DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Genel Sanat Tarihi 2 ICM   212 4 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Nermin TANBUROĞLU
Dersi Verenler
Öğr. Gör.NERMİN TANBUROĞLU1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Tarihsel süreç içerisinde 18. ve 19. yüzyılda oluşturulan plastik sanatların toplumsal, düşünsel, siyasal ve ekonomik boyutlardaki oluşumunu ve değişimini kavratmak.
Dersin İçeriği
Rokoko, Neo Klasisizm, Romantizm, Realizm, Empresyonizm, Neo Empresyonizm, Post Empresyonizm, Sembolizm

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Birey, sanatın tarihsel süreci hakkında bilgi edinir.
2) 18. yüzyılda değişen sosyal, ekonomik ve düşünsel yapıların Modernist sanat anlayışının temellerini oluşturduğunun farkına varır.
3) Sanat Tarihi eğitiminin günümüz sanatını anlamak, değerlendirmek ve eleştirel bakış geliştirebilmek için gerekli olduğunun farkına varır.
4) Sanat kültürü, estetik farkındalık, sanatsal eleştiri, sanat etiği ve bilimi konularında bilgi sahibi olur.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İç mimarlık alanındaki kavramlara, tartışmalara ve gelişmelere dair bilgiye sahip olma,
X
2
İç mimarlık konusunda mesleki yazını ve uluslararası diğer gelişmeleri takip edip, kullanabilecek ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olma bilgisi,
3
İç mimari tasarım ve uygulamalarının evrensel, toplumsal ve çevresel boyutlardaki etkilerinin bilincinde olmak; sürdürülebilir gelişme, yenilikçilik ve girişimcilik konularının farkında olmak,
X
4
Proje ve şantiye yönetimi ve uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilgi sahibi olma,
5
Görsel elemanlarla sunabilme ve gerektiğinde konuyla ilgili rapor yazabilme bilgisi,
X
6
İç mimarlık mesleğini uygulayabilecek temel tasarım, tarih ve teknik bilgisine sahip olma,
X
7
Mesleki bir fikre ya da bir mimari projeye ait analizleri, bulguları, sonuçları, önerileri değerlendirme bilgisi,
8
İç mimari uygulamaların hukuksal sonuçları hakkında farkında olma,
9
Mesleki alanda kuramsal, yöntemsel ve uygulamalı bilgileri iç mimari tasarım önerileri ve uygulamaları geliştirmek için bir arada kullanabilme becerisi,
10
Gerçekçi fiziksel, sosyal ve ekonomik kısıtlar altında ve estetik değerler ve kullanıcı ihtiyaçlarını çerçevesinde, çağdaş, yaratıcı ve estetik tasarım önerileri oluşturabilme ve uygulayabilme becerisi,
X
11
Toplanan veriyi analiz edebilme, farklı bilgi ve düşünceleri sentezleyebilme, elde edilen sonuçları yorumlayabilme becerisi ve bunları iç mimari tasarım süreci içinde kullanabilme becerisi,
12
İç mimarlık alanındaki projelerin tasarımdan uygulamaya kadar olan tüm aşamalarında tasarımcı kavrayışı ile hareket edebilme becerisi; bu süreçte kullanacağı projelendirme, tasarım, çizim, yazılım, uygulama konularına dair modern araç, teknik ve teknoloji
13
Yaşadığımız iç mekânlar ve yapılı çevrelere karşı duyarlı olma, bu mekânlardaki problemleri ve ihtiyaçları eleştirel ve akılcı bakış açısıyla tespit edebilme becerisi,
14
İç Mimarlık alanının gerektirdiği konularda bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve bu gelişmeler doğrultusunda kendisini sürekli yenileme becerisi,
15
Bireysel çalışabilme ve öncelik kullanabilme yetkinliği,
X
16
İç mimarlık mesleğini ilgilendiren mesleki, bilimsel ve etik sorumluluk yetkinliği,
17
Yaşamboyu öğrenme çerçevesinde, bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda kendini geliştirme becerisine sahip olma
X
18
Takım çalışması yapabilme, çok disiplinli alanlarda bir takım halinde etkin çalışabilme, iletişim kurabilme ve sorumluluk alabilme yetkinliği,
X
19
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme yetkinliği,
X
20
İç Mimarlık alanında tartışmalı kavramsal amaçlı kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını araştırabilme yetkinliği,
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin içeriği, kaynakların tanıtımı ve yöntem hakkında bilgi verilmesi. Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Aydınlanma felsefesi, Aristokrasinin çöküşü, Burjuva kültürünün yükselişi ve sanattaki yansımaları. Kaynak okuma, slayt hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
3 Rokoko Sanatı. Kaynak okuma, slayt hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
4 Neoklasisizm: Arkeolojik Klasisizm ve Devrim Klasizmi. Kaynak okuma, slayt hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
5 Romantizm: Romantik süreçte, sanat, sanat yapıtı, sanatçı kimliğin yeniden tanımlanması. Kaynak okuma, slayt hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
6 Realizm ve Barbizon Okulu. Kaynak okuma, slayt hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
7 Modern Sanat Üzerine Tartışmalar. Kaynak okuma, slayt hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
8 Ara sınav Soru hazırlama Yazılı Sınav
9 Empresyonist Sanat Anlayışını Oluşturan Koşullar: Sanatçı Toplantıları, Fotoğraf ve Japon Sanatı. Kaynak okuma, slayt hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
10 Empresyonizm: Fransa ve diğer ülkelere yayılışı. Kaynak okuma, slayt hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
11 Neo Empresyonizm. Kaynak okuma, slayt hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
12 Post Empresyonizm: Cezanne, Von Gogh, Gauguin. Kaynak okuma, slayt hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
13 Sembolizm Kaynak okuma, slayt hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
14 Nabiler ve Ön Rafaellocular Kaynak okuma, slayt hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
15 Genel Değerlendirme ve Tekrar. Kaynak okuma, slayt hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
16-17 Final sınavı Soru hazırlama Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar