DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Genel Sanat Tarihi IMS   228 4 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Mukaddes Gözde RAMAZANOĞLU
Dersi Verenler
Prof. Dr.MUKADDES GÖZDE RAMAZANOĞLU1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Tarihsel süreç içerisinde Ortaçağ ve Yeniçağ'da oluşturulan plastik sanatların toplumsal, düşünsel, siyasal ve ekonomik boyutlardaki oluşumunu ve değişimini kavratmak. Tarihsel süreç içerisinde 18. ve 19. yüzyılda oluşturulan plastik sanatların toplumsal, düşünsel, siyasal ve ekonomik boyutlardaki oluşumunu ve değişimini kavratmak.
Dersin İçeriği
Bizans Sanatı, Roman Dönemi Sanatı, Gotik Sanat, Ön Rönesans, Erken Rönesans, Yüksek Rönesans, Orta ve Kuzey Avrupa Ülkelerinde Rönesans Sanatı, Maniyerizm, Barok Sanat. Rokoko, Neo Klasisizm, Romantizm, Realizm, Empresyonizm, Neo Empresyonizm, Post Empresyonizm, Sembolizm.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Birey, öncelikle Ortaçağ ve Rönesans dönemleri olmak üzere sanatın tarihsel süreci hakkında bilgi edinir.
2) Sanat tarihi eğitiminin günümüz sanatını anlamak, değerlendirmek ve eleştirel bakış geliştirebilmek için gerekli olduğunun farkına varır.
3) Sanat kültürü, estetik farkındalık, sanatsal eleştiri, sanat etiği ve bilimi konularında bilgi sahibi olur.
4) 18. yüzyılda değişen sosyal, ekonomik ve düşünsel yapıların Modernist sanat anlayışının temellerini oluşturduğunun farkına varır.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)