DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İç Mimaride Tipografi IMS   230 4 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr.Dr. Özgür AKTAŞ
Dersi Verenler
Öğr. Gör.AŞKIN ŞEN GÖK1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İç Mimarlık ve tipografi ilişkisinin kavratılması; mekanın işlevselliği bağlamında mekana uygulanan tipografik öğelerinin öğrenilmesi, tipografik anlatım yönteminin iç mekan/işlevsellik/iç mekanı kullanan hedef kitle/grafik tasarım ilişkileri üzerinden tartışılarak kavratılması amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Grafik Tasarım alanında bir üretim biçimi olarak tipografinin mekanın diline katkısı, mekanın amacı işlevselliği bağlamında tartışılmakta; iç mimaride kullanılan tipografik elamanlar örnekler üzerinden incelenmektedir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İç mimari ve tipografi ilişkisini kavrayabilme
2) iç mekana uygulanacak olan tipografik öğeleri tanıyabilme
3) iç mekanın işlevselliği bağlamında tipografik öğeleri kullanabilme.
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İç mimarlık alanındaki kavramlara, tartışmalara ve gelişmelere dair bilgiye sahip olma,
X
2
İç mimarlık konusunda mesleki yazını ve uluslararası diğer gelişmeleri takip edip, kullanabilecek ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olma bilgisi,
3
İç mimari tasarım ve uygulamalarının evrensel, toplumsal ve çevresel boyutlardaki etkilerinin bilincinde olmak; sürdürülebilir gelişme, yenilikçilik ve girişimcilik konularının farkında olmak,
X
4
Proje ve şantiye yönetimi ve uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilgi sahibi olma,
5
Görsel elemanlarla sunabilme ve gerektiğinde konuyla ilgili rapor yazabilme bilgisi,
X
6
İç mimarlık mesleğini uygulayabilecek temel tasarım, tarih ve teknik bilgisine sahip olma,
X
7
Mesleki bir fikre ya da bir mimari projeye ait analizleri, bulguları, sonuçları, önerileri değerlendirme bilgisi,
X
8
İç mimari uygulamaların hukuksal sonuçları hakkında farkında olma,
9
Mesleki alanda kuramsal, yöntemsel ve uygulamalı bilgileri iç mimari tasarım önerileri ve uygulamaları geliştirmek için bir arada kullanabilme becerisi,
X
10
Gerçekçi fiziksel, sosyal ve ekonomik kısıtlar altında ve estetik değerler ve kullanıcı ihtiyaçlarını çerçevesinde, çağdaş, yaratıcı ve estetik tasarım önerileri oluşturabilme ve uygulayabilme becerisi,
X
11
Toplanan veriyi analiz edebilme, farklı bilgi ve düşünceleri sentezleyebilme, elde edilen sonuçları yorumlayabilme becerisi ve bunları iç mimari tasarım süreci içinde kullanabilme becerisi,
X
12
İç mimarlık alanındaki projelerin tasarımdan uygulamaya kadar olan tüm aşamalarında tasarımcı kavrayışı ile hareket edebilme becerisi; bu süreçte kullanacağı projelendirme, tasarım, çizim, yazılım, uygulama konularına dair modern araç, teknik ve teknoloji
X
13
Yaşadığımız iç mekânlar ve yapılı çevrelere karşı duyarlı olma, bu mekânlardaki problemleri ve ihtiyaçları eleştirel ve akılcı bakış açısıyla tespit edebilme becerisi,
X
14
İç Mimarlık alanının gerektirdiği konularda bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve bu gelişmeler doğrultusunda kendisini sürekli yenileme becerisi,
X
15
Bireysel çalışabilme ve öncelik kullanabilme yetkinliği,
16
İç mimarlık mesleğini ilgilendiren mesleki, bilimsel ve etik sorumluluk yetkinliği,
17
Yaşamboyu öğrenme çerçevesinde, bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda kendini geliştirme becerisine sahip olma
18
Takım çalışması yapabilme, çok disiplinli alanlarda bir takım halinde etkin çalışabilme, iletişim kurabilme ve sorumluluk alabilme yetkinliği,
X
19
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme yetkinliği,
20
İç Mimarlık alanında tartışmalı kavramsal amaçlı kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını araştırabilme yetkinliği,
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tanışma, dersin işleyişine dair genel giriş. Kaynak okuma Tartışma
Soru-Cevap
2 Tipografi kullanım alanlarını anlatma. Kaynak okuma Tartışma
Soru-Cevap
3 Tipografide bağlam, iç mekanda tipografi. Kaynak okuma Gösteri
Tartışma
Soru-Cevap
4 İç mekanda kullanılan tipografik öğeler, örnek inceleme ve tartışma. Kaynak okuma Gösteri
Tartışma
Soru-Cevap
5 Tipografik tasarım elemanları: Renk, Ton, Doku ve dikkat edilecek unsurlar. Kaynak okuma
6 Tipografik tasarım ilkeleri 1 : Bütünlük, Orantı. Kaynak okuma Gösteri
Tartışma
Soru-Cevap
7 Tipografik tasarım ilkeleri 2 : Görsel Hiyerarşi, Yön. Kaynak okuma Beyin Fırtınası
Gösteri
Tartışma
Soru-Cevap
8 Ara Sınav Ders notları ve kaynak okuma Yazılı Sınav
Proje / Tasarım
9 Tipografik tasarım ilkeleri 3 : Devamlılık, Denge. Kaynak okuma Problem Çözme
Bireysel Çalışma
Beyin Fırtınası
Grup Çalışması
Gösterip Yaptırma
Gösteri
Tartışma
Soru-Cevap
10 Tipografik tasarım ilkeleri 4 : Vurgu, Zıtlık, Okunabilirlik. Kaynak okuma Problem Çözme
Bireysel Çalışma
Beyin Fırtınası
Benzetim
Grup Çalışması
Gösterip Yaptırma
Gösteri
Tartışma
Soru-Cevap
11 İç Mekanda Görsel Kimliğin önemi. Kaynak okuma Problem Çözme
Bireysel Çalışma
Beyin Fırtınası
Benzetim
Gösterip Yaptırma
Gösteri
Tartışma
Soru-Cevap
12 Öğrenciler tarafından araştırılan örneklerin incelenmesi ve tartışma Kaynak okuma Problem Çözme
Bireysel Çalışma
Beyin Fırtınası
Grup Çalışması
Gösterip Yaptırma
Gösteri
Tartışma
Soru-Cevap
13 İç mekanın bağlamı doğrultusunda tipografik öneriler, tartışma ve örnek inceleme Kaynak okuma Problem Çözme
Bireysel Çalışma
Beyin Fırtınası
Benzetim
Grup Çalışması
Gösteri
Tartışma
Soru-Cevap
14 İç mekanın bağlamı doğrultusunda tipografik öneriler, tartışma ve örnek inceleme Kaynak okuma Problem Çözme
Bireysel Çalışma
Örnek Olay
Beyin Fırtınası
Grup Çalışması
Gösterip Yaptırma
Gösteri
Tartışma
Soru-Cevap
15 Genel tekrar, örnek inceleme, dönem değerlendirmesi. Kaynak okuma Problem Çözme
Bireysel Çalışma
Örnek Olay
Beyin Fırtınası
Grup Çalışması
Gösterip Yaptırma
Gösteri
Tartışma
Soru-Cevap
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders notları ve kaynak okuma Yazılı Sınav
Proje / Tasarım

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar