DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Malzeme ve Yapı İçi Konstrüksiyon 4 ICM   306 6 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Tülay CANBOLAT
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiFEHİME YEŞİM GÜRANİ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dersin kapsamında yapı açıklıklarının kapı, pencere bileşenleri ve cephe sistemleri ile kurgulanması için detay tasarım ve yapım aşamalarının tanıtılması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Açıklıklar: Kapılar: Plan ve Kesitte Kapının Yeri, Kanat Açılış Şekillerine ve Tasarıma göre Kapı Tipleri, Kapı Temel Elemanları:Kasa-Kanat-Kapı Takımları, Kapıların Ölçülendirilmesi, Kasa Duvar İlişkisi, Ahşap Kasa ve Kanat Kuruluşları, Metal Kapılar, Kasa ve Kanat Kuruluşları, Sürme Cam Kapılar,Katlanır veYuva içine Sürme Kapılar, Yukarı Sürme ve Sarma Kapılar, Cam Giriş Kapıları, Vitrinler ve Döner Kapılar, Kapı Aksamı: Menteşeler, Kilit Takımları, Acil Çıkış Aksamı ve Kapatıcılar, Pencereler:Plan ve Kesitte Pencerenin Yeri, Mekan Kurgusu- Pencere İlişkisi, Pencere Çeşitleri, Ahşap Pencere Elemanları, Kasa Tipleri ve Ölçülendirme, Doğrama Kuruluşu ve Tanımlar, Duvar Kasa İlişkisi, Denizlik ve iç Tabla Kuruluşu, Metal Pencereler, P.V.C. Pencereler: Kasa ve Kanat Profillerinin Biçimlendirme İlkeleri, Pencere Kapakları ve Pancurlar, Pencere Storları, Kapak Kuruluşları, Cam Giydirme Cepheler.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bu dersin sonunda öğrenci, Bölücü Sistemlerde Malzeme ve Konstrüksiyon Sistem ve Detaylandırma Mantığını tanımlayabilecekler.
2) Tuğla, Taş, Ahşap, Cam, Metal malzemelerin nasıl uygulandığını ifade edebilecekler.
3) Malzemelerin üretim yöntemlerini açıklayabilecekler.
4) Akustik tasarım açısından tavan sistemleri standartlar ve yönetmeliklerini bilecekler.
5) Yapının bölümlerine uygun malzeme seçebilecekler.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İç mimarlık alanındaki kavramlara, tartışmalara ve gelişmelere dair bilgiye sahip olma,
X
2
İç mimarlık konusunda mesleki yazını ve uluslararası diğer gelişmeleri takip edip, kullanabilecek ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olma bilgisi,
X
3
İç mimari tasarım ve uygulamalarının evrensel, toplumsal ve çevresel boyutlardaki etkilerinin bilincinde olmak; sürdürülebilir gelişme, yenilikçilik ve girişimcilik konularının farkında olmak,
X
4
Proje ve şantiye yönetimi ve uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilgi sahibi olma,
X
5
Görsel elemanlarla sunabilme ve gerektiğinde konuyla ilgili rapor yazabilme bilgisi,
X
6
İç mimarlık mesleğini uygulayabilecek temel tasarım, tarih ve teknik bilgisine sahip olma,
X
7
Mesleki bir fikre ya da bir mimari projeye ait analizleri, bulguları, sonuçları, önerileri değerlendirme bilgisi,
8
İç mimari uygulamaların hukuksal sonuçları hakkında farkında olma,
9
Mesleki alanda kuramsal, yöntemsel ve uygulamalı bilgileri iç mimari tasarım önerileri ve uygulamaları geliştirmek için bir arada kullanabilme becerisi,
10
Gerçekçi fiziksel, sosyal ve ekonomik kısıtlar altında ve estetik değerler ve kullanıcı ihtiyaçlarını çerçevesinde, çağdaş, yaratıcı ve estetik tasarım önerileri oluşturabilme ve uygulayabilme becerisi,
X
11
Toplanan veriyi analiz edebilme, farklı bilgi ve düşünceleri sentezleyebilme, elde edilen sonuçları yorumlayabilme becerisi ve bunları iç mimari tasarım süreci içinde kullanabilme becerisi,
X
12
İç mimarlık alanındaki projelerin tasarımdan uygulamaya kadar olan tüm aşamalarında tasarımcı kavrayışı ile hareket edebilme becerisi; bu süreçte kullanacağı projelendirme, tasarım, çizim, yazılım, uygulama konularına dair modern araç, teknik ve teknoloji
X
13
Yaşadığımız iç mekânlar ve yapılı çevrelere karşı duyarlı olma, bu mekânlardaki problemleri ve ihtiyaçları eleştirel ve akılcı bakış açısıyla tespit edebilme becerisi,
X
14
İç Mimarlık alanının gerektirdiği konularda bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve bu gelişmeler doğrultusunda kendisini sürekli yenileme becerisi,
X
15
Bireysel çalışabilme ve öncelik kullanabilme yetkinliği,
X
16
İç mimarlık mesleğini ilgilendiren mesleki, bilimsel ve etik sorumluluk yetkinliği,
X
17
Yaşamboyu öğrenme çerçevesinde, bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda kendini geliştirme becerisine sahip olma
18
Takım çalışması yapabilme, çok disiplinli alanlarda bir takım halinde etkin çalışabilme, iletişim kurabilme ve sorumluluk alabilme yetkinliği,
X
19
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme yetkinliği,
X
20
İç Mimarlık alanında tartışmalı kavramsal amaçlı kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını araştırabilme yetkinliği,
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Açıklıklar: Açılık Düzenlemeleri-Tanımı ve Temel İlkeler. Kaynak Okuma Anlatım
Gösteri
2 Kapılar: Temel İlkelere Giriş - Plan ve Kesitte Kapının Yeri, Mekan Kurgusu - Kapı İlişkisi. Kaynak Okuma Anlatım
Gösteri
3 Dış ve İç Kapılarda Kanat Açılış Şekillerine Göre Sınıflandırma: Çarpma, Katlanan, Sürme: Birbiri Üzerine Sürme, Duvar yüzeyine Sürme ve Duvar içine Sürme, Pivot, Döner Kapılar;Tasarıma göre Kapı Tipleri: Düz, Panel, Çatkılı, Cam Bölmeli, Panjurlu. Kaynak Okuma Anlatım
Gösteri
4 Kapı Temel Elemanları:Kasa-Kanat-Kapı Takımları,Kapıların Ölçülendirilmesi, Kasa Duvar İlişkisi, Ahşap Kasa Kuruluşu, Kasa Duvar Bağlantısı Kaynak Okuma Anlatım
Gösteri
5 Ahşap Kapılarda Kanat Kuruluşları: Çatkılı Ahşap Kanatlar, Ahşap Başlıklı ve Serenli -Çerceveli Kanatlar, Düz Kanatlar. Yapı Ürün Katalog ve Uygulama Araştırmaları Anlatım
Gösteri
6 Metal Kapılar, Kapı Kanat Tipleri ve Bitişleri, Ölçülendirme, Boşluklu Metal Kapı Kasaları. Yapı Ürün Katalog ve Uygulama Araştırmaları Anlatım
Gösteri
7 Kapı Kasa Ankrajları, Kagir-Ahşap-Çelik Dikmeli Açıklıklarda Kasa Kuruluşları. Yapı Ürün Katalog ve Uygulama Araştırmaları Anlatım
Gösteri
8 Ara sınav Ders Notları ve Kaynak Okuma Yazılı Sınav
9 Sürme Cam Kapılar,Katlanır veYuva içine Sürme Kapılar, Yukarı Sürme ve Sarma Kapılar. Cam Giriş Kapıları, Vitrinler ve Döner Kapılar. Yapı Ürün Katalog ve Uygulama Araştırmaları Anlatım
Gösteri
10 Kapı Aksamı: Menteşeler, Kilit Takımları, Acil Çıkış Aksamı ve Kapatıcılar. Yapı Ürün Katalog ve Uygulama Araştırmaları Anlatım
Gösteri
11 Pencereler: Giriş - Tanım, Plan ve Kesitte Pencerenin Yeri, Cephe -Mekan Kurgusu- Pencere İlişkisi, Pencere Çeşitleri: Kanat Açılışlarına Göre: Sabit, İçe - Dışa Açılan Kanatlı, Vasistas, Yatay Sürme, Düşey Sürme-Giyotin, Jaluzi, Pivotlu. Kaynak Okuma Anlatım
Gösteri
12 Ahşap Pencere Elemanları, Kasa Tipleri ve Ölçülendirme, Doğrama Kuruluşu ve Tanımlar, Duvar Kasa İlişkisi, Denizlik ve İç Tabla Kuruluşu. Kaynak Okuma Anlatım
Gösteri
13 Metal Pencereler, P.V.C. Pencereler: Kasa ve Kanat Profillerinin Biçimlendirme İlkeleri. Yapı Ürün Katalog ve Uygulama Araştırmaları Anlatım
Gösteri
14 Pencere Kapakları ve Pancurlar, Pencere Storları, Kapak Kuruluşları. Yapı Ürün Katalog ve Uygulama Araştırmaları Anlatım
Gösteri
15 Cam Giydirme Cepheler: Çıtalı-Modüler-Modüler ve Kayıtlı-Kolon Kaplamalı ve Etekli Sistemler-Düz Cam Sistemi: Detaylandırma. Yapı Ürün Katalog ve Uygulama Araştırmaları Anlatım
Gösteri
16-17 Final sınavı Ders Notları ve Kaynak Okuma Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar