DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Uygarlık Tarihi ICM   105 1 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Nermin TANBUROĞLU
Dersi Verenler
Öğr. Gör.NERMİN TANBUROĞLU1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İnsanın insanlaşma sürecinde geçirdiği kültürel evreler ve insanın uygar yaşam biçimini oluşturma koşullarının kavratılması amaçlanmıştır.
Dersin İçeriği
İnsanın Uygar yaşama biçimini oluşturmasını tarihsel süreç içerisinde belirlemek. Uygarlığın oluşumunu sağlayan ekonomik, toplumsal, düşünsel yapıların İlkel yaşamdan farklılaşma sürecini ortaya koymak. Bu doğrultuda bireye insanlık toplumunu tarihsel bütünlüğü içinde kavratmak ve belirli bir kültürel anlayış kazandırmak.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İnsanın uygarlık öncesi kültürlerinin uygar yaşam biçiminden farklı olan özelliklerini öğrenir.
2) İnsanın uygarlık öncesi kültürünün kimi özelliklerinin günümüz insan davranışlarına olan etkilerinin farkına varır.
3) İlkel yaşam biçiminin uzun sürmesine karşın uygar yaşam biçiminin insanlığın sadece son beş bin yıllık zamanını oluşturduğunu öğrenir.
4) İnsanın ilkel yaşam döneminde farklılaşmamış yapıların, ekonomik, düşünsel, toplumsal yapıların farklılaşması sonucu uygar yaşam biçimine geçtiğini öğrenir.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)