DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Genel Matematik I MI   101 1 3 3 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Hatice ÇAĞATAY
Dersi Verenler
Doç. Dr.HATİCE ÇAĞATAY1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Genel matematik öğrenme
Dersin İçeriği
Polinomlar, Fonksiyonlar, Limit, Türev

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Sayı ekseni öğrenilmesi
2) Mutlak değer öğrenilmesi
3) Özdeşliklerin öğrenilmesi
4) Denklemler
5) Eşitsizlikler
6) Fonksiyonlar
7) Arasınav
8) Fonksiyon türleri
9) Fonksiyonların Özellikleri
10) Ters fonksiyon, bileşke fonksiyon
11) Limit kavramı
12) Limit ve süreklilik
13) Türev kavramı, limitte belirsizlikler
14) Türev kuralları (Çarpım, bölüm), zincir kuralı
15) Final sınavı


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Mimarlık alanında yeterli bilgiye sahip olur; bu alanda edindiği teorik ve uygulamalı bilgileri mimarlık uygulamalarında bir arada kullanır.
X
2
B1 düzeyinde mesleğinin gerektirdiği yabancı dil bilgisine sahip olur.
3
Mimarlık alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak tasarım yapar, olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler ve yorumlar.
X
4
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
5
Mimarlık alanında veri toplar, tasarım çalışmaları yapar, sonuçları değerlendirir, sorunları tanımlar ve çözüm önerileri geliştirir.
X
6
Bireysel olarak ve/veya bir ekip içinde, sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin bir biçimde çalışır
X
7
Mimarlık alanı ile ilgili herhangi bir çalışmayı bireysel olarak planlar, projelendirir ve bağımsız olarak yürütür, danışmanlık ve bilirkişilik yapar.
X
8
Karşılaştığı problemleri çözmede bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir, sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir.
X
9
Mimarlık alanıyla ilgili öğrenme gereksinimlerini belirler, kaynak araştırması yapar, bilgiye ulaşır ve veri tabanlarını kullanır.
X
10
Yaşam boyu öğrenme tutumu geliştirir ve elde edilen bilgileri toplum yararına kullanır.
11
Mimarlık ile ilgili toplumsal bilinç oluşturur ve tasarım verilerinin sürdürülebilir kullanımını sağlayacak becerilere sahip olur.
X
12
Mimarlık alanıyla ilgili yazılı ve sözlü etkin iletişim kurar, mimarlık ile ilgili seminer ve toplantıları izler, düzenler, proje hazırlar ve yabancı dil bilgilerine dayanarak yurtdışı kaynaklı yayınları takip eder.
X
13
Mimarlık alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımları ile bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
14
Temel mimari ilkeleri bina, iç mekan ve yerleşim tasarımı düzeyinde uygular.
15
Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci kazanır; tarihi anıtları ve yapıları belgeler ve restorasyon projelerini hazırlamak için gerekli temel teknikleri bilir ve uygular.
X
16
Sürdürülebilirliğin mimari ve kentsel tasarım kararlarında doğal ve kültürel açıdan önemli bina ve alanları da kapsayan yapay kaynakların korunması ve sağlıklı bina ve yerleşimlerin oluşturulmasını sağlar.
X
17
Geniş kapsamlı programı olan bir mimari projeyi eskiz aşamasından uygulama projesi aşamasına kadar (strüktürel ve çevresel sistemler, güvenlik, bölücü sistemler vb.) geliştirir, değerlendirir ve uygular.
X
18
Mesleki gelişimde stajın rolünü ve işveren ve stajyerin hak ve sorumluluklarını anlar.
19
Düşey ve yanal kuvvetlerle ayakta duran strüktürlerin davranış ilkeleri ile çağdaş taşıyıcı sistemlerin gelişimlerini ve uygulamalarını anlar ve yorumlar.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Küme kavramı ve gösterimi Küme kavramı Anlatım
2 Sayı ekseni ve sıralama özellikler Sayı ekseni Anlatım
3 Üslü ve köklü çokluklar, mutlak değer Üslü fonksiyonlar, mutlak değer Anlatım
4 Özdeşlikler denklemler ve eşitsizlikler Özdeşlikler denklemler ve eşitsizlikler Anlatım
5 Koordinat düzlemi, doğru ve parabol denklemi Koordinat düzlemi Anlatım
6 İkinci dereceden iki bilinmeyenli eşitsizlikler İkinci dereceden iki bilinmeyenli eşitsizlikler Anlatım
7 Fonksiyonlar Fonksiyonlar Anlatım
8 Ara Sınav İlk 7 bölüm Yazılı Sınav
9 Fonksiyon türleri Fonksiyon türleri Anlatım
10 Fonksiyonların Özellikleri Fonksiyonlar Anlatım
11 Ters fonksiyon, bileşke fonksiyon Ters fonksiyon, bileşke fonksiyon Anlatım
12 Limit kavramı Limit Anlatım
13 Limit ve süreklilik Limit ve süreklilik Anlatım
14 Türev kavramı, limitte belirsizlikler Türev kavramı Anlatım
15 Türev kuralları (Çarpım, bölüm), zincir kuralı Türev kuralları Anlatım
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Bütün bölümler Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Çözümlü Matematik Problemleri Analiz-1(2002, Bekir Özçelik, Fikri Akdeniz, Atilla Coşkun, Ahmet Ekicibil)  Genel Matematik (2001 Yalçın Küçük, Mehmet Üreyen, Nevin Orhun,Musa Şenel, Orhan Özer, Hüseyin Azcan)