DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Teknoloji ve Tasarım ICS   409 7 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Tunç Aslan TÜLÜCÜ
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiTUNÇ ASLAN TÜLÜCÜ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Son yüzyılda oluşan iç mekan ve mobilya tasarım anlayışlarının karşılaştırılması.
Dersin İçeriği
Son yüzyılda oluşan iç mekan ve mobilya tasarım anlayışlarının mekanlara yansıması, yorumlanması ve karşılaştırılması. Çağdaş mimarlık akımlarının, temel ilkelerin hatırlatılması. Günümüzdeki uygulamalar, tartışma.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bu dersin sonunda öğrenciler, mekan tasarlamayı öğrenecekler.
2) Çağdaş mimarlık akımlarını bilgisayar ortamında yorumlayabilecekler.
3) Mobilya tasarım anlayışlarının mekanlara yansıtılmasının öğrenecekler.
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İç mimarlık alanındaki kavramlara, tartışmalara ve gelişmelere dair bilgiye sahip olma,
X
2
İç mimarlık konusunda mesleki yazını ve uluslararası diğer gelişmeleri takip edip, kullanabilecek ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olma bilgisi,
X
3
İç mimari tasarım ve uygulamalarının evrensel, toplumsal ve çevresel boyutlardaki etkilerinin bilincinde olmak; sürdürülebilir gelişme, yenilikçilik ve girişimcilik konularının farkında olmak,
X
4
Proje ve şantiye yönetimi ve uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilgi sahibi olma,
5
Görsel elemanlarla sunabilme ve gerektiğinde konuyla ilgili rapor yazabilme bilgisi,
X
6
İç mimarlık mesleğini uygulayabilecek temel tasarım, tarih ve teknik bilgisine sahip olma,
X
7
Mesleki bir fikre ya da bir mimari projeye ait analizleri, bulguları, sonuçları, önerileri değerlendirme bilgisi,
X
8
İç mimari uygulamaların hukuksal sonuçları hakkında farkında olma,
9
Mesleki alanda kuramsal, yöntemsel ve uygulamalı bilgileri iç mimari tasarım önerileri ve uygulamaları geliştirmek için bir arada kullanabilme becerisi,
X
10
Gerçekçi fiziksel, sosyal ve ekonomik kısıtlar altında ve estetik değerler ve kullanıcı ihtiyaçlarını çerçevesinde, çağdaş, yaratıcı ve estetik tasarım önerileri oluşturabilme ve uygulayabilme becerisi,
X
11
Toplanan veriyi analiz edebilme, farklı bilgi ve düşünceleri sentezleyebilme, elde edilen sonuçları yorumlayabilme becerisi ve bunları iç mimari tasarım süreci içinde kullanabilme becerisi,
X
12
İç mimarlık alanındaki projelerin tasarımdan uygulamaya kadar olan tüm aşamalarında tasarımcı kavrayışı ile hareket edebilme becerisi; bu süreçte kullanacağı projelendirme, tasarım, çizim, yazılım, uygulama konularına dair modern araç, teknik ve teknoloji
X
13
Yaşadığımız iç mekânlar ve yapılı çevrelere karşı duyarlı olma, bu mekânlardaki problemleri ve ihtiyaçları eleştirel ve akılcı bakış açısıyla tespit edebilme becerisi,
X
14
İç Mimarlık alanının gerektirdiği konularda bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve bu gelişmeler doğrultusunda kendisini sürekli yenileme becerisi,
X
15
Bireysel çalışabilme ve öncelik kullanabilme yetkinliği,
X
16
İç mimarlık mesleğini ilgilendiren mesleki, bilimsel ve etik sorumluluk yetkinliği,
X
17
Yaşamboyu öğrenme çerçevesinde, bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda kendini geliştirme becerisine sahip olma
X
18
Takım çalışması yapabilme, çok disiplinli alanlarda bir takım halinde etkin çalışabilme, iletişim kurabilme ve sorumluluk alabilme yetkinliği,
X
19
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme yetkinliği,
X
20
İç Mimarlık alanında tartışmalı kavramsal amaçlı kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını araştırabilme yetkinliği,
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Çağdaş mimarlık akımlarının, temel ilkelerin hatırlatılması. Teorik anlatım Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
2 Art Neouveau-Modern Style-Jugendstill mekanlar ve yorumu. Teorik anlatım Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
3 Chicago Okulu, mekanları ve yorumu. Teorik anlatım Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
4 Eklektisist mekanlar ve yorumlanması. Teorik anlatım Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
5 De Stijl, Deutscher Werkbund, mekanları ve yorumlanması. Teorik anlatım Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
6 Ekspresyonist mekanlar ve yorumu. Teorik anlatım Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
7 Fonksiyonalizm, mekanlara yansıması, yorumlanması. Teorik anlatım Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
8 Ara sınav Değerlendirme Ödev
Proje / Tasarım
Performans Değerlendirmesi
9 Bauhaus, mekanlara yansıması ve yorumlanması. Teorik anlatım Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
10 Geç Osmanlı dönemi mekanların yorumlanması. Teorik anlatım Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
11 Erken Cumhuriyet dönemi mekanların yorumlanması. Teorik anlatım Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
12 Sovyetler Birliğinde çağdaş mekan anlayışı ve yorumlanması. Teorik anlatım Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
13 Post Modernist mekanlar ve yorumlanması. Teorik anlatım Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
14 Hi Tech mekanlar. Teorik anlatım Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
15 Günümüzdeki uygulamalar, tartışma. Teorik anlatım Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
16-17 Final sınavı Değerlendirme Ödev
Proje / Tasarım
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar