DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bilgisayar Destekli Tasarım 4 ICM   308 6 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Tunç Aslan TÜLÜCÜ
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiTUNÇ ASLAN TÜLÜCÜ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
3 Boyutlu proje tekniklerinin 3ds MAX ve ArchiCAD ile iç mimari sunumunun gelişmiş halinin öğretilmesi.
Dersin İçeriği
3ds MAX ile element (materyal) atanması, oluşturulması ve düzenlenmesi. Işıklandırma teknikleri, gölge ve yansıma teknikleri, atmosfer ayarları ve render motorları ve araçları kullanımı (VRay, Brazil, Mental Ray, Radiosity..). Olay yönetimi (patlama, yanma, parlama teknikleri). Medya özelliklerinin tanıtılması, video, fotoğraf ve animasyon türlerinin ve sinema tekniklerinin anlatılması. Canlandırma (animasyon) teknikleri, anahtarlama, animasyon oluşturma teknikleri ve gerçekçi görüntü elde etme yöntemleri. Kamera teknikleri anlatımı ve uygulamaları. Oluşturulan sahnelerin tamamlanması ve son görsel efektlerin eklenmesi. Çıktıların birleştirilmesi ve ses efektlerinin eklenmesi. ArchiCAD'in tanıtımı, proje tasarımları üzerinde hassasiyet ve etkinlik yöntemleri, duvarların yükseltilmesi, katların, kapı ve pencerelerin yerleştirilmesi, merdiven ve çatıların oluşturulması. Zengin kütüphanesiyle iç ve dış mekan tasarım teknikleri. Tasarımların içerdiği planlar, kesit ve cepheler, mimari ve yapı detayları, metraj listeleri, renderlar, animasyonlar ve sanal gerçeklik ürünlerinin elde edilmesi yöntemleri.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) 3 Boyutlu 3ds MAX ve ArchiCAD programlarını kullanabilme becerisine sahip olabilecekler.
2) Gerçek malzeme görüntüsünü elde edebilme becerisi kazanabilecekler.
3) Obje oluşturmayı ve kütüphane geliştirmeyi öğrenebilecekler.
4) Sanal gerçeklikte veri transfer edebilme yeteneğini kazanabilecekler.
5) Tasarımlarını çıktı ortamına taşıyabilecekler.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İç mimarlık alanındaki kavramlara, tartışmalara ve gelişmelere dair bilgiye sahip olma,
2
İç mimarlık konusunda mesleki yazını ve uluslararası diğer gelişmeleri takip edip, kullanabilecek ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olma bilgisi,
3
İç mimari tasarım ve uygulamalarının evrensel, toplumsal ve çevresel boyutlardaki etkilerinin bilincinde olmak; sürdürülebilir gelişme, yenilikçilik ve girişimcilik konularının farkında olmak,
4
Proje ve şantiye yönetimi ve uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilgi sahibi olma,
5
Görsel elemanlarla sunabilme ve gerektiğinde konuyla ilgili rapor yazabilme bilgisi,
6
İç mimarlık mesleğini uygulayabilecek temel tasarım, tarih ve teknik bilgisine sahip olma,
7
Mesleki bir fikre ya da bir mimari projeye ait analizleri, bulguları, sonuçları, önerileri değerlendirme bilgisi,
8
İç mimari uygulamaların hukuksal sonuçları hakkında farkında olma,
9
Mesleki alanda kuramsal, yöntemsel ve uygulamalı bilgileri iç mimari tasarım önerileri ve uygulamaları geliştirmek için bir arada kullanabilme becerisi,
10
Gerçekçi fiziksel, sosyal ve ekonomik kısıtlar altında ve estetik değerler ve kullanıcı ihtiyaçlarını çerçevesinde, çağdaş, yaratıcı ve estetik tasarım önerileri oluşturabilme ve uygulayabilme becerisi,
11
Toplanan veriyi analiz edebilme, farklı bilgi ve düşünceleri sentezleyebilme, elde edilen sonuçları yorumlayabilme becerisi ve bunları iç mimari tasarım süreci içinde kullanabilme becerisi,
12
İç mimarlık alanındaki projelerin tasarımdan uygulamaya kadar olan tüm aşamalarında tasarımcı kavrayışı ile hareket edebilme becerisi; bu süreçte kullanacağı projelendirme, tasarım, çizim, yazılım, uygulama konularına dair modern araç, teknik ve teknoloji
13
Yaşadığımız iç mekânlar ve yapılı çevrelere karşı duyarlı olma, bu mekânlardaki problemleri ve ihtiyaçları eleştirel ve akılcı bakış açısıyla tespit edebilme becerisi,
14
İç Mimarlık alanının gerektirdiği konularda bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve bu gelişmeler doğrultusunda kendisini sürekli yenileme becerisi,
15
Bireysel çalışabilme ve öncelik kullanabilme yetkinliği,
16
İç mimarlık mesleğini ilgilendiren mesleki, bilimsel ve etik sorumluluk yetkinliği,
17
Yaşamboyu öğrenme çerçevesinde, bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda kendini geliştirme becerisine sahip olma
18
Takım çalışması yapabilme, çok disiplinli alanlarda bir takım halinde etkin çalışabilme, iletişim kurabilme ve sorumluluk alabilme yetkinliği,
19
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme yetkinliği,
20
İç Mimarlık alanında tartışmalı kavramsal amaçlı kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını araştırabilme yetkinliği,

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Malzeme editörü ile kaplama: Standart malzeme. Blinn Basic Parameters menüsü. Hazırladığımız malzemeyi objelerimize nasıl kaplarız. Opacity değeri ile saydam malzeme. Shader Basic Parameters menüsü. Extended parameters menüsü. Maps (Kaplamalar), Bitmap Maps. Teorik anlatım, gösteri ve uygulama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
2 Dışarıdan alacağımız resimleri kaplama olarak kullanma. Material / Map Browser. Bitmap resim üzerinde ayarlar. Procedural Maps; (Parametrik kaplamalar). Bump kanalı ile kabartma. Dent ile Bump. Opacity kanalı kullanımı. Kanallar üzerindeki kaplamaları kaldırma. Material ID nedir. Multi / Sub - Object malzeme ile kaplama. Uygulama: Polygon yüzeylerin Material ID numaraları nasıl değiştirilir. Uygulama: Pencere için Multi/Sub - Object malzeme hazırlanması. Teorik anlatım, gösteri ve uygulama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
3 Edit Mesh ve Editable Poly objeleri kaplama. UVW MAP ile kaplama koordinatlarını düzenleme. Map Channel. Reflection (Yansıma) kanalının kullanımı. Uygulama: Deniz ve gökyüzü kaplaması. Teorik anlatım, gösteri ve uygulama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
4 Gradient malzeme tipi. Noise. Reflection kanalı ve prosedürel kaplamalar. Flat Mirror. Uygulama: Flat Mirror ile Ayna. Flat Mirror kaplaması ile dikkat edilmesi gereken ayrıntılar. Flat Mirror ile cilalı ve parlak yüzey kaplamaları. Teorik anlatım, gösteri ve uygulama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
5 Raytrace malzeme tipi. Raytrace yansıma, kırılma, saydamlık, parametreleri. Architectural Material. Bazı hazır şablonlardan (Templates) örnekler. Malzeme silme ve yeni malzemeler için Slot boşaltma. Kaldırılan malzemeyi Editor Slot'una geri getirme. Material Library (Malzeme Kütüphanesi). Malzeme kütüphanesindeki malzemelerin kullanımı. Malzeme kütüphanesi oluşturma. Teorik anlatım, gösteri ve uygulama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
6 Işıklar, aydınlatma ve özel efektler: Standard Lights (Standart ışıklar ile aydınlatma). Işıklar sahneye nasıl eklenir ve eklerken dikkat etmemiz gerekenler. Spot ışıklar (Spot Lights). Direct ışıklar (Direct Lights). Omni Light. Işıkların parametreleri. General Parameters menüsü. Işıkların gölge (Shadow) verme özelliğini aktif hale getirme. Intensity/Color/Attenuation menüsü. Uygulama: Spotlight ışık ile sinema salonu ve projektör. Teorik anlatım, gösteri ve uygulama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
7 Atmospheres ve Effects hacimsel sis efekti (Volume light). Shadow Map Parameters (Gölge ayarları). Lens Effects. Uygulama: Lens efekt ile güneş. Uygulama: Direct Light ile mekan günışığı. Skylight ve Light Tracer. Işık sistemleri (Systems). Sunlight (Güneş ışığı) ile aydınlatma. Uygulama: Sunlight ile güneş ışığı. Daylight (Gün ışığı). Teorik anlatım, gösteri ve uygulama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
8 Ara Sınav Uygulama değerlendirmesi Proje / Tasarım
Performans Değerlendirmesi
9 Kameralar: Neden kamera kullanmalıyız. Target kamera, Free kamera. Uygulama: Kameralar arasında geçişler. Kamera kontrol araçları. Kamera parametreleri menüsü. Field of Field (FOV) ve Lens parametreleri. Environment range. Fog (Sis) efekti eklemek. Multi Pass Effect Depth of Field kamera efekti. Teorik anlatım, gösteri ve uygulama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
10 Animasyon: Kamera animasyonları. Timeline zaman çubuğu. Daha uzun animasyon hazırlamak için süreyi nasıl artırabiliriz. Keyframe (Anahtar Kare) taşıma. Re-Scale Time. Path Constraint, kamera'nın bir çizgiyi takip ederek hareket etmesi. Uygulama: Kameranın bir yol takip ederek iç mekanda dolaştırılması. Teorik anlatım, gösteri ve uygulama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
11 Render ayarları: Output Size (Render Büyüklüğü). Render işlemi ile aldığımız görüntüleri resim olarak kaydetme. Print Size Wizard (Baskı boyutu ayarlama sihirbazı). Render Type/Render çeşitleri. Wireframe Render. Hazırlanan animasyonları video formatında kaydetme. Teorik anlatım, gösteri ve uygulama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
12 Archicad tanıtımı, sanal olarak binayı inşa etme. Duvar, döşeme, kiriş gibi gerçek yapı elemanlarıyla çalışma. Sınırsız sayıda kesit ve cephe. 3 boyutlu, parametrik, yani ''akıllı'' objelerle çalışmak, zengin kütüphane. Katlar-Dokümantasyon - Arayüz Tanıtımı. Temel Ayarlar - Template - Şablon oluşturma. Teorik anlatım, gösteri ve uygulama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
13 Çizgi aracı - Ayarlar - Çizgi Türleri. Eksen kilitleme (SHIFT tuşu). Klavye kontrolleri (A, R, X, Y). Koordinat kilitleme (ALT tuşu). Ölçü değeri öğrenme (M). Sıfır noktasının kaydırılması (ALT ile SHIFT). Kılavuz Çizgileri. İmleç işaretleri - Dik, Mersedes, İçi Dolu, Boş veya Çizgili kalem. Tutma Noktaları. Özel Tutma Noktaları. Kesişme, Hizalama, Ayırma, Yuvarlatma, Pahlama. Kısaltma / Uzatma - Yardımcı Palet Araçları. Seçim aracı - SHIFT, Grup işlemleri. Özellik Kopyalama / Enjekte etme (ALT, CTRL ile ALT). Tarama aracı. Ayarlar - Alan gösterimi - Gösterim düzeni. Sihirli Değnek - Ayarlar - SPACE tuşu - Seçili nesnelerde öncelik. Teorik anlatım, gösteri ve uygulama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
14 Daire/Yay aracı. Açı Ölçülendirme. Yazı aracı. Çoklu Çizgi. Çoklu Eğri. Yardımcı Nokta. Hareket Komutları. Kat ayarları-Genel ayarlar-Kat Planı Kesit Düzlemi. Duvar aracı. Duvar Bitimi aracı. Döşeme aracı. Kapı/Pencere aracı. Çerçeve Seçim aracı. Katman Ayarları-Gizleme-Kilitleme-Katman Grupları. Kompozit Elemanlar. Kesit/Görünüş aracı. Teorik anlatım, gösteri ve uygulama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
15 Referans İzi. Kolon aracı. Kiriş aracı. 3 Boyut Penceresi. Çatı aracı. Kütüphane Nesnesi-Kütüphane Elemanları-Kütüphane Belirleme. Merdiven aracı-Hazır objeler. Ölçülendirme aracı-Plan-Kesit/Görünüş-Otomatik. Arazi aracı. İç Görünüş aracı. Mahal aracı. Katı Eleman İşlemleri. Çalışma. Kamera aracı. Görselleştirme. Teorik anlatım, gösteri ve uygulama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Uygulama değerlendirmesi Proje / Tasarım
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar