DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Meslek Uygulama Bilgisi ICS   412 8 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Tolga UZUN
Dersi Verenler
Öğr. Gör.TOLGA UZUN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İç Mimarlık eğitimi alan öğrencilere 3194 sayılı İmar Kanunu ve buna dayalı olarak çıkartılan yönetmelik hükümleri çerçevesinde, yapacakları tasarıma arsa boyutunda nasıl sınırlamalar getirildiğinin anlatılması. Bu kanun ve yönetmeliklerin okunabilirliği ve uygulanmasında ortaya çıkan sorunlar ve sorunun çözümlenmesinde kullanılacak/uyulacak yöntemlerin; serbest piyasa koşullarında belediye, müşteri ve mimar üçlüsü arasındaki ilişkilerin; kurum ve kuruluşlarla olan yazışmalar ve ilişkilerin; yapıya ilişkin keşif, metraj çıkarılması, yeni ihale yasası ve müteahhit - işveren ilişkilerinin anlatılması.
Dersin İçeriği
Meslek uygulama çalışmalarının aşamaları, projelendirme çalışmaları, proje dosyası ve onayı, imar yasası ve yönetmelikleri, yerel yönetim ve diğer kamu kurumları ile olan ilişkiler, koruma yasası, koruma kurullarının çalışma yöntemleri, kurullar ile olan ilişkiler, ihale yasasi, işveren - yüklenici kuruluşlar arasi ilişkiler. Metraj, keşif ve hak ediş düzenlenmesi. Kontrollük ve şantiye çalışmaları. Kıyı yasası ve çevre yasası.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Mesleki yaşamlarında planlama kuralları ve ilgili yasalar arasındaki ilişkiyi kurabilecekler.
2) Kavrama ve uygulama aşamalarında ortaya çıkan bu sorunları çözme becerisine sahip olacaklar.
3) Belediye ve diğer kurumlar arasındaki ilişkiyi tanımlama becerisine sahip olacaklar.
4) Bugünkü kurallar çerçevesinde bir yapının değerlendirme ve metrajını çıkarabilecekler.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İç mimarlık alanındaki kavramlara, tartışmalara ve gelişmelere dair bilgiye sahip olma,
X
2
İç mimarlık konusunda mesleki yazını ve uluslararası diğer gelişmeleri takip edip, kullanabilecek ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olma bilgisi,
X
3
İç mimari tasarım ve uygulamalarının evrensel, toplumsal ve çevresel boyutlardaki etkilerinin bilincinde olmak; sürdürülebilir gelişme, yenilikçilik ve girişimcilik konularının farkında olmak,
X
4
Proje ve şantiye yönetimi ve uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilgi sahibi olma,
X
5
Görsel elemanlarla sunabilme ve gerektiğinde konuyla ilgili rapor yazabilme bilgisi,
X
6
İç mimarlık mesleğini uygulayabilecek temel tasarım, tarih ve teknik bilgisine sahip olma,
X
7
Mesleki bir fikre ya da bir mimari projeye ait analizleri, bulguları, sonuçları, önerileri değerlendirme bilgisi,
X
8
İç mimari uygulamaların hukuksal sonuçları hakkında farkında olma,
X
9
Mesleki alanda kuramsal, yöntemsel ve uygulamalı bilgileri iç mimari tasarım önerileri ve uygulamaları geliştirmek için bir arada kullanabilme becerisi,
X
10
Gerçekçi fiziksel, sosyal ve ekonomik kısıtlar altında ve estetik değerler ve kullanıcı ihtiyaçlarını çerçevesinde, çağdaş, yaratıcı ve estetik tasarım önerileri oluşturabilme ve uygulayabilme becerisi,
X
11
Toplanan veriyi analiz edebilme, farklı bilgi ve düşünceleri sentezleyebilme, elde edilen sonuçları yorumlayabilme becerisi ve bunları iç mimari tasarım süreci içinde kullanabilme becerisi,
X
12
İç mimarlık alanındaki projelerin tasarımdan uygulamaya kadar olan tüm aşamalarında tasarımcı kavrayışı ile hareket edebilme becerisi; bu süreçte kullanacağı projelendirme, tasarım, çizim, yazılım, uygulama konularına dair modern araç, teknik ve teknoloji
X
13
Yaşadığımız iç mekânlar ve yapılı çevrelere karşı duyarlı olma, bu mekânlardaki problemleri ve ihtiyaçları eleştirel ve akılcı bakış açısıyla tespit edebilme becerisi,
X
14
İç Mimarlık alanının gerektirdiği konularda bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve bu gelişmeler doğrultusunda kendisini sürekli yenileme becerisi,
X
15
Bireysel çalışabilme ve öncelik kullanabilme yetkinliği,
X
16
İç mimarlık mesleğini ilgilendiren mesleki, bilimsel ve etik sorumluluk yetkinliği,
X
17
Yaşamboyu öğrenme çerçevesinde, bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda kendini geliştirme becerisine sahip olma
X
18
Takım çalışması yapabilme, çok disiplinli alanlarda bir takım halinde etkin çalışabilme, iletişim kurabilme ve sorumluluk alabilme yetkinliği,
X
19
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme yetkinliği,
X
20
İç Mimarlık alanında tartışmalı kavramsal amaçlı kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını araştırabilme yetkinliği,
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 İhale yöntemleri. Teorik anlatım Anlatım
Gösteri
2 İhaledeki hesaplama keşif ve metraj. Teorik anlatım Anlatım
Gösteri
3 B.B.B.F Tarifleri, Fiyatları, Analizleri. Teorik anlatım Anlatım
Gösteri
4 Metraj hazırlama ve uygulama. Teorik anlatım Anlatım
Gösteri
5 Farklı poz no oluşturma. Teorik anlatım Anlatım
Gösteri
6 B.B.B.F. İmalatlarınn metrajlanması ve uygulama. Teorik anlatım Anlatım
Gösteri
7 OSKA tanıtımı ve kullanımı. Teorik anlatım Anlatım
Gösteri
8 Ara sınav Değerlendirme Yazılı Sınav
9 Oska'da B.B.B.F. İmalatların metrajlanması ve uygulama. Teorik anlatım Anlatım
Gösteri
10 Oska'da B.B.B.F. İmalatların metrajlanması ve uygulama. Teorik anlatım Anlatım
Gösteri
11 3194 sayılı İmar Kanunu ve yönetmelikleri. Teorik anlatım Anlatım
Gösteri
12 3194 sayılı İmar Kanunu ve yönetmelikleri. Teorik anlatım Anlatım
Gösteri
13 İç mimarlar odası tüzüğü. Teorik anlatım Anlatım
Gösteri
14 Büro açma ve belediye ruhsat alma aşamaları. Teorik anlatım Anlatım
Gösteri
15 Anıtlar Kurulu Kararları ve uygulamaları. Teorik anlatım Anlatım
Gösteri
16-17 Final sınavı Değerlendirme Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar