DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Maliyet, Keşif ve Şantiye Organizasyonu IMS   446 8 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Fehime Yeşim GÜRANİ
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiFEHİME YEŞİM GÜRANİ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Tasarım ve uygulama birlikteliğini sağlayacak değerlendirilmelerin yapılması, yapıyı kuran sistem ve öğeleri tanmlayarak yapı bütünlüğünü kuran analizlerin yapılması dersin amacını oluşturmaktadır.
Dersin İçeriği
Yapı kavramının yapım, yapım sistemleri, taşıyıcı sistem, yapı malzemesi - yapı bileşeni - yapı elemanı tanımları ile değerlendirilmesi; temellerin, duvarların, döşeme ve tavanların, üst örtü, cephe ve cephe sistemlerinin tanım - sınıflandırma, konstrüksiyon, yapım, uygulama analizleri.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Öğrenciler ihale dosyası hazırlamayı öğrenirler.
2) Bina metraj, ve maliyet hesaplamayı öğrenirler.
3) Şantiye organizasyonu hakkında bilgi sahibi olur.
4) İş güvenliği ve işçi sağlığı hakkında alınacak önlemleri kavrar.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İç mimarlık alanındaki kavramlara, tartışmalara ve gelişmelere dair bilgiye sahip olma,
2
İç mimarlık konusunda mesleki yazını ve uluslararası diğer gelişmeleri takip edip, kullanabilecek ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olma bilgisi,
3
İç mimari tasarım ve uygulamalarının evrensel, toplumsal ve çevresel boyutlardaki etkilerinin bilincinde olmak; sürdürülebilir gelişme, yenilikçilik ve girişimcilik konularının farkında olmak,
4
Proje ve şantiye yönetimi ve uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilgi sahibi olma,
5
Görsel elemanlarla sunabilme ve gerektiğinde konuyla ilgili rapor yazabilme bilgisi,
6
İç mimarlık mesleğini uygulayabilecek temel tasarım, tarih ve teknik bilgisine sahip olma,
7
Mesleki bir fikre ya da bir mimari projeye ait analizleri, bulguları, sonuçları, önerileri değerlendirme bilgisi,
8
İç mimari uygulamaların hukuksal sonuçları hakkında farkında olma,
9
Mesleki alanda kuramsal, yöntemsel ve uygulamalı bilgileri iç mimari tasarım önerileri ve uygulamaları geliştirmek için bir arada kullanabilme becerisi,
10
Gerçekçi fiziksel, sosyal ve ekonomik kısıtlar altında ve estetik değerler ve kullanıcı ihtiyaçlarını çerçevesinde, çağdaş, yaratıcı ve estetik tasarım önerileri oluşturabilme ve uygulayabilme becerisi,
11
Toplanan veriyi analiz edebilme, farklı bilgi ve düşünceleri sentezleyebilme, elde edilen sonuçları yorumlayabilme becerisi ve bunları iç mimari tasarım süreci içinde kullanabilme becerisi,
12
İç mimarlık alanındaki projelerin tasarımdan uygulamaya kadar olan tüm aşamalarında tasarımcı kavrayışı ile hareket edebilme becerisi; bu süreçte kullanacağı projelendirme, tasarım, çizim, yazılım, uygulama konularına dair modern araç, teknik ve teknoloji
13
Yaşadığımız iç mekânlar ve yapılı çevrelere karşı duyarlı olma, bu mekânlardaki problemleri ve ihtiyaçları eleştirel ve akılcı bakış açısıyla tespit edebilme becerisi,
14
İç Mimarlık alanının gerektirdiği konularda bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve bu gelişmeler doğrultusunda kendisini sürekli yenileme becerisi,
15
Bireysel çalışabilme ve öncelik kullanabilme yetkinliği,
16
İç mimarlık mesleğini ilgilendiren mesleki, bilimsel ve etik sorumluluk yetkinliği,
17
Yaşamboyu öğrenme çerçevesinde, bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda kendini geliştirme becerisine sahip olma
18
Takım çalışması yapabilme, çok disiplinli alanlarda bir takım halinde etkin çalışabilme, iletişim kurabilme ve sorumluluk alabilme yetkinliği,
19
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme yetkinliği,
20
İç Mimarlık alanında tartışmalı kavramsal amaçlı kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını araştırabilme yetkinliği,

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin tanıtımı Amacı, değerlendirme yöntemleri hakkında bilgi verilmesi. Standart derslik teknolojileri, projektör, bilgisayar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Keşif, Maliyet ve şantiye organizasyonu ile ilgili temel kavramlar ve tanımlar. Standart derslik teknolojileri, projektör, bilgisayar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Proje düzenlenmesi ve proje dosyalarında bulunacak evrak ve çizimler. Standart derslik teknolojileri, projektör, bilgisayar Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Metraj cetveli, birim fiyat tarifleri, şartname hazırlama. Standart derslik teknolojileri, projektör, bilgisayar
5 Kanun ve yönetmelikler. Standart derslik teknolojileri, projektör, bilgisayar
6 Fiyat analizi, birim fiyat cetvelinin hazırlanması. Standart derslik teknolojileri, projektör, bilgisayar
7 Fiyat analizi, birim fiyat, ve keşif cetvelinin hazırlanması. Standart derslik teknolojileri, projektör, bilgisayar
8 Ara Sınav Değerlendirme
9 Sözleşme , işin ihale yoluyla müteahhide yaptırılması. Standart derslik teknolojileri, projektör, bilgisayar
10 İhale çeşitleri, ihale dosyası. Standart derslik teknolojileri, projektör, bilgisayar
11 Yer teslimi ve tutanağı, iş programı yapılması. Standart derslik teknolojileri, projektör, bilgisayar
12 Şantiye kuruluşu ve yapı işlerinde işçi sağlığının korunması ve iş güvenliği tedbirleri. Standart derslik teknolojileri, projektör, bilgisayar
13 Metraj ve hak ediş işlemleri. Standart derslik teknolojileri, projektör, bilgisayar
14 Şantiyede yapı üretimi sırasında hazırlanan defterler. Standart derslik teknolojileri, projektör, bilgisayar
15 Yapı imalatı tamamlandıktan sonra yapılacak işler, geçici ve kesin kabul. Standart derslik teknolojileri, projektör, bilgisayar
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları --

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar