DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Estetik ICM   411 7 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Özlem USLU
Dersi Verenler
Öğr. Gör.ÖZLEM USLU1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı estetik kavramının tarihsel süreçte gelişimini mimari, felsefi ve sanat tarihi bağlamında vererek, sanatsal algıyı geliştirmektir. Ayrıca bir sanat eserine nasıl bakılacağını malzeme, işlev, içerik vb. bağlamında ele alınarak öğrencilerin sanatsal ve kültürel duyarlılığını arttırmaktır.
Dersin İçeriği
Temel kavramlar: Estetik, güzellik, sanat ve mimarlık. Estetik bilimi ve problem alanları, estetik doktrinler, çevresel estetik, algılamada Gestalt teorisi, mimarlıkta bir değerlendirme ölçütü olarak estetik, mimarlıkta hacimsel estetik, görsel denge. Biçim özellikleri ile ilgili kavramlar: Birim boyut, birlik ölçü, oran, ritim, simetri. Biçimlendirme yaklaşımları: Biçimin düşünülmesi, görselleştirme ve soyut/somut biçim, soyutlama/somutlaştırma, biçimin oluşturulması, düşünce ve kavram geliştirme, ürün özelliklerinden hareket etme. Algısal estetik, simgesel estetik, biçimsel estetik.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Estetik kavramının tanımı ve tarihsel süreçte ortaya konulan estetik kavramlarının neler olduğunu tanımlayabilmek.
2) Estetik güzellik ve doğal güzellik arasındaki ilişki ve farkların neler olduğunu tanımlayabilmek.
3) Estetik duygunun gelişimini ifade edebilmek, estetik duygunun sanat yapıtlarına nasıl yansıdığını tanımlayabilmek.
4) Seçilmiş sanat eserlerini form, üslup ve içerik bağlamında analiz edebilmek ve bu eserlerin tarihsel ve tipolojik konumlarını belirleyebilmek.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)