DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Maket IMS   201 3 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Tunç Aslan TÜLÜCÜ
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiTUNÇ ASLAN TÜLÜCÜ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Mimari ve iç mekan tasarım verilerinin üçüncü boyuta aktarılmasında aşama aşama, çağın gerekleri doğrultusunda çok yönlü bakış açısı oluşturularak, meslek gruplarına, her tür algılayıcı ve kullanıcılara yönelik yaklaşım sağlanmasına katkıda bulunmak. Kültürel ve geleneksel el sanatlarımızın uzantısı olabilecek, yeni üretim ile iş sahaları sağlayabilecek potansiyel oluşturmak amaçlanmıştır.
Dersin İçeriği
İç mimarlık öğrencilerine maket yapımı konusunda bilgi ve beceri kazandırmayı amaçlayan derste çeşitli özellikte maketler yaptırılmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Maketlerin kullanım alanları hakkında bilgi edinecekler.
2) Maket yapabilme becerisi kazanacaklar.
3) Maket ile anlatacakları tasarımlarında, maket için doğru yöntem, ölçek ve malzeme seçimi yapabilecekler.
4) Maket yapımında kurgulamayı öğrenecek, zamanlamayı doğru ayarlayabilecek, temiz ve hatasız maketler yapabilecekler.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İç mimarlık alanındaki kavramlara, tartışmalara ve gelişmelere dair bilgiye sahip olma,
2
İç mimarlık konusunda mesleki yazını ve uluslararası diğer gelişmeleri takip edip, kullanabilecek ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olma bilgisi,
3
İç mimari tasarım ve uygulamalarının evrensel, toplumsal ve çevresel boyutlardaki etkilerinin bilincinde olmak; sürdürülebilir gelişme, yenilikçilik ve girişimcilik konularının farkında olmak,
4
Proje ve şantiye yönetimi ve uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilgi sahibi olma,
5
Görsel elemanlarla sunabilme ve gerektiğinde konuyla ilgili rapor yazabilme bilgisi,
6
İç mimarlık mesleğini uygulayabilecek temel tasarım, tarih ve teknik bilgisine sahip olma,
7
Mesleki bir fikre ya da bir mimari projeye ait analizleri, bulguları, sonuçları, önerileri değerlendirme bilgisi,
8
İç mimari uygulamaların hukuksal sonuçları hakkında farkında olma,
9
Mesleki alanda kuramsal, yöntemsel ve uygulamalı bilgileri iç mimari tasarım önerileri ve uygulamaları geliştirmek için bir arada kullanabilme becerisi,
10
Gerçekçi fiziksel, sosyal ve ekonomik kısıtlar altında ve estetik değerler ve kullanıcı ihtiyaçlarını çerçevesinde, çağdaş, yaratıcı ve estetik tasarım önerileri oluşturabilme ve uygulayabilme becerisi,
11
Toplanan veriyi analiz edebilme, farklı bilgi ve düşünceleri sentezleyebilme, elde edilen sonuçları yorumlayabilme becerisi ve bunları iç mimari tasarım süreci içinde kullanabilme becerisi,
12
İç mimarlık alanındaki projelerin tasarımdan uygulamaya kadar olan tüm aşamalarında tasarımcı kavrayışı ile hareket edebilme becerisi; bu süreçte kullanacağı projelendirme, tasarım, çizim, yazılım, uygulama konularına dair modern araç, teknik ve teknoloji
13
Yaşadığımız iç mekânlar ve yapılı çevrelere karşı duyarlı olma, bu mekânlardaki problemleri ve ihtiyaçları eleştirel ve akılcı bakış açısıyla tespit edebilme becerisi,
14
İç Mimarlık alanının gerektirdiği konularda bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve bu gelişmeler doğrultusunda kendisini sürekli yenileme becerisi,
15
Bireysel çalışabilme ve öncelik kullanabilme yetkinliği,
16
İç mimarlık mesleğini ilgilendiren mesleki, bilimsel ve etik sorumluluk yetkinliği,
17
Yaşamboyu öğrenme çerçevesinde, bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda kendini geliştirme becerisine sahip olma
18
Takım çalışması yapabilme, çok disiplinli alanlarda bir takım halinde etkin çalışabilme, iletişim kurabilme ve sorumluluk alabilme yetkinliği,
19
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme yetkinliği,
20
İç Mimarlık alanında tartışmalı kavramsal amaçlı kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını araştırabilme yetkinliği,

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 GİRİŞ: Üç boyutlu maket yapımı ve sanal modelleme nedir. Maketlerin kullanıldığı yerler. Teorik anlatım, uygulama Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Grup Çalışması
2 MİMARİ TASARIM - MAKET TASARIMI İLİŞKİSİ: Maket yapımının proje tasarım,uygulama ve sunum aşamasındaki yararları ve gerekliliği, Maket yapımı öncesi kullanılacak yöntem ve malzemenin belirlenmesi, gruplanması; maket tasarımının önemi. Teorik anlatım, uygulama Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Grup Çalışması
3 MAKET ARAÇ - GEREÇLERİ: Maket yapımında kullanılan araç, gereç ve malzemeler. Birbiriyle uyumlu malzemelerin birarada, doğru alet ile kullanımları. Çeşitli ölçeklerde yapılan maketlerde uygulanan malzeme türleri ve yapım teknikleri. Maket araçları ve teknikleri Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Grup Çalışması
4 ÇALIŞMA MAKETLERİ ÜRETİM SÜREÇLERİ 1: 1/500 ölçekli sayfiye evi vaziyet maketi yapımı. Maket yapımında kalke etme, kesme, katlama, birleştirme, yapıştırma, kaplama, renklendirme yöntemlerinin anlatılması ve uygulanması. Vaziyet maketi yapımı Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Grup Çalışması
5 ÇALIŞMA MAKETLERİ ÜRETİM SÜREÇLERİ 2: 1/500 ölçekli sayfiye evi vaziyet maketi yapımı. Maket yapımında kalke etme, kesme, katlama, birleştirme, yapıştırma, kaplama, renklendirme yöntemlerinin anlatılması ve uygulanması. Vaziyet maketi yapımı Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Grup Çalışması
6 ÇALIŞMA MAKETLERİ ÜRETİM SÜREÇLERİ 3: Studio tipi daire iç mekan, mobilya ve tefrişinin tasarımı, 1/20 ölçekli maketinin yapımı. Mobilya ve tefriş çalışmaları Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Grup Çalışması
7 ÇALIŞMA MAKETLERİ ÜRETİM SÜREÇLERİ 4: İç mekan donatısı tasarım ve uygulamasının eskiz ve 1/20 ölçekli maketinin yapımı. İç mekan donatı çalışmaları Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Grup Çalışması
8 Ara Sınav Uygulama değerlendirmesi Ödev
Proje / Tasarım
Performans Değerlendirmesi
9 ÇALIŞMA MAKETLERİ ÜRETİM SÜREÇLERİ 5: Studio tipi daire iç mekan, mobilya ve tefrişinin tasarımı, 1/20 ölçekli maketinin yapımı. Mobilya tefriş maketleri Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Grup Çalışması
10 ÇALIŞMA MAKETLERİ ÜRETİM SÜREÇLERİ 6: Studio tipi daire iç mekan, mobilya ve tefrişinin tasarımı, 1/20 ölçekli maketinin yapımı. İç mekan tefriş çalışmaları Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Grup Çalışması
11 ÇALIŞMA MAKETLERİ ÜRETİM SÜREÇLERİ 7: Studio tipi daire iç mekan tasarımının 50/70 pafta ve maketle sunumu. Daire iç mekan sunumları Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Grup Çalışması
12 ÇALIŞMA MAKETLERİ ÜRETİM SÜREÇLERİ 8: Studio tipi daire iç mekan tasarımının 50/70 pafta ve maketle sunumu. Daire iç mekan sunumları Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Grup Çalışması
13 ÇALIŞMA MAKETLERİ ÜRETİM SÜREÇLERİ 9: Studio tipi daire çatı sisteminin tasarımı ve strüktür maketinin yapımı. Daire çatı sistemi çalışmaları Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Grup Çalışması
14 ÇALIŞMA MAKETLERİ ÜRETİM SÜREÇLERİ 10: Studio tipi daire çatı sisteminin tasarımı ve strüktür maketinin yapımı. Daire çatı sistemi çalışmaları Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Grup Çalışması
15 ÇALIŞMA MAKETLERİ ÜRETİM SÜREÇLERİ 11: Studio tipi daire çatı sisteminin tasarımı ve strüktür maketinin yapımı. Daire çatı sistemi çalışmaları Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Grup Çalışması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Uygulama değerlendirmesi Ödev
Proje / Tasarım
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar