DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Teknolojik Tekstiller IMS   318 6 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Prof. Dr.FATMA ENGİN ALPAT1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencinin iç mekan tasarımlarında kullanacağı tefriş elemanlarıyla, perde, pano v.s. gibi örtü malzemelerinde kullanılan kumaşlar, bunların renk, malzeme, dokuma ve yapısal özellikleri hakkında bilgi sahibi olmasının sağlanması.
Dersin İçeriği
Öğrencilere İç mekan tasarımında ev süsleme ve kendini ifade etmenin yanında, başta sağlık, güvenlik ve enformasyon alanlarında olmak üzere, başka hizmetler de sunabilen çok fonksiyonlu akıllı tekstil ürünlerinin tanıtılması.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Tekstil sektöründeki tekolojik gelişmeler hakkında bilgi sahibi olabilme.
2) Teknolojik tekstillerin iç mekan tasarımındaki önemini bilebilme.
3) Günümüzde akıllı tekstil ürünlerini tanıma.
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İç mimarlık alanındaki kavramlara, tartışmalara ve gelişmelere dair bilgiye sahip olma,
X
2
İç mimarlık konusunda mesleki yazını ve uluslararası diğer gelişmeleri takip edip, kullanabilecek ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olma bilgisi,
3
İç mimari tasarım ve uygulamalarının evrensel, toplumsal ve çevresel boyutlardaki etkilerinin bilincinde olmak; sürdürülebilir gelişme, yenilikçilik ve girişimcilik konularının farkında olmak,
X
4
Proje ve şantiye yönetimi ve uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilgi sahibi olma,
5
Görsel elemanlarla sunabilme ve gerektiğinde konuyla ilgili rapor yazabilme bilgisi,
X
6
İç mimarlık mesleğini uygulayabilecek temel tasarım, tarih ve teknik bilgisine sahip olma,
X
7
Mesleki bir fikre ya da bir mimari projeye ait analizleri, bulguları, sonuçları, önerileri değerlendirme bilgisi,
8
İç mimari uygulamaların hukuksal sonuçları hakkında farkında olma,
9
Mesleki alanda kuramsal, yöntemsel ve uygulamalı bilgileri iç mimari tasarım önerileri ve uygulamaları geliştirmek için bir arada kullanabilme becerisi,
10
Gerçekçi fiziksel, sosyal ve ekonomik kısıtlar altında ve estetik değerler ve kullanıcı ihtiyaçlarını çerçevesinde, çağdaş, yaratıcı ve estetik tasarım önerileri oluşturabilme ve uygulayabilme becerisi,
11
Toplanan veriyi analiz edebilme, farklı bilgi ve düşünceleri sentezleyebilme, elde edilen sonuçları yorumlayabilme becerisi ve bunları iç mimari tasarım süreci içinde kullanabilme becerisi,
12
İç mimarlık alanındaki projelerin tasarımdan uygulamaya kadar olan tüm aşamalarında tasarımcı kavrayışı ile hareket edebilme becerisi; bu süreçte kullanacağı projelendirme, tasarım, çizim, yazılım, uygulama konularına dair modern araç, teknik ve teknoloji
13
Yaşadığımız iç mekânlar ve yapılı çevrelere karşı duyarlı olma, bu mekânlardaki problemleri ve ihtiyaçları eleştirel ve akılcı bakış açısıyla tespit edebilme becerisi,
14
İç Mimarlık alanının gerektirdiği konularda bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve bu gelişmeler doğrultusunda kendisini sürekli yenileme becerisi,
15
Bireysel çalışabilme ve öncelik kullanabilme yetkinliği,
16
İç mimarlık mesleğini ilgilendiren mesleki, bilimsel ve etik sorumluluk yetkinliği,
17
Yaşamboyu öğrenme çerçevesinde, bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda kendini geliştirme becerisine sahip olma
18
Takım çalışması yapabilme, çok disiplinli alanlarda bir takım halinde etkin çalışabilme, iletişim kurabilme ve sorumluluk alabilme yetkinliği,
19
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme yetkinliği,
20
İç Mimarlık alanında tartışmalı kavramsal amaçlı kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını araştırabilme yetkinliği,

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 19. uncu yüzyıl başlarında gelişmeye başlayan tekstil endüstrisi nanoteknoloji sayesinde yeni bir döneme girişi hakkında bilgi. Öğrenci bir sonraki dersin konusunu araştırıp gelmeli.
2 Tekstilde kullanılan malzemelere teknolojik boyutlarında farklı özelliklerin anlatımı. Öğrenci bir sonraki dersin konusunu araştırıp gelmeli.
3 Kullanım alanlarına göre tekstillerin sınıflandırılması. Öğrenci bir sonraki dersin konusunu araştırıp gelmeli.
4 iç mekanda tekstil kullanımı ve teknik gereksinimler. Öğrenci bir sonraki dersin konusunu araştırıp gelmeli.
5 Akıllı tekstillerin tanımı. Öğrenci bir sonraki dersin konusunu araştırıp gelmeli.
6 nonwoven kumaşların tanımı. Öğrenci bir sonraki dersin konusunu araştırıp gelmeli.
7 3D kumaş tanımı Öğrenci bir sonraki dersin konusunu araştırıp gelmeli.
8 Ara Sınav Öğrenci bir sonraki dersin konusunu araştırıp gelmeli.
9 Akıllı tekstillerin türlerinin tanıtımı. Öğrenci bir sonraki dersin konusunu araştırıp gelmeli.
10 Isı özellikli akıllı tekstillerin örnekli anlatımı. Öğrenci bir sonraki dersin konusunu araştırıp gelmeli.
11 Işık özellikli tekstillerin örnekli anlatımı. Öğrenci bir sonraki dersin konusunu araştırıp gelmeli.
12 Yanmazlık özelliği olan tekstillerin örnekli anlatımı. Öğrenci bir sonraki dersin konusunu araştırıp gelmeli.
13 anti-bakterial tekstillerin örnekli anlatımı. Öğrenci bir sonraki dersin konusunu araştırıp gelmeli.
14 anti-alerjik tekstillerin örnekli anlatımı. Öğrenci bir sonraki dersin konusunu araştırıp gelmeli.
15 Günümüzde akıllı tekstil ürünlerinden örnekli anlatım. Öğrenci bir sonraki dersin konusunu araştırıp gelmeli.
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Öğrenci bir sonraki dersin konusunu araştırıp gelmeli.

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar