DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Sanat Tarihi Bilimi ve diğer bilimlerle ( tarih, sosyoloji, arkeoloji, antropoloji v.d) olan ilişkisi. Orta Çağ Sanatlarına Genel Bakış, Din ve Sanat İlişkisi. Kaynak okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Bizans Uygarlığı ve Sanatı: Mimari, Anıtsal Duvar Resmi (fresko, mozaik), Levha Resmi (ikon, ikona) ve Minyatür. Avrupa'da Roman Dönemi Sanatı, Derebeylik ve Kilise Kurumunun Sanata Olan Etkileri. Kaynak okuma, Slayt hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
3 Avrupa'da Gotik Dönem Sanatı: Katedral Mimarisi, Vitray ve Heykel Sanatı. Orta Çağ'da Anadolu Sanatı: Selçuklu, Beylikler ve Erken Osmanlı Dönemlerinde, Mimari, Çini, Taş ve Ahşap Bezemeleri. Kaynak okuma, Slayt hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
4 Rönesans Sanatını Hazırlayan Koşullar: Hümanizm, Burjuva, Reform, Teknik Gelişmeler, Doğa Araştırmaları. Ön Rönesans Sanatı: Floransa ve Siena Ekolleri. Kaynak okuma, Slayt hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
5 Erken Rönesans Döneminde Resim, Heykel, Mimari. Yüksek Rönesans: L. Da Vinci, Michelangelo, Rafaello, Tiziano. Kaynak okuma, Slayt hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
6 Orta ve Kuzey Avrupa'da Rönesans Sanatı. Maniyerist Dönemde Resim, Heykel, Mimari Sanatları. Kaynak okuma, Slayt hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
7 İtalya ve Fransa'da Barok Dönem Sanatı: Mimari, Resim, Heykel. İspanya'da ve Kuzey Avrupa'da Barok Dönem Sanatı. Kaynak okuma, Slayt hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
8 Ara Sınav Soru hazırlama Yazılı Sınav
9 Aydınlanma felsefesi, Aristokrasinin çöküşü, Burjuva kültürünün yükselişi ve sanattaki yansımaları. Kaynak okuma, Slayt hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
10 Rokoko Sanatı. Neoklasisizm: Arkeolojik Klasisizm ve Devrim Klasizmi. Kaynak okuma, Slayt hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
11 Romantizm: Romantik süreçte, sanat, sanat yapıtı, sanatçı kimliğin yeniden tanımlanması. Realizm ve Barbizon Okulu. Kaynak okuma, Slayt hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
12 Modern Sanat Üzerine Tartışmalar. Empresyonist Sanat Anlayışını Oluşturan Koşullar: Sanatçı Toplantıları, Fotoğraf ve Japon Sanatı. Kaynak okuma, Slayt hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
13 Empresyonizm: Fransa ve diğer ülkelere yayılışı. Neo Empresyonizm. Kaynak okuma, Slayt hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
14 Post Empresyonizm: Cezanne, Von Gogh, Gauguin. Sembolizm. Kaynak okuma, Slayt hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
15 Nabiler ve Ön Rafaellocular. Genel Değerlendirme ve Tekrar. Kaynak okuma, Slayt hazırlama Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Soru hazırlama Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar