DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Strüktür IMS   312 6 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Tunç Aslan TÜLÜCÜ
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiTUNÇ ASLAN TÜLÜCÜ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Tüm dünyadaki binalarda kullanılan çeşitli strüktürler, belirli düzen ve belirli kriterler ile detaylı olarak sınıflandırılarak, net tanımları ile anlatılmayı amaçlamaktadır.
Dersin İçeriği
Strüktür sistemlerinin davranışı ve mimari tasarım ile ilişkisi çeşitli örnek çizimler ile açıklanarak ifade edilecektir. Böylece öğrenciler daha geniş bir perspektif içinde strüktürel fikirleri rahatlıkla algılıyabileceklerdir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Strüktür sistemlerinin taşıyıcı sistem ilkelerini, sistem bileşen ve malzemelerini ve yapım sistemlerini kavrayabilecekler.
2) Strüktür sistemini geçilen açıklık ile ilişkilendirecekler.
3) Plan geometrisi ve strüktür geometrisi ilişkisini kurabilecekler.
4) Mimari tasarıma en uygun strüktür türünü ve strüktürel formu tasarlayabilecekler.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İç mimarlık alanındaki kavramlara, tartışmalara ve gelişmelere dair bilgiye sahip olma,
2
İç mimarlık konusunda mesleki yazını ve uluslararası diğer gelişmeleri takip edip, kullanabilecek ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olma bilgisi,
3
İç mimari tasarım ve uygulamalarının evrensel, toplumsal ve çevresel boyutlardaki etkilerinin bilincinde olmak; sürdürülebilir gelişme, yenilikçilik ve girişimcilik konularının farkında olmak,
4
Proje ve şantiye yönetimi ve uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilgi sahibi olma,
5
Görsel elemanlarla sunabilme ve gerektiğinde konuyla ilgili rapor yazabilme bilgisi,
6
İç mimarlık mesleğini uygulayabilecek temel tasarım, tarih ve teknik bilgisine sahip olma,
7
Mesleki bir fikre ya da bir mimari projeye ait analizleri, bulguları, sonuçları, önerileri değerlendirme bilgisi,
8
İç mimari uygulamaların hukuksal sonuçları hakkında farkında olma,
9
Mesleki alanda kuramsal, yöntemsel ve uygulamalı bilgileri iç mimari tasarım önerileri ve uygulamaları geliştirmek için bir arada kullanabilme becerisi,
10
Gerçekçi fiziksel, sosyal ve ekonomik kısıtlar altında ve estetik değerler ve kullanıcı ihtiyaçlarını çerçevesinde, çağdaş, yaratıcı ve estetik tasarım önerileri oluşturabilme ve uygulayabilme becerisi,
11
Toplanan veriyi analiz edebilme, farklı bilgi ve düşünceleri sentezleyebilme, elde edilen sonuçları yorumlayabilme becerisi ve bunları iç mimari tasarım süreci içinde kullanabilme becerisi,
12
İç mimarlık alanındaki projelerin tasarımdan uygulamaya kadar olan tüm aşamalarında tasarımcı kavrayışı ile hareket edebilme becerisi; bu süreçte kullanacağı projelendirme, tasarım, çizim, yazılım, uygulama konularına dair modern araç, teknik ve teknoloji
13
Yaşadığımız iç mekânlar ve yapılı çevrelere karşı duyarlı olma, bu mekânlardaki problemleri ve ihtiyaçları eleştirel ve akılcı bakış açısıyla tespit edebilme becerisi,
14
İç Mimarlık alanının gerektirdiği konularda bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve bu gelişmeler doğrultusunda kendisini sürekli yenileme becerisi,
15
Bireysel çalışabilme ve öncelik kullanabilme yetkinliği,
