof. Dr.ZERRİN SÖĞÜT1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İç mekanda kullanılacak canlı materyalleri tanıyarak tasarımlarında bitki-mekan-kullanıcı analizini yapmak.
Dersin İçeriği
İç mekanda kullanılan bitkiler, en önemli bitki grupları; familyalar, cinsler ve türler. Bitkilerin kullanımı yönünden iç mekandaki çevresel faktörlerin analizi, kullanım ve bakım yöntemleri.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İç mekanda yapılacak peyzaj uygulamalarında bitki kullanımı ile ortaya çıkacak problemleri bilir ve çözer.
2) Peyzaj tasarımında biçimlendirme kavram ve yöntemlerini kavramak.
3) Gereksinimlere uygun ve ekolojik verilerle dengeli peyzaj tasarım fikirleri oluşturabilmek.
4) Edindiği bilgileri verilen bir alanın tasarımında kullanabilmek.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İç mimarlık alanındaki kavramlara, tartışmalara ve gelişmelere dair bilgiye sahip olma,
X
2
İç mimarlık konusunda mesleki yazını ve uluslararası diğer gelişmeleri takip edip, kullanabilecek ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olma bilgisi,
X
3
İç mimari tasarım ve uygulamalarının evrensel, toplumsal ve çevresel boyutlardaki etkilerinin bilincinde olmak; sürdürülebilir gelişme, yenilikçilik ve girişimcilik konularının farkında olmak,
X
4
Proje ve şantiye yönetimi ve uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilgi sahibi olma,
X
5
Görsel elemanlarla sunabilme ve gerektiğinde konuyla ilgili rapor yazabilme bilgisi,
X
6
İç mimarlık mesleğini uygulayabilecek temel tasarım, tarih ve teknik bilgisine sahip olma,
7
Mesleki bir fikre ya da bir mimari projeye ait analizleri, bulguları, sonuçları, önerileri değerlendirme bilgisi,
8
İç mimari uygulamaların hukuksal sonuçları hakkında farkında olma,
9
Mesleki alanda kuramsal, yöntemsel ve uygulamalı bilgileri iç mimari tasarım önerileri ve uygulamaları geliştirmek için bir arada kullanabilme becerisi,
X
10
Gerçekçi fiziksel, sosyal ve ekonomik kısıtlar altında ve estetik değerler ve kullanıcı ihtiyaçlarını çerçevesinde, çağdaş, yaratıcı ve estetik tasarım önerileri oluşturabilme ve uygulayabilme becerisi,
X
11
Toplanan veriyi analiz edebilme, farklı bilgi ve düşünceleri sentezleyebilme, elde edilen sonuçları yorumlayabilme becerisi ve bunları iç mimari tasarım süreci içinde kullanabilme becerisi,
X
12
İç mimarlık alanındaki projelerin tasarımdan uygulamaya kadar olan tüm aşamalarında tasarımcı kavrayışı ile hareket edebilme becerisi; bu süreçte kullanacağı projelendirme, tasarım, çizim, yazılım, uygulama konularına dair modern araç, teknik ve teknoloji
X
13
Yaşadığımız iç mekânlar ve yapılı çevrelere karşı duyarlı olma, bu mekânlardaki problemleri ve ihtiyaçları eleştirel ve akılcı bakış açısıyla tespit edebilme becerisi,
X
14
İç Mimarlık alanının gerektirdiği konularda bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve bu gelişmeler doğrultusunda kendisini sürekli yenileme becerisi,
X
15
Bireysel çalışabilme ve öncelik kullanabilme yetkinliği,
X
16
İç mimarlık mesleğini ilgilendiren mesleki, bilimsel ve etik sorumluluk yetkinliği,
17
Yaşamboyu öğrenme çerçevesinde, bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda kendini geliştirme becerisine sahip olma
X
18
Takım çalışması yapabilme, çok disiplinli alanlarda bir takım halinde etkin çalışabilme, iletişim kurabilme ve sorumluluk alabilme yetkinliği,
X
19
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme yetkinliği,
X
20
İç Mimarlık alanında tartışmalı kavramsal amaçlı kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını araştırabilme yetkinliği,

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 İç mekan bitkileri ile ilgili genel bilgiler, kullanım yerleri Konu hakkında araştırmalar yapılması Alıştırma ve Uygulama
Bireysel Çalışma
Ödev
2 İç mekan bitkileri ile ilgili genel bilgiler, kullanım amaçları Konu hakkında araştırmalar yapılması Alıştırma ve Uygulama
Bireysel Çalışma
Ödev
3 İç mekanlarda bitki kullanımını etkileyen çevresel faktörler Konu hakkında araştırmalar yapılması Alıştırma ve Uygulama
Bireysel Çalışma
Ödev
4 İç mekanlarda bitki kullanımını etkileyen çevresel faktörler Konu hakkında araştırmalar yapılması Soru-Cevap
Tartışma
5 Öğrencilere belirlenen bir iç mekanda bitkisel tasarım için ödev verilmesi Konu hakkında araştırmalar yapılması Alıştırma ve Uygulama
Bireysel Çalışma
Ödev
6 Önemli iç mekan bitki grupları: Moraceae ve örneklerin canlı olarak tanıtılması Konu hakkında araştırmalar yapılması ve ödev Alıştırma ve Uygulama
Bireysel Çalışma
Ödev
7 Önemli iç mekan bitki grupları: Palmae ve örneklerin canlı olarak tanıtılması Konu hakkında araştırmalar yapılması ve ödev Alıştırma ve Uygulama
Bireysel Çalışma
Ödev
8 Ara Sınav Değerlendirme Ödev
Proje / Tasarım
Performans Değerlendirmesi
9 Ödevlerle ilgili gelişmelerin tartışılması, öğrenci sunumları Konu hakkında araştırmalar yapılması Alıştırma ve Uygulama
Bireysel Çalışma
Ödev
10 Diğer iç mekan bitki grupları Ödev, Proje etüdleri Alıştırma ve Uygulama
Bireysel Çalışma
Ödev
11 Diğer iç mekan bitki grupları Proje etüdleri Alıştırma ve Uygulama
Bireysel Çalışma
Ödev
12 Vize sınavı Proje etüdleri Alıştırma ve Uygulama
Bireysel Çalışma
Ödev
13 Diğer iç mekan bitki grupları Projenin prezentasyon çalışmaları Alıştırma ve Uygulama
Bireysel Çalışma
Ödev
14 Ödevlerle ilgili gelişmelerin tartışılması, öğrenci sunumları Projenin prezentasyon çalışmaları Alıştırma ve Uygulama
Bireysel Çalışma
15 İç mekan bitkilerinde bakım işlemleri Projenin prezentasyon çalışmaları Alıştırma ve Uygulama
Bireysel Çalışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Projelerin profesyonelce çizim ve takdimi Ödev
Proje / Tasarım
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar