DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Estetiğin tanımı, tarihçesi. Teorik anlatım Soru-Cevap
Gösteri
Beyin Fırtınası
2 Estetiğin temel ilkeleri-temel kavramlar. Teorik anlatım Gösteri
Benzetim
Beyin Fırtınası
3 Estetiğin temel kavramları. Teorik anlatım Gösteri
4 Estetik kuramları (Platon). Teorik anlatım Anlatım
Gösteri
5 Estetik kuramları (Aristoteles). Teorik anlatım Anlatım
Soru-Cevap
Gösteri
Beyin Fırtınası
6 Yunan-Roma estetiği. Teorik anlatım Anlatım
Gösteri
Rol Oynama
7 İslam-Batı Ortaçağı estetiği. Teorik anlatım Gösteri
8 Ara Sınav Değerlendirme Yazılı Sınav
9 Rönesans'ta estetik- Barok sanatı ve 17. yüzyılda estetik yaklaşımlar. Teorik anlatım Gösteri
10 Aydınlanma çağı, estetik ve ötesi. Devrim ve Neo-Klasisizm. Teorik anlatım Gösteri
11 Lessing-Kant- Hegel-Marx- Schopenhauer gibi düşünürlerin estetik kuramları ve sanat üzerinde etkileri. Teorik anlatım Gösteri
12 Nietzsche- Adorno-Benjamin-Brecht-Heidegger gibi düşünürlerin estetik kuramları ve sanat üzerinde etkileri. Teorik anlatım Gösteri
13 Endüstrileşme çağında sanatsal arayışlar ve estetik. Teorik anlatım Gösteri
14 19. yüzyılın ikinci yarısında estetik ve sanat tartışmaları. 1960 sonrası ve günümüzde estetik anlayışı. Postmodernizim. Teorik anlatım Gösteri
15 1960 sonrası ve günümüzde estetik anlayışı. Postmodernizim. Teorik anlatım Gösteri
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Değerlendirme Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar