DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Kentsel Tasarım MIM   418 8 2 2 3

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Onur ERMAN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Kentsel tasarım kavramlarının tanımlanması, kentsel tasarım kriterlerinin incelenmesi, örnek ve uygulamalarla değerlendirilmesi.
Dersin İçeriği
Kentsel mekan kavramı, kentsel mekan düzeyleri, kentsel kimlik, kentsel imaj ve kentsel tasarım ilişkisi. Kentsel mekanda kullanıcı ihtiyaçları, kentsel mekan ve algısal boyut.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Kentsel tasarım faaliyetini tanımlar.
2) Kentsel mekan kavramını tanımlar.
3) Kentsel dış mekan tasarım ilkelerini bilir.
4) Kentsel kimlik ve kentsel imaj kavramlarını bilir.
5) Kullanıcı ihtiyaçlarını kentsel mekan düzeyinde ele alır.
6) Kentsel dış mekanda insan aktivitelerini değerlendirir.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Mimarlık alanında yeterli bilgiye sahip olur; bu alanda edindiği teorik ve uygulamalı bilgileri mimarlık uygulamalarında bir arada kullanır.
X
2
B1 düzeyinde mesleğinin gerektirdiği yabancı dil bilgisine sahip olur.
3
Mimarlık alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak tasarım yapar, olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler ve yorumlar.
X
4
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
5
Mimarlık alanında veri toplar, tasarım çalışmaları yapar, sonuçları değerlendirir, sorunları tanımlar ve çözüm önerileri geliştirir.
X
6
Bireysel olarak ve/veya bir ekip içinde, sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin bir biçimde çalışır
X
7
Mimarlık alanı ile ilgili herhangi bir çalışmayı bireysel olarak planlar, projelendirir ve bağımsız olarak yürütür, danışmanlık ve bilirkişilik yapar.
8
Karşılaştığı problemleri çözmede bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir, sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir.
X
9
Mimarlık alanıyla ilgili öğrenme gereksinimlerini belirler, kaynak araştırması yapar, bilgiye ulaşır ve veri tabanlarını kullanır.
X
10
Yaşam boyu öğrenme tutumu geliştirir ve elde edilen bilgileri toplum yararına kullanır.
11
Mimarlık ile ilgili toplumsal bilinç oluşturur ve tasarım verilerinin sürdürülebilir kullanımını sağlayacak becerilere sahip olur.
X
12
Mimarlık alanıyla ilgili yazılı ve sözlü etkin iletişim kurar, mimarlık ile ilgili seminer ve toplantıları izler, düzenler, proje hazırlar ve yabancı dil bilgilerine dayanarak yurtdışı kaynaklı yayınları takip eder.
X
13
Mimarlık alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımları ile bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
14
Temel mimari ilkeleri bina, iç mekan ve yerleşim tasarımı düzeyinde uygular.
15
Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci kazanır; tarihi anıtları ve yapıları belgeler ve restorasyon projelerini hazırlamak için gerekli temel teknikleri bilir ve uygular.
16
Sürdürülebilirliğin mimari ve kentsel tasarım kararlarında doğal ve kültürel açıdan önemli bina ve alanları da kapsayan yapay kaynakların korunması ve sağlıklı bina ve yerleşimlerin oluşturulmasını sağlar.
X
17
Geniş kapsamlı programı olan bir mimari projeyi eskiz aşamasından uygulama projesi aşamasına kadar (strüktürel ve çevresel sistemler, güvenlik, bölücü sistemler vb.) geliştirir, değerlendirir ve uygular.
18
Mesleki gelişimde stajın rolünü ve işveren ve stajyerin hak ve sorumluluklarını anlar.
19
Düşey ve yanal kuvvetlerle ayakta duran strüktürlerin davranış ilkeleri ile çağdaş taşıyıcı sistemlerin gelişimlerini ve uygulamalarını anlar ve yorumlar.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Kentsel Tasarım dersinin amacı ve kapsamı Anlatım
2 Kent kavramı, kentlerin oluşumuna genel bakış . Kent kavramı, kentlerin oluşumu konusunda araştırma Anlatım
Tartışma
3 Kentsel Tasarım Disiplininin tarihçesi ve çıkış noktası . Kentsel Tasarım Disiplininin tarihçesi ve çıkış noktası konusunda araştırma Anlatım
Tartışma
4 Kentsel tasarım pratiği ve uygulama alanı. Kentsel tasarım pratiği konusunda araştırma Anlatım
Tartışma
5 Kentsel tasarım pratiğinin ilgi alanları. Kentsel tasarım pratiğinin ilgi alanları konusunda araştırma Anlatım
Tartışma
6 Kentsel Mekan Kavramı Kentsel Mekan Kavramı konusunda araştırma Anlatım
Tartışma
7 Kentsel mekanda mekan hiyerarşisi Kentsel mekanda mekan hiyerarşisi konusunda araştırma Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav Önceki konuların gözden geçirilmesi Yazılı Sınav
9 Kentsel mekan düzeyleri Kentsel mekan düzeyleri konusunda araştırma Tartışma
Proje / Tasarım
10 Kentsel dış mekan kavramı Kentsel dış mekan kavramı konusunda araştırma Anlatım
Tartışma
11 Kentsel dış mekan tasarım ilkeleri Kentsel mekan tasarım ilkeleri konusunda araştırma Anlatım
Tartışma
12 Kentsel kimlik, kentsel imaj ve kentsel tasarım ilişkisi Kentsel kimlik, kentsel imaj konusunda araştırma Anlatım
Tartışma
13 Kentsel mekan ve algısal boyut Kentsel mekan ve algısal boyut konusunda araştırma Anlatım
Tartışma
14 Kentsel dış mekanda kullanıcı Kentsel dış mekanda kullanıcı konusunda araştırma Anlatım
Tartışma
15 Kentsel dış mekanda kullanıcı Kentsel dış mekanda kullanıcı konusunda araştırma Anlatım
Tartışma
16-17 Final Sınavı Önceki konuların gözden geçirilmesi Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
KİTAPLARDİĞER KAYNAKKLAR