16
İç mimarlık mesleğini ilgilendiren mesleki, bilimsel ve etik sorumluluk yetkinliği,
17
Yaşamboyu öğrenme çerçevesinde, bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda kendini geliştirme becerisine sahip olma
18
Takım çalışması yapabilme, çok disiplinli alanlarda bir takım halinde etkin çalışabilme, iletişim kurabilme ve sorumluluk alabilme yetkinliği,
19
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme yetkinliği,
20
İç Mimarlık alanında tartışmalı kavramsal amaçlı kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını araştırabilme yetkinliği,

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Sistematiklerin önemi ve işlevi. Mimari ve Strüktürel Tasarım. Konular / Kavramlar / İlişkiler / Kuvvetler. Teorik anlatım, gösteri ve uygulama çalışmaları Anlatım
Gösteri
2 Sistematiklerin sistem kriterleri. Araştırma / Organizasyon Şeması / Sınıflandırma. Teorik anlatım, gösteri ve uygulama çalışmaları Anlatım
Gösteri
3 Aktif Form Strüktür Sistemlerin tanımı özeti ve açıklıkları. Kablolu Strüktürler ve Tente Strüktürleri. Teorik anlatım, gösteri ve uygulama çalışmaları Anlatım
Gösteri
4 Aktif Form Strüktür Sistemlerde Hava Basınçlı Strüktürler. Kemerli Strüktürler; Füniküler Kemer, Kafes Kiriş. Teorik anlatım, gösteri ve uygulama çalışmaları Anlatım
Gösteri
5 Aktif Vektör Strüktür Sistemlerin tanımı özeti ve açıklıkları. Düz Kirişler, İletken Düz Kirişler, Kavisli Kirişler ve Uzay Kirişler. Teorik anlatım, gösteri ve uygulama çalışmaları Anlatım
Gösteri
6 Aktif Kesit Strüktür Sistemlerin tanımı özeti ve açıklıkları. Kiriş Strüktürleri ve Rijit İskelet Strüktürleri. Teorik anlatım, gösteri ve uygulama çalışmaları Anlatım
Gösteri
7 Aktif Kesit Strüktür Sistemlerde Kiriş Izgara Strüktürleri ve Levha Strüktürleri. Teorik anlatım, gösteri ve uygulama çalışmaları Anlatım
Gösteri
8 Ara Sınav Değerlendirme Yazılı Sınav
9 Aktif Yüzey Strüktür Sistemlerin tanımı özeti ve açıklıkları. Levha Strüktürleri. Katlanmış Levha Strüktürleri. Teorik anlatım, gösteri ve uygulama çalışmaları Anlatım
Gösteri
10 Aktif Yüzey Strüktür Sistemlerde Kabuk Strüktürleri; Silindirik Kabuklar, Kubbe Kabuklar, Eyer Kabuklar. Teorik anlatım, gösteri ve uygulama çalışmaları Anlatım
Gösteri
11 Aktif Yüksek Strüktür Sistemlerin tanımı özeti ve açıklıkları. Deformasyon ve Stabilizasyon. Düşey Yük Transfer Sistemleri. Tipik Strüktür Formlarının Örnekleri. Yükseltme Geometrileri. Teorik anlatım, gösteri ve uygulama çalışmaları Anlatım
Gösteri
12 Düşey Yük Transfer Sistemleri. Tipik Strüktür Formlarının Örnekleri. Yükseltme Geometrileri. Teorik anlatım, gösteri ve uygulama çalışmaları Anlatım
Gösteri
13 Karma Strüktür Sistemlerin tanımı ve potansiyeli. Süperpozisyon Sistemleri, Kuplaj Sistemleri. Teorik anlatım, gösteri ve uygulama çalışmaları Anlatım
Gösteri
14 Geometri Strüktür Formun Önemi ve İşlevi. Geometri ve Kuvvet Görüntüsü. Teorik anlatım, gösteri ve uygulama çalışmaları Anlatım
Gösteri
15 Geometri Strüktür Formda Düz Yüzeyler ve Katlamalar. Tek Eğimli Yüzeyler, Kubbe Yüzeyler, Eyer Yüzeyler. Teorik anlatım, gösteri ve uygulama çalışmaları Anlatım
Gösteri
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Değerlendirme Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar