DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı ENF   144 2 2 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Tunç Aslan TÜLÜCÜ
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiTUNÇ ASLAN TÜLÜCÜ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İletişim süreçlerinde önemli bir yer tutan yazılı, görsel ürünlerin bilgisayar ortamında hazırlanmasına yönelik bilgi ve becerinin kazandırılmasıdır.
Dersin İçeriği
Adobe Photoshop, Corel Draw programları ile tasarım teknikleri öğretilecektir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bu dersin sonunda öğrenci; Adobe Photoshopile üretilecek farklı konularda dijital illustrasyon çalışmaları yapabilecek.
2) Corel Draw ile üretilecek farklı konularda yetkinlik kazanacaktır.
3) Program araçlarının kullanımını bilerek etklili bir tasarım hazırlayacaktır.
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İç mimarlık alanındaki kavramlara, tartışmalara ve gelişmelere dair bilgiye sahip olma,
X
2
İç mimarlık konusunda mesleki yazını ve uluslararası diğer gelişmeleri takip edip, kullanabilecek ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olma bilgisi,
X
3
İç mimari tasarım ve uygulamalarının evrensel, toplumsal ve çevresel boyutlardaki etkilerinin bilincinde olmak; sürdürülebilir gelişme, yenilikçilik ve girişimcilik konularının farkında olmak,
X
4
Proje ve şantiye yönetimi ve uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilgi sahibi olma,
X
5
Görsel elemanlarla sunabilme ve gerektiğinde konuyla ilgili rapor yazabilme bilgisi,
X
6
İç mimarlık mesleğini uygulayabilecek temel tasarım, tarih ve teknik bilgisine sahip olma,
X
7
Mesleki bir fikre ya da bir mimari projeye ait analizleri, bulguları, sonuçları, önerileri değerlendirme bilgisi,
X
8
İç mimari uygulamaların hukuksal sonuçları hakkında farkında olma,
9
Mesleki alanda kuramsal, yöntemsel ve uygulamalı bilgileri iç mimari tasarım önerileri ve uygulamaları geliştirmek için bir arada kullanabilme becerisi,
X
10
Gerçekçi fiziksel, sosyal ve ekonomik kısıtlar altında ve estetik değerler ve kullanıcı ihtiyaçlarını çerçevesinde, çağdaş, yaratıcı ve estetik tasarım önerileri oluşturabilme ve uygulayabilme becerisi,
X
11
Toplanan veriyi analiz edebilme, farklı bilgi ve düşünceleri sentezleyebilme, elde edilen sonuçları yorumlayabilme becerisi ve bunları iç mimari tasarım süreci içinde kullanabilme becerisi,
X
12
İç mimarlık alanındaki projelerin tasarımdan uygulamaya kadar olan tüm aşamalarında tasarımcı kavrayışı ile hareket edebilme becerisi; bu süreçte kullanacağı projelendirme, tasarım, çizim, yazılım, uygulama konularına dair modern araç, teknik ve teknoloji
X
13
Yaşadığımız iç mekânlar ve yapılı çevrelere karşı duyarlı olma, bu mekânlardaki problemleri ve ihtiyaçları eleştirel ve akılcı bakış açısıyla tespit edebilme becerisi,
X
14
İç Mimarlık alanının gerektirdiği konularda bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve bu gelişmeler doğrultusunda kendisini sürekli yenileme becerisi,
X
15
Bireysel çalışabilme ve öncelik kullanabilme yetkinliği,
X
16
İç mimarlık mesleğini ilgilendiren mesleki, bilimsel ve etik sorumluluk yetkinliği,
X
17
Yaşamboyu öğrenme çerçevesinde, bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda kendini geliştirme becerisine sahip olma
X
18
Takım çalışması yapabilme, çok disiplinli alanlarda bir takım halinde etkin çalışabilme, iletişim kurabilme ve sorumluluk alabilme yetkinliği,
X
19
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme yetkinliği,
X
20
İç Mimarlık alanında tartışmalı kavramsal amaçlı kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını araştırabilme yetkinliği,
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Adobe Photoshop nedir. Temel özellikleri. Teorik anlatım, gösteri ve uygulama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Gösterip Yaptırma
Bireysel Çalışma
2 Palet kullanmak. Teorik anlatım, gösteri ve uygulama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Gösterip Yaptırma
Bireysel Çalışma
3 Dosyaları açmak. Örnekleme Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Gösterip Yaptırma
Bireysel Çalışma
4 Dosya formatlarını anlamak. Teorik anlatım, gösteri ve uygulama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Gösterip Yaptırma
Bireysel Çalışma
5 Bitmap ve vektörleri anlamak. Teorik anlatım Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Gösterip Yaptırma
Bireysel Çalışma
6 Canvas'ı döndürmek ve çevirmek. Teorik anlatım, gösteri ve uygulama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Gösterip Yaptırma
Bireysel Çalışma
7 Colour Ramp kullanmak. Teorik anlatım, gösteri ve uygulama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Gösterip Yaptırma
Bireysel Çalışma
8 Ara sınav Uygulama değerlendirmesi Proje / Tasarım
Performans Değerlendirmesi
9 Katmanlar-Layers, Type Layer yaratmak, Quick Masks kullanmak. Teorik anlatım, gösteri ve uygulama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Gösterip Yaptırma
Bireysel Çalışma
10 Blur ve Sharpen araçlarını kullanmak. Önplan ve arkaplan rengi. Paint Bucket aracını kullanmak. Colour Balance komutunu kullanmak. Teorik anlatım, gösteri ve uygulama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Gösterip Yaptırma
Bireysel Çalışma
11 Filter'ler ve kullanımı, artistik filtreler, baskı temelleri. Teorik anlatım Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Gösterip Yaptırma
Bireysel Çalışma
12 Corel Draw'a giriş. Corel Draw Tool Bar, Corel Draw arabirimi, nesne araçlarıyla çalışmak. Teorik anlatım, gösteri ve uygulama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Gösterip Yaptırma
Bireysel Çalışma
13 Çizim teknikleri, metinlerle çalışmak, renklerle çalışmak, efektler ve croslar (Kağıt kesim payları hesaplanması). Uygulama çalışmaları Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Gösterip Yaptırma
Bireysel Çalışma
14 Corel Draw ile 3D şekil oluşturma. Kişisel uygulama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Gösterip Yaptırma
Bireysel Çalışma
15 Kayıt formatları. Mesleki alanda kişisel final proje uygulaması. Kişisel uygulama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Gösterip Yaptırma
Bireysel Çalışma
16-17 Final sınavı Uygulama değerlendirmesi Proje / Tasarım
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar