DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Çağdaş Mimari Sanatı ve Yorumu ICS   410 8 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Ahmet KOÇHAN
Dersi Verenler
Öğr. Gör.AHMET KOÇHAN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Mimarlık ve sanat tarihi öğretileri doğrultusunda, çağdaş sanat ve mimari akımların kuramlarını anlamaya çalışırken, modernleşme ve sanayileşmenin mimariye ve sanata etkilerinin irdelenmesi, toplumsal, siyasal ve teknik değerlerin sanatsal üretimle ilişkisinin bilincine varmak.
Dersin İçeriği
Özellikle 20. yüzyıl batı mimari ve sanat tarihi sürecinin analizi, sentezi ve yorumlanması.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Sanat ve mimari mirasın temel bilgileri ve anlamına karşı hassasiyet kazanılması.
2) Özellikle 19. yüzyıll sonrası dünyada sanatın ve mimarinin değişim sürecinin kavranması.
3) Sanayi devrimi ve endüstrileşme sonucu teknolojik gelişmelerin, sanatı ve mimari tasarım ilkelerini nasıl değişdirdiğini anlamak.
4) 20. yüzyılda sanat ve mimari tasarımlar ve onları oluşturan kültür arasında kurulan anlamsal bağın analiz edilmesi.
5) Çağdaş mimari tasarımların karmaşık yapısının kavranması, eleştirel yorumlarından yeni yöntemler ve tasarımlar kurgulamak.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İç mimarlık alanındaki kavramlara, tartışmalara ve gelişmelere dair bilgiye sahip olma,
X
2
İç mimarlık konusunda mesleki yazını ve uluslararası diğer gelişmeleri takip edip, kullanabilecek ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olma bilgisi,
X
3
İç mimari tasarım ve uygulamalarının evrensel, toplumsal ve çevresel boyutlardaki etkilerinin bilincinde olmak; sürdürülebilir gelişme, yenilikçilik ve girişimcilik konularının farkında olmak,
4
Proje ve şantiye yönetimi ve uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilgi sahibi olma,
5
Görsel elemanlarla sunabilme ve gerektiğinde konuyla ilgili rapor yazabilme bilgisi,
6
İç mimarlık mesleğini uygulayabilecek temel tasarım, tarih ve teknik bilgisine sahip olma,
X
7
Mesleki bir fikre ya da bir mimari projeye ait analizleri, bulguları, sonuçları, önerileri değerlendirme bilgisi,
X
8
İç mimari uygulamaların hukuksal sonuçları hakkında farkında olma,
9
Mesleki alanda kuramsal, yöntemsel ve uygulamalı bilgileri iç mimari tasarım önerileri ve uygulamaları geliştirmek için bir arada kullanabilme becerisi,
X
10
Gerçekçi fiziksel, sosyal ve ekonomik kısıtlar altında ve estetik değerler ve kullanıcı ihtiyaçlarını çerçevesinde, çağdaş, yaratıcı ve estetik tasarım önerileri oluşturabilme ve uygulayabilme becerisi,
X
11
Toplanan veriyi analiz edebilme, farklı bilgi ve düşünceleri sentezleyebilme, elde edilen sonuçları yorumlayabilme becerisi ve bunları iç mimari tasarım süreci içinde kullanabilme becerisi,
X
12
İç mimarlık alanındaki projelerin tasarımdan uygulamaya kadar olan tüm aşamalarında tasarımcı kavrayışı ile hareket edebilme becerisi; bu süreçte kullanacağı projelendirme, tasarım, çizim, yazılım, uygulama konularına dair modern araç, teknik ve teknoloji
13
Yaşadığımız iç mekânlar ve yapılı çevrelere karşı duyarlı olma, bu mekânlardaki problemleri ve ihtiyaçları eleştirel ve akılcı bakış açısıyla tespit edebilme becerisi,
14
İç Mimarlık alanının gerektirdiği konularda bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve bu gelişmeler doğrultusunda kendisini sürekli yenileme becerisi,
X
15
Bireysel çalışabilme ve öncelik kullanabilme yetkinliği,
16
İç mimarlık mesleğini ilgilendiren mesleki, bilimsel ve etik sorumluluk yetkinliği,
X
17
Yaşamboyu öğrenme çerçevesinde, bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda kendini geliştirme becerisine sahip olma
18
Takım çalışması yapabilme, çok disiplinli alanlarda bir takım halinde etkin çalışabilme, iletişim kurabilme ve sorumluluk alabilme yetkinliği,
19
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme yetkinliği,
20
İç Mimarlık alanında tartışmalı kavramsal amaçlı kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını araştırabilme yetkinliği,
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş / Genel Bilgi Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar Anlatım
2 Ortaçağ Batı Mimarisi ve Sanatı Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar Anlatım
Gösteri
3 Rönesans Sonrası Batı Mimarisi ve Sanatı Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar Anlatım
Gösteri
4 Sanayi Devrimi / Endüstrileşme ve Eklektizim Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar Anlatım
Gösteri
5 Art Nouveau Sanatı ve Mimarisi Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar Anlatım
Gösteri
6 20. Yüzyıl Sanat ve Mimarisine Giriş / Fütürizm, Sürrealizm, Pürizm, Soyut Sanat vd. Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar Anlatım
Gösteri
7 Art Deco Sanatı ve Mimarisi Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar Anlatım
Gösteri
8 Arasınav Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar Yazılı Sınav
9 De Stijl Sanatı ve Mimarisi Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar Anlatım
Gösteri
10 Konstrüktivizm Sanatı ve Mimarisi Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar Anlatım
Gösteri
11 Kübizm Sanatı ve Mimarisi Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar Anlatım
Gösteri
12 Ekspresyonizm Sanatı ve Mimarisi Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar Anlatım
Gösteri
13 Modernizm Sanatı ve Mimarisi Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar Anlatım
Gösteri
14 Postmodernizm Sanatı ve Mimarisi Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar Anlatım
Gösteri
15 Dekonstrüktivizm Sanatı ve Mimarisi Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar Anlatım
Gösteri
16-17 Final Sınavı Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar