DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İç Mimari Proje 2 ICM   202 4 3 5 7

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Fehime Yeşim GÜRANİ
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiFEHİME YEŞİM GÜRANİ1. Öğretim Grup:A
MÜBECCEL KAYALI ZOP1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiFEHİME YEŞİM GÜRANİ1. Öğretim Grup:A
1. Öğretim Grup:Z
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İnsan, mekan ve mobilya ilişkilerini de kapsayan 3 Boyutlu mekan anlayışının kavranması.
Dersin İçeriği
Mekan olgusu, İç mekanı oluşturan temel elemanlar, mekan-biçim ilişkisi (yüzey, hacim, oran-orantı, v.b.), iç mekan- dış mekan ilişkisi, mobilya, malzeme, renk, doku

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İç Mimari problemi araştırmak, kullanıcı gereksinimleri belirlemek, işlev şeması oluşturmak
2) Proje üzerinde bireysel kritik, tartışma ve belirlenen hedefler üzerine proje sunumu yapabilme
3) Projelerde konsept oluşturmak
4) İnsan - çevre ilişkisini mekan düzenlemesine yansıtmak
5) İç mimari projelerde estetik yaklaşım geliştirmek
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İç mimarlık alanındaki kavramlara, tartışmalara ve gelişmelere dair bilgiye sahip olma,
2
İç mimarlık konusunda mesleki yazını ve uluslararası diğer gelişmeleri takip edip, kullanabilecek ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olma bilgisi,
3
İç mimari tasarım ve uygulamalarının evrensel, toplumsal ve çevresel boyutlardaki etkilerinin bilincinde olmak; sürdürülebilir gelişme, yenilikçilik ve girişimcilik konularının farkında olmak,
4
Proje ve şantiye yönetimi ve uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilgi sahibi olma,
5
Görsel elemanlarla sunabilme ve gerektiğinde konuyla ilgili rapor yazabilme bilgisi,
6
İç mimarlık mesleğini uygulayabilecek temel tasarım, tarih ve teknik bilgisine sahip olma,
7
Mesleki bir fikre ya da bir mimari projeye ait analizleri, bulguları, sonuçları, önerileri değerlendirme bilgisi,
8
İç mimari uygulamaların hukuksal sonuçları hakkında farkında olma,
9
Mesleki alanda kuramsal, yöntemsel ve uygulamalı bilgileri iç mimari tasarım önerileri ve uygulamaları geliştirmek için bir arada kullanabilme becerisi,
10
Gerçekçi fiziksel, sosyal ve ekonomik kısıtlar altında ve estetik değerler ve kullanıcı ihtiyaçlarını çerçevesinde, çağdaş, yaratıcı ve estetik tasarım önerileri oluşturabilme ve uygulayabilme becerisi,
11
Toplanan veriyi analiz edebilme, farklı bilgi ve düşünceleri sentezleyebilme, elde edilen sonuçları yorumlayabilme becerisi ve bunları iç mimari tasarım süreci içinde kullanabilme becerisi,
12
İç mimarlık alanındaki projelerin tasarımdan uygulamaya kadar olan tüm aşamalarında tasarımcı kavrayışı ile hareket edebilme becerisi; bu süreçte kullanacağı projelendirme, tasarım, çizim, yazılım, uygulama konularına dair modern araç, teknik ve teknoloji
13
Yaşadığımız iç mekânlar ve yapılı çevrelere karşı duyarlı olma, bu mekânlardaki problemleri ve ihtiyaçları eleştirel ve akılcı bakış açısıyla tespit edebilme becerisi,
14
İç Mimarlık alanının gerektirdiği konularda bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve bu gelişmeler doğrultusunda kendisini sürekli yenileme becerisi,
15
Bireysel çalışabilme ve öncelik kullanabilme yetkinliği,
16
İç mimarlık mesleğini ilgilendiren mesleki, bilimsel ve etik sorumluluk yetkinliği,
17
Yaşamboyu öğrenme çerçevesinde, bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda kendini geliştirme becerisine sahip olma
18
Takım çalışması yapabilme, çok disiplinli alanlarda bir takım halinde etkin çalışabilme, iletişim kurabilme ve sorumluluk alabilme yetkinliği,
19
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme yetkinliği,
20
İç Mimarlık alanında tartışmalı kavramsal amaçlı kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını araştırabilme yetkinliği,

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Çalışma kavramının tanımlanması ---
2 Kullanıcı görüntülerinin ve işlev şemasının tanımlanması. İşlev-hacim-kitle ilişkilerinin tanımlanması Örnekleme ve tartışma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
Ödev
Proje / Tasarım
3 Çalışma kavramının örneklerle tanımlanması Karşılıklı eleştirel çalışmalar Soru-Cevap
Tartışma
Proje Temelli Öğrenme
Ödev
Proje / Tasarım
4 1/20 ölçekte mekan düzenlemeleri, asal ve ara işlevler, mekan kurgulanması, Stüdyo kritikleri Karşılıklı eleştirel çalışmalar ve örnekleme
5 1/20 ölçekte tasarlanan birimin modüler olabilme olanaklarının araştırılması. 1/20 ölçekte tasarlanan birimin büyümede esnek olabilme olanaklarının araştırılması. Modülarite ve esneklik fikrinin tartışılması ve örnekleme Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Proje Temelli Öğrenme
Proje / Tasarım
6 1/20 ölçekte tasarlanan birimin işlevsel esnek olabilme olanaklarının araştırılması İşlevsellik ve esneklik fikrinin tartışılması ve örnekleme
7 Final problemin verilmesi, Stüdyo kritikleri Problem alternatiflerinin tartışılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Proje Temelli Öğrenme
Proje / Tasarım
8 Ara Sınav Stüdyo içi tartışma ve eleştiriler
9 1/20 ölçekte tasarlanan birimin biçim, strüktür, anlam, oran, estetik, sistem, vb. değeri. Stüdyo kritikleri Stüdyo içi tartışma ve eleştiriler
10 Çalışma kavramının tanımlanması 1 İki aşamalı değerlendirme süreci tanıtımı ve tartışılması
11 Çalışma kavramının tanımlanması 2 İki aşamalı değerlendirme süreci tanıtımı ve tartışılması
12 Stüdyo kritikleri, İşlev - hacim - dolaşım - ölçek, vb. tanımlarla mobilya mekan ilişkilerinin tanımlanması Teorik anlatım Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
Proje / Tasarım
13 Çalışma kavramının tanımlanması 3 İki aşamalı değerlendirme süreci tanıtımı ve tartışılması
14 Çalışma kavramının tanımlanması 4 İki aşamalı değerlendirme süreci tanıtımı ve tartışılması
15 Sunuş tekniklerinin tartışılması, Stüdyo kritikleri Teorik anlatım Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Proje Temelli Öğrenme
Proje / Tasarım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Dönem sonu jüri değerlendirmesi Proje Temelli Öğrenme
Proje / Tasarım
Jüri Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar