DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Çağdaş Mimarlık Akımları MIM   445 7 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Fazilet Duygu SABAN
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiMUSTAFA YEĞİN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Günümüz mimarlığını hazırlayan toplumsal, ekonomik ve kültürel ortam, çağın düşünce ve felsefe yapısı, edebiyatı ve diğer sanat anlayışlarındaki değişimlerin mimarlık ürünlerinin oluşmasındaki yerleri ve değerlerini çözümleyebilecek kuramsal yaklaşımların ve bilgilerin verilmesi becerilerin kazandırılması.Mimarlık akımları.
Dersin İçeriği
Endüstri Devriminden Günümüze, Mimarlık Ortamı, yeni Gelişen Teknolojiler ve Yeni Malzemelere Bağlı Oluşan ve Gelişen Mimarlık Akımları,yapıları Oluşturan Mimarların Felsefi Görüşleri ve Kuramsal Arka plan 1914-1918 Kuramlar Dönemi, çağdaş mimari davranışın ardında yatan düşünsel dağarcığın çeşitliliği , akımların örneklerinin analizi; fütürizm,konstrüktivizm,süprematizm,akımların örneklerinin analizi,akımların Örneklerinin Analizi/ Arasınav,pürizm; akımların örneklerinin analizi, akımların Örneklerinin Analizi; Neo-Plastisizm fonksiyonalizm, Bauhaus,akımların Örneklerinin Analizi; Ekspresyonizm,akımların Örneklerinin Analizi; Brütalizm,akımların Örneklerinin Analizi; Post Modernizm, Historisist (Tarihçi) Yaklaşım ,contextualist (Bağlamcı) Yaklaşım, Geç Modernizm, Yeni Modernizm Dekonstrüktivizm,yılsonu sınavı uygulanacaktır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Ulusal ve uluslar arası mimarlık akımları ve mimarlık tarihi temel bilgilerini açıklayabilme ve yorumlayabilme
2) İnsan, işlev ve biçim arasındaki ilişkiler ile mimaride kullanılan kavramları açıklama ve değerlendirme becerisi
3) Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci kazanma; tarihi anıtları ve yapıları belgelemek ve restorasyon projelerini hazırlamak için gerekli temel tekniklere sahip olma, tanımlama ve uygulayabilme becerisi
4) Mimari tasarımın aşamaları, mekanı kavrama ve oluşturulmasındaki temel ögeleri tanımlama ve yorumlayabilme
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)