DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Meslek Uygulama Bilgisi ICS   412 8 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Tolga UZUN
Dersi Verenler
Öğr. Gör.TOLGA UZUN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İç Mimarlık eğitimi alan öğrencilere 3194 sayılı İmar Kanunu ve buna dayalı olarak çıkartılan yönetmelik hükümleri çerçevesinde, yapacakları tasarıma arsa boyutunda nasıl sınırlamalar getirildiğinin anlatılması. Bu kanun ve yönetmeliklerin okunabilirliği ve uygulanmasında ortaya çıkan sorunlar ve sorunun çözümlenmesinde kullanılacak/uyulacak yöntemlerin; serbest piyasa koşullarında belediye, müşteri ve mimar üçlüsü arasındaki ilişkilerin; kurum ve kuruluşlarla olan yazışmalar ve ilişkilerin; yapıya ilişkin keşif, metraj çıkarılması, yeni ihale yasası ve müteahhit - işveren ilişkilerinin anlatılması.
Dersin İçeriği
Meslek uygulama çalışmalarının aşamaları, projelendirme çalışmaları, proje dosyası ve onayı, imar yasası ve yönetmelikleri, yerel yönetim ve diğer kamu kurumları ile olan ilişkiler, koruma yasası, koruma kurullarının çalışma yöntemleri, kurullar ile olan ilişkiler, ihale yasasi, işveren - yüklenici kuruluşlar arasi ilişkiler. Metraj, keşif ve hak ediş düzenlenmesi. Kontrollük ve şantiye çalışmaları. Kıyı yasası ve çevre yasası.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Mesleki yaşamlarında planlama kuralları ve ilgili yasalar arasındaki ilişkiyi kurabilecekler.
2) Kavrama ve uygulama aşamalarında ortaya çıkan bu sorunları çözme becerisine sahip olacaklar.
3) Belediye ve diğer kurumlar arasındaki ilişkiyi tanımlama becerisine sahip olacaklar.
4) Bugünkü kurallar çerçevesinde bir yapının değerlendirme ve metrajını çıkarabilecekler.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)