DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Mimari Proje VIII * MIM   476 8 4 6 17

Ön Koşul Dersleri MIM415 Mimari Proje 7
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Fazilet Duygu SABAN
Dersi Verenler
Prof. Dr.FAZİLET DUYGU SABAN1. Öğretim Grup:A
Doç. Dr.SERPİL ÇERÇİ1. Öğretim Grup:A
Doç. Dr.ONUR ERMAN1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiMUSTAFA YEĞİN1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiÖZLEM ŞENYİĞİT1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.TOLGA UZUN1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.FAZİLET DUYGU SABAN1. Öğretim Grup:A
Doç. Dr.ONUR ERMAN1. Öğretim Grup:A
Doç. Dr.SERPİL ÇERÇİ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Mimari tasarım ve kent bütünü içerisinde yakın ve uzak çevrenin proje konusuyla birlikte değerlendirilmesi, bununla ve kapsadığı işlevle ilişkili üçüncü boyuttaki değerlerin geliştirilmesi, doğru işlevsel ve strüktürel çözümlere yer verilmesi ve tüm öğretim boyunca edinilen bilgilere ve deneyimlere dayanarak senteze ulaşma, çözüm alternatiflerinin geliştirilmesi, çözümün önerilmesi ve bunların doğru bir şekilde sunulması konularında öğrencinin mesleki yeterliliğinin jürice sınandığı diploma çalışması.
Dersin İçeriği
Problem tanımlama, alan analizi, örnek çözümleri inceleme, özgün tasarım çözümleri üretme, mimari tasarım projeleri hazırlama

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Mimarlık alanında yeterli bilgiye sahip olur; bu alanda edindiği teorik ve uygulamalı bilgileri mimarlık uygulamalarında bir arada kullanır.
2
B1 düzeyinde mesleğinin gerektirdiği yabancı dil bilgisine sahip olur.
3
Mimarlık alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak tasarım yapar, olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler ve yorumlar.
4
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
5
Mimarlık alanında veri toplar, tasarım çalışmaları yapar, sonuçları değerlendirir, sorunları tanımlar ve çözüm önerileri geliştirir.
6
Bireysel olarak ve/veya bir ekip içinde, sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin bir biçimde çalışır
7
Mimarlık alanı ile ilgili herhangi bir çalışmayı bireysel olarak planlar, projelendirir ve bağımsız olarak yürütür, danışmanlık ve bilirkişilik yapar.
8
Karşılaştığı problemleri çözmede bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir, sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir.
9
Mimarlık alanıyla ilgili öğrenme gereksinimlerini belirler, kaynak araştırması yapar, bilgiye ulaşır ve veri tabanlarını kullanır.
10
Yaşam boyu öğrenme tutumu geliştirir ve elde edilen bilgileri toplum yararına kullanır.
11
Mimarlık ile ilgili toplumsal bilinç oluşturur ve tasarım verilerinin sürdürülebilir kullanımını sağlayacak becerilere sahip olur.
12
Mimarlık alanıyla ilgili yazılı ve sözlü etkin iletişim kurar, mimarlık ile ilgili seminer ve toplantıları izler, düzenler, proje hazırlar ve yabancı dil bilgilerine dayanarak yurtdışı kaynaklı yayınları takip eder.
13
Mimarlık alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımları ile bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
14
Temel mimari ilkeleri bina, iç mekan ve yerleşim tasarımı düzeyinde uygular.
15
Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci kazanır; tarihi anıtları ve yapıları belgeler ve restorasyon projelerini hazırlamak için gerekli temel teknikleri bilir ve uygular.
16
Sürdürülebilirliğin mimari ve kentsel tasarım kararlarında doğal ve kültürel açıdan önemli bina ve alanları da kapsayan yapay kaynakların korunması ve sağlıklı bina ve yerleşimlerin oluşturulmasını sağlar.
17
Geniş kapsamlı programı olan bir mimari projeyi eskiz aşamasından uygulama projesi aşamasına kadar (strüktürel ve çevresel sistemler, güvenlik, bölücü sistemler vb.) geliştirir, değerlendirir ve uygular.
18
Mesleki gelişimde stajın rolünü ve işveren ve stajyerin hak ve sorumluluklarını anlar.
19
Düşey ve yanal kuvvetlerle ayakta duran strüktürlerin davranış ilkeleri ile çağdaş taşıyıcı sistemlerin gelişimlerini ve uygulamalarını anlar ve yorumlar.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Konunun verilmesi. İlgili okuma ve araştırma
2
3 Araştırma dosyasının teslimi ve konu ile ilgili görüşme. İlgili okuma ve araştırma
4
5
6 1. Jüri İlgili okuma ve araştırma
7 1. Eskiz Sınavı ve 1. Ara teslim İlgili okuma ve araştırma, çizim ve maket hazırlama
8
9 Görüşme İlgili okuma ve araştırma
10
11 2. Jüri İlgili okuma ve araştırma
12
13
14 Görüşme İlgili okuma ve araştırma
15
16-17 Proje Teslimi ve Final Jürisi İlgili okuma ve araştırma, çizim ve maket hazırlama

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
İnternet Çeşitli süreli yayınlar   Konu ile ilgili çizim ağırlıklı anlatıma sahip kitaplar