DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Mimari Proje VII MIM   475 7 4 6 13

Ön Koşul Dersleri MIM316 Mimari Proje 6
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Serpil ÇERÇİ
Dersi Verenler
Doç. Dr.SERPİL ÇERÇİ1. Öğretim Grup:A
Doç. Dr.ONUR ERMAN1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.AHMET KOÇHAN1. Öğretim Grup:A
HEYSEM SÜHAN BEYAZTAŞ1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.FAZİLET DUYGU SABAN1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiMUSTAFA YEĞİN1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.AHMET KOÇHAN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Mimari tasarıma yaklaşım, problem tanımlama, yaratıcı tasarım önerileri geliştirme, kentsel ölçekte tasarım yapabilme ve kavramsal altyapı konularında bilgi sahibi olur
Dersin İçeriği
Problem tanımlama, alan analizi, örnek çözümleri inceleme, özgün tasarım çözümleri üretme, mimari tasarım projeleri hazırlama

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Nitelikli yaşam çevreleri oluşturmanın gerektirdiği, çok boyutlu (işlevsel, görsel, teknik, kültürel gereklilikleri aynı anda karşılayan) bir tasarım yaklaşımını geliştirir
2) Bina tasarımı ile ilişkili olarak strüktürel tasarım, inşaat ve mühendislik problemlerini tartışır
3) Kullanıcıların gereksinimlerini karşılamak üzere imar mevzuatı, maliyet faktörleri ve getirdiği kısıtlamalar dahilinde gerekli tasarımları yapabilir
4) Gerek yaya, gerekse araç dolaşım kurgusu, açık alan kullanım biçimleri ve çevresel doku üzerindeki dönüştürücü etkilerin göz önünde bulundurur


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Mimarlık alanında yeterli bilgiye sahip olur; bu alanda edindiği teorik ve uygulamalı bilgileri mimarlık uygulamalarında bir arada kullanır.
2
B1 düzeyinde mesleğinin gerektirdiği yabancı dil bilgisine sahip olur.
3
Mimarlık alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak tasarım yapar, olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler ve yorumlar.
4
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
5
Mimarlık alanında veri toplar, tasarım çalışmaları yapar, sonuçları değerlendirir, sorunları tanımlar ve çözüm önerileri geliştirir.
6
Bireysel olarak ve/veya bir ekip içinde, sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin bir biçimde çalışır
7
Mimarlık alanı ile ilgili herhangi bir çalışmayı bireysel olarak planlar, projelendirir ve bağımsız olarak yürütür, danışmanlık ve bilirkişilik yapar.
8
Karşılaştığı problemleri çözmede bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir, sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir.
9
Mimarlık alanıyla ilgili öğrenme gereksinimlerini belirler, kaynak araştırması yapar, bilgiye ulaşır ve veri tabanlarını kullanır.
10
Yaşam boyu öğrenme tutumu geliştirir ve elde edilen bilgileri toplum yararına kullanır.
11
Mimarlık ile ilgili toplumsal bilinç oluşturur ve tasarım verilerinin sürdürülebilir kullanımını sağlayacak becerilere sahip olur.
12
Mimarlık alanıyla ilgili yazılı ve sözlü etkin iletişim kurar, mimarlık ile ilgili seminer ve toplantıları izler, düzenler, proje hazırlar ve yabancı dil bilgilerine dayanarak yurtdışı kaynaklı yayınları takip eder.
13
Mimarlık alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımları ile bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
14
Temel mimari ilkeleri bina, iç mekan ve yerleşim tasarımı düzeyinde uygular.
15
Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci kazanır; tarihi anıtları ve yapıları belgeler ve restorasyon projelerini hazırlamak için gerekli temel teknikleri bilir ve uygular.
16
Sürdürülebilirliğin mimari ve kentsel tasarım kararlarında doğal ve kültürel açıdan önemli bina ve alanları da kapsayan yapay kaynakların korunması ve sağlıklı bina ve yerleşimlerin oluşturulmasını sağlar.
17
Geniş kapsamlı programı olan bir mimari projeyi eskiz aşamasından uygulama projesi aşamasına kadar (strüktürel ve çevresel sistemler, güvenlik, bölücü sistemler vb.) geliştirir, değerlendirir ve uygular.
18
Mesleki gelişimde stajın rolünü ve işveren ve stajyerin hak ve sorumluluklarını anlar.
19
Düşey ve yanal kuvvetlerle ayakta duran strüktürlerin davranış ilkeleri ile çağdaş taşıyıcı sistemlerin gelişimlerini ve uygulamalarını anlar ve yorumlar.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Çevre Analizi Literatür Araştırması Örnek Yapı incelemes İlgili okuma ve araştırma Tartışma
2 İhtiyaç Programının geliştirilmesi Tasarlama Hedeflerinin ve Ana Fikrin belirlenmesi Poster, Eskiz ve Maket Çalışması: Öneri geliştirme İlgili okuma ve araştırma
3 Eskiz ve Maket Çalışmaları İlgili okuma, araştırma, çizim ve maket hazırlama Proje / Tasarım
4 Eskiz ve Maket Çalışmaları İlgili okuma, araştırma, çizim ve maket hazırlama Proje / Tasarım
5 Eskiz ve Maket Çalışmaları İlgili okuma, araştırma, çizim ve maket hazırlama Proje / Tasarım
6 Eskiz ve Maket Çalışmaları İlgili okuma, araştırma, çizim ve maket hazırlama Proje / Tasarım
7 1. Arasınav İlgili okuma, araştırma, çizim ve maket hazırlama Yazılı Sınav
8 Eskiz ve Maket Çalışmaları İlgili okuma, araştırma, çizim ve maket hazırlama Proje / Tasarım
9 Eskiz ve Maket Çalışmaları İlgili okuma, araştırma, çizim ve maket hazırlama Proje / Tasarım
10 Eskiz ve Maket Çalışmaları İlgili okuma, araştırma, çizim ve maket hazırlama Proje / Tasarım
11 Eskiz ve Maket Çalışmaları İlgili okuma, araştırma, çizim ve maket hazırlama Proje / Tasarım
12 Eskiz ve Maket Çalışmaları İlgili okuma, araştırma, çizim ve maket hazırlama Proje / Tasarım
13 Proje sunuş çalışmaları İlgili okuma, araştırma, çizim ve maket hazırlama Proje / Tasarım
14 Proje sunuş çalışmaları İlgili okuma, araştırma, çizim ve maket hazırlama Proje / Tasarım
15 Proje sunuş çalışmaları İlgili okuma, araştırma, çizim ve maket hazırlama Proje / Tasarım
16-17 Son sınav İlgili okuma, araştırma, çizim ve maket hazırlama Proje / Tasarım

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar