DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Mimarlıkta Engelsiz Tasarım MIM   309 5 2 2 2

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Onur ERMAN
Dersi Verenler
Doç. Dr.ONUR ERMAN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Engellilik olgusuna yönelik tasarım bilinci oluşturmak.
Dersin İçeriği
Engellilik kavramı, engellilere yönelik tasarımlar, engelsiz tasarım, evrensel tasarım, herkes için tasarım, standartlar, yönetmelikler, farklı tasarım alanlarınde ve mekan düzeylerinde engelsiz tasarım örnekleri.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Engelsiz tasarım bilincine sahip olur.
2) Engellilik konusunda farkındalık edinir.
3) Engelli bireyler için tasarım yapar.
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Mimarlık alanında yeterli bilgiye sahip olur; bu alanda edindiği teorik ve uygulamalı bilgileri mimarlık uygulamalarında bir arada kullanır.
X
2
B1 düzeyinde mesleğinin gerektirdiği yabancı dil bilgisine sahip olur.
3
Mimarlık alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak tasarım yapar, olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler ve yorumlar.
X
4
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
5
Mimarlık alanında veri toplar, tasarım çalışmaları yapar, sonuçları değerlendirir, sorunları tanımlar ve çözüm önerileri geliştirir.
X
6
Bireysel olarak ve/veya bir ekip içinde, sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin bir biçimde çalışır
X
7
Mimarlık alanı ile ilgili herhangi bir çalışmayı bireysel olarak planlar, projelendirir ve bağımsız olarak yürütür, danışmanlık ve bilirkişilik yapar.
X
8
Karşılaştığı problemleri çözmede bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir, sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir.
X
9
Mimarlık alanıyla ilgili öğrenme gereksinimlerini belirler, kaynak araştırması yapar, bilgiye ulaşır ve veri tabanlarını kullanır.
X
10
Yaşam boyu öğrenme tutumu geliştirir ve elde edilen bilgileri toplum yararına kullanır.
11
Mimarlık ile ilgili toplumsal bilinç oluşturur ve tasarım verilerinin sürdürülebilir kullanımını sağlayacak becerilere sahip olur.
X
12
Mimarlık alanıyla ilgili yazılı ve sözlü etkin iletişim kurar, mimarlık ile ilgili seminer ve toplantıları izler, düzenler, proje hazırlar ve yabancı dil bilgilerine dayanarak yurtdışı kaynaklı yayınları takip eder.
X
13
Mimarlık alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımları ile bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
14
Temel mimari ilkeleri bina, iç mekan ve yerleşim tasarımı düzeyinde uygular.
15
Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci kazanır; tarihi anıtları ve yapıları belgeler ve restorasyon projelerini hazırlamak için gerekli temel teknikleri bilir ve uygular.
16
Sürdürülebilirliğin mimari ve kentsel tasarım kararlarında doğal ve kültürel açıdan önemli bina ve alanları da kapsayan yapay kaynakların korunması ve sağlıklı bina ve yerleşimlerin oluşturulmasını sağlar.
X
17
Geniş kapsamlı programı olan bir mimari projeyi eskiz aşamasından uygulama projesi aşamasına kadar (strüktürel ve çevresel sistemler, güvenlik, bölücü sistemler vb.) geliştirir, değerlendirir ve uygular.
X
18
Mesleki gelişimde stajın rolünü ve işveren ve stajyerin hak ve sorumluluklarını anlar.
19
Düşey ve yanal kuvvetlerle ayakta duran strüktürlerin davranış ilkeleri ile çağdaş taşıyıcı sistemlerin gelişimlerini ve uygulamalarını anlar ve yorumlar.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin İçeriğinin ve İşleyiş Programının Verilmesi
2 Engelli Odaklı Tasarımın Tarihçesi ve Çıkış Noktası Engelli Odaklı Tasarımın Tarihçesi hakkında genel araştırma Anlatım
Tartışma
3 Engellilik Kavramı ve Engellilik Düzeyleri Engellilik Kavramı ve Engellilik Düzeyleri hakkında araştırma Anlatım
Tartışma
4 Engellilerin Kent ve Toplum Yaşamında Karşılaştığı Sorunlar Engellilerin Kent ve Toplum Yaşamında Karşılaştığı Sorunlar hakkında araştırma Anlatım
Tartışma
5 Engellilik ve Erişilebilirlik: Standartlar, Yönetmelikler ve İlkeler Engellilik ve Erişilebilirlik hakkında araştırma Anlatım
Tartışma
6 Engellilik ve Erişilebilirliğe İlişkin Tasarım Yaklaşımları: Engelsiz Tasarım, Engelli Dostu Tasarım, Evrensel Tasarım Engellilik ve Erişilebilirliğe İlişkin Tasarım Yaklaşımları hakkında araştırma Anlatım
Tartışma
7 Ara Sınav Konuların tekrarı Yazılı Sınav
8 Ara Sınav Engelli Bireyin Boyutsal ve Mekansal Gereksinimleri hakkında araştırma Anlatım
Tartışma
9 Dolaşım Alanlarında Engelsiz Tasarım Dolaşım Alanlarında Engelsiz Tasarım hakkında araştırma Anlatım
Tartışma
10 Özel Mekanlarda Engelsiz Tasarım Özel Mekanlarda Engelsiz Tasarım hakkında araştırma Anlatım
Tartışma
11 Kamusal Mekanlarda Engelsiz Tasarım Kamusal Mekanlarda Engelsiz Tasarım hakkında araştırma Anlatım
Tartışma
12 Engelsiz Tasarım Uygulamalarına İlişkin Örnekler Engelsiz Tasarım Uygulamalarına İlişkin Örnekler hakkında araştırma Anlatım
Tartışma
13 Ülkemizde Engelsiz Tasarım Uygulamalarına İlişkin Örnekler Ülkemizde Engelsiz Tasarım Uygulamalarına İlişkin Örnekler hakkında araştırma Anlatım
Tartışma
14 Dünyada Engelsiz Tasarım Uygulamalarına İlişkin Örnekler Dünyada Engelsiz Tasarım Uygulamalarına İlişkin Örnekler hakkında araştırma Anlatım
Tartışma
15 Ders konularının genel tekrarı ve dersin sonlandırılması Konuların genel tekrarı Anlatım
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Konuların tekrarı Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
KİTAPLARDİĞER KAYNAKKLAR