DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Atölye Stajı (22 İş Günü) ICS   303 5 0 1 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Tülay CANBOLAT
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiTÜLAY CANBOLAT1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Atölye Stajı yapan öğrenci, stajı yaptığı atölyede iç mimari proje aşamalarında yer alacak mobilyaların üretimindeki aşamaları ve detay uygulamalarını yerinde görerek ve uygulayarak öğrenmelidir.
Dersin İçeriği
Atölyede üretimin gerçekleşmesini sağlayan, çok sayıda birbirinden farklı nitelikte iş yapılmaktadır. Öğrenci atölye stajında, o atölyede gerçekleştirilen işlerden en az birini ayrıntılı bir şekilde öğrenmeli, bunun için de o atölyede böyle bir işin bizzat içinde olmalı ve çalışmalıdır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Atölye stajı yapan öğrenci bir tasarımın üretimini ve sürecini değerlendirebilir.
2) Tasarım sorunlarını çözebilme yeteneğine sahip olur.
3) Üretim aşaması sürecinin tamamı ya da bir kısmı hakkında uygulamalı bilgiler edinir.
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İç mimarlık alanındaki kavramlara, tartışmalara ve gelişmelere dair bilgiye sahip olma,
2
İç mimarlık konusunda mesleki yazını ve uluslararası diğer gelişmeleri takip edip, kullanabilecek ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olma bilgisi,
3
İç mimari tasarım ve uygulamalarının evrensel, toplumsal ve çevresel boyutlardaki etkilerinin bilincinde olmak; sürdürülebilir gelişme, yenilikçilik ve girişimcilik konularının farkında olmak,
4
Proje ve şantiye yönetimi ve uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilgi sahibi olma,
5
Görsel elemanlarla sunabilme ve gerektiğinde konuyla ilgili rapor yazabilme bilgisi,
6
İç mimarlık mesleğini uygulayabilecek temel tasarım, tarih ve teknik bilgisine sahip olma,
7
Mesleki bir fikre ya da bir mimari projeye ait analizleri, bulguları, sonuçları, önerileri değerlendirme bilgisi,
8
İç mimari uygulamaların hukuksal sonuçları hakkında farkında olma,
9
Mesleki alanda kuramsal, yöntemsel ve uygulamalı bilgileri iç mimari tasarım önerileri ve uygulamaları geliştirmek için bir arada kullanabilme becerisi,
10
Gerçekçi fiziksel, sosyal ve ekonomik kısıtlar altında ve estetik değerler ve kullanıcı ihtiyaçlarını çerçevesinde, çağdaş, yaratıcı ve estetik tasarım önerileri oluşturabilme ve uygulayabilme becerisi,
11
Toplanan veriyi analiz edebilme, farklı bilgi ve düşünceleri sentezleyebilme, elde edilen sonuçları yorumlayabilme becerisi ve bunları iç mimari tasarım süreci içinde kullanabilme becerisi,
12
İç mimarlık alanındaki projelerin tasarımdan uygulamaya kadar olan tüm aşamalarında tasarımcı kavrayışı ile hareket edebilme becerisi; bu süreçte kullanacağı projelendirme, tasarım, çizim, yazılım, uygulama konularına dair modern araç, teknik ve teknoloji
13
Yaşadığımız iç mekânlar ve yapılı çevrelere karşı duyarlı olma, bu mekânlardaki problemleri ve ihtiyaçları eleştirel ve akılcı bakış açısıyla tespit edebilme becerisi,
14
İç Mimarlık alanının gerektirdiği konularda bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve bu gelişmeler doğrultusunda kendisini sürekli yenileme becerisi,
15
Bireysel çalışabilme ve öncelik kullanabilme yetkinliği,
16
İç mimarlık mesleğini ilgilendiren mesleki, bilimsel ve etik sorumluluk yetkinliği,
17
Yaşamboyu öğrenme çerçevesinde, bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda kendini geliştirme becerisine sahip olma
18
Takım çalışması yapabilme, çok disiplinli alanlarda bir takım halinde etkin çalışabilme, iletişim kurabilme ve sorumluluk alabilme yetkinliği,
19
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme yetkinliği,
20
İç Mimarlık alanında tartışmalı kavramsal amaçlı kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını araştırabilme yetkinliği,

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Staj yapılan kurumun belirlediği iş akışı ve görev tanımı çerçevesinde yapılan mesleki uygulamalar. Atölye uygulama çalışmaları Anlatım
Soru-Cevap
Gösterip Yaptırma
Sözlü Sınav
2 Staj yapılan kurumun belirlediği iş akışı ve görev tanımı çerçevesinde yapılan mesleki uygulamalar. Atölye uygulama çalışmaları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösterip Yaptırma
Sözlü Sınav
3 Staj yapılan kurumun belirlediği iş akışı ve görev tanımı çerçevesinde yapılan mesleki uygulamalar. Atölye uygulama çalışmaları Anlatım
Soru-Cevap
Gösterip Yaptırma
Problem Çözme
Sözlü Sınav
4 Staj yapılan kurumun belirlediği iş akışı ve görev tanımı çerçevesinde yapılan mesleki uygulamalar. Atölye uygulama çalışmaları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösterip Yaptırma
Portfolyo
5 Staj yapılan kurumun belirlediği iş akışı ve görev tanımı çerçevesinde yapılan mesleki uygulamalar. Atölye uygulama çalışmaları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösterip Yaptırma
Portfolyo
6 Staj yapılan kurumun belirlediği iş akışı ve görev tanımı çerçevesinde yapılan mesleki uygulamalar. Atölye uygulama çalışmaları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösterip Yaptırma
Portfolyo
7 Staj yapılan kurumun belirlediği iş akışı ve görev tanımı çerçevesinde yapılan mesleki uygulamalar. Atölye uygulama çalışmaları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Portfolyo
8 Ara Sınav Atölye uygulama çalışmaları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösterip Yaptırma
Portfolyo
9 Staj yapılan kurumun belirlediği iş akışı ve görev tanımı çerçevesinde yapılan mesleki uygulamalar. Atölye uygulama çalışmaları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Portfolyo
10 Staj yapılan kurumun belirlediği iş akışı ve görev tanımı çerçevesinde yapılan mesleki uygulamalar. Atölye uygulama çalışmaları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösterip Yaptırma
Portfolyo
11 Staj yapılan kurumun belirlediği iş akışı ve görev tanımı çerçevesinde yapılan mesleki uygulamalar. Atölye uygulama çalışmaları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösterip Yaptırma
Portfolyo
12 Staj yapılan kurumun belirlediği iş akışı ve görev tanımı çerçevesinde yapılan mesleki uygulamalar. Atölye uygulama çalışmaları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Portfolyo
13 Staj yapılan kurumun belirlediği iş akışı ve görev tanımı çerçevesinde yapılan mesleki uygulamalar. Atölye uygulama çalışmaları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Portfolyo
14 Staj yapılan kurumun belirlediği iş akışı ve görev tanımı çerçevesinde yapılan mesleki uygulamalar. Atölye uygulama çalışmaları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Portfolyo
15 Staj yapılan kurumun belirlediği iş akışı ve görev tanımı çerçevesinde yapılan mesleki uygulamalar. Atölye uygulama çalışmaları Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösterip Yaptırma
Portfolyo
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Değerlendirme Bireysel Çalışma
Portfolyo
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar