DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Deneysel Mobilya ICS   411 7 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Tülay CANBOLAT
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiTÜLAY CANBOLAT1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Deneysel Mobilya kapsamına giren öğeleri tanımlamak. Mobilya tasarımını, mobilya-kullanıcı, mobilya-mobilya ve mobilya-mekan açılarından ele almak. Tanım, tasarım, proje ve modelleme aşamalarında kuramsal ve uygulamalı çalışmalar yardımı ile yaratıcı sonuçlar elde etmeyi amaçlamaktadır. Öğrencilerin bu ders kapsamında yaratıcılığı ön plana çıkartacak özgün bir tasarım yapması beklenmektedir.
Dersin İçeriği
Çağdaş, yaratıcı ve estetik mobilya tasarım önerileri oluşturabilme ve uygulayabilme becerisi kazandırmak. Mevcut mobilya tasarımlarına, eleştirel bakış açısıyla, alternatif tasarımlar yapma becerisi kazandırmak.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Çağdaş, yaratıcı ve estetik mobilya tasarım önerileri oluşturabilme ve uygulayabilme becerisi kazanır.
2) Mobilya tasarımlarına eleştirel bakış açısıyla, alternatif tasarımlar yapma becerisi kazanır.
3) Mobilya-mekan ilişkisini kavrar ve iç mekan projelerinde uygulama becerisi kazanır.
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İç mimarlık alanındaki kavramlara, tartışmalara ve gelişmelere dair bilgiye sahip olma,
X
2
İç mimarlık konusunda mesleki yazını ve uluslararası diğer gelişmeleri takip edip, kullanabilecek ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olma bilgisi,
3
İç mimari tasarım ve uygulamalarının evrensel, toplumsal ve çevresel boyutlardaki etkilerinin bilincinde olmak; sürdürülebilir gelişme, yenilikçilik ve girişimcilik konularının farkında olmak,
X
4
Proje ve şantiye yönetimi ve uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilgi sahibi olma,
5
Görsel elemanlarla sunabilme ve gerektiğinde konuyla ilgili rapor yazabilme bilgisi,
X
6
İç mimarlık mesleğini uygulayabilecek temel tasarım, tarih ve teknik bilgisine sahip olma,
X
7
Mesleki bir fikre ya da bir mimari projeye ait analizleri, bulguları, sonuçları, önerileri değerlendirme bilgisi,
X
8
İç mimari uygulamaların hukuksal sonuçları hakkında farkında olma,
X
9
Mesleki alanda kuramsal, yöntemsel ve uygulamalı bilgileri iç mimari tasarım önerileri ve uygulamaları geliştirmek için bir arada kullanabilme becerisi,
X
10
Gerçekçi fiziksel, sosyal ve ekonomik kısıtlar altında ve estetik değerler ve kullanıcı ihtiyaçlarını çerçevesinde, çağdaş, yaratıcı ve estetik tasarım önerileri oluşturabilme ve uygulayabilme becerisi,
X
11
Toplanan veriyi analiz edebilme, farklı bilgi ve düşünceleri sentezleyebilme, elde edilen sonuçları yorumlayabilme becerisi ve bunları iç mimari tasarım süreci içinde kullanabilme becerisi,
X
12
İç mimarlık alanındaki projelerin tasarımdan uygulamaya kadar olan tüm aşamalarında tasarımcı kavrayışı ile hareket edebilme becerisi; bu süreçte kullanacağı projelendirme, tasarım, çizim, yazılım, uygulama konularına dair modern araç, teknik ve teknoloji
X
13
Yaşadığımız iç mekânlar ve yapılı çevrelere karşı duyarlı olma, bu mekânlardaki problemleri ve ihtiyaçları eleştirel ve akılcı bakış açısıyla tespit edebilme becerisi,
X
14
İç Mimarlık alanının gerektirdiği konularda bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve bu gelişmeler doğrultusunda kendisini sürekli yenileme becerisi,
X
15
Bireysel çalışabilme ve öncelik kullanabilme yetkinliği,
X
16
İç mimarlık mesleğini ilgilendiren mesleki, bilimsel ve etik sorumluluk yetkinliği,
X
17
Yaşamboyu öğrenme çerçevesinde, bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda kendini geliştirme becerisine sahip olma
X
18
Takım çalışması yapabilme, çok disiplinli alanlarda bir takım halinde etkin çalışabilme, iletişim kurabilme ve sorumluluk alabilme yetkinliği,
X
19
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme yetkinliği,
20
İç Mimarlık alanında tartışmalı kavramsal amaçlı kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını araştırabilme yetkinliği,
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Deneysel Mobilya Dersine Giriş. Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar
2 Deneysel Mobilya Tasarım Konusunun Verilmesi Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar
3 Deneysel Mobilyada Tasarım Süreci Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar
4 Deneysel Mobilyada Tasarım Etkenleri Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar
5 Stüdyo içi tasarım tartışmaları Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar
6 Stüdyo içi tasarım tartışmaları Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar
7 Form-Strüktür Analizi. Maket ile anlatımı. Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar
8 Ara Sınav Değerlendirme
9 Malzeme seçiminin mobilyanın sembolik-estetik-anlatımcı işlevine etkisi. Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar
10 Malzeme seçiminin mobilyanın sembolik-estetik-anlatımcı işlevine etkisi. Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar
11 Tasarımın renk-doku-malzeme analizleri. Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar
12 Tasarımın renk-doku-malzeme analizleri. Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar
13 Deneysel Mobilya Tasarımları Stüdyo Kritikleri. Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar
14 Deneysel Mobilya Tasarımları Stüdyo Kritikleri. Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar
15 Deneysel Mobilya Tasarımları Stüdyo Kritikleri. Standart derslik teknolojileri, çoklu ortam araçları, projektör, bilgisayar
16-17 Final Sınavı Değerlendirme

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar