DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Sürdürülebilir Mimari Tasarım * MIM   440 8 2 2 3

Ön Koşul Dersleri YOK
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Ahmet KOÇHAN
Dersi Verenler
Öğr. Gör.AHMET KOÇHAN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Sürdürülebilirlik ve Ekoloji ile Mimarlık arasındaki ilişkiyi tanımlanırken, Mimari tasarımda çevre duyarlılığı amacıyla alınabilecek sürdürülebilir tasarım kararlarını tartışmak. Mimari ürünün tasarımı, uygulaması ve kullanım aşamalarında çevre ve enerji duyarlılığı için uygun yöntem ve teknikleri belirlemek. Toplum/Çevre/Ekonomi etkileşiminde, mimari yapay çevre tasarımlarının araştırılması, analizi ve sentezi yapmak. Çevre duyarlı ve Sürdürülebilir tasarımda, tasarımcı için gerekli kuramsal bilgi birikiminin edinilmesi.
Dersin İçeriği
Ekolojik tasarımlar ve Sürdürülebilirlik kavramlarının mimari disiplin alanı içerisindeki yeri tanımlanırken, günümüz koşullarına göre gerekliliği ve öneminin irdelenmektedir. Toplum / Çevre / Ekonomi bileşeninde; çevre, iklim ve coğrafi verilerin kuramsal açıdan nasıl yorumlanacağı ve tasarımda nasıl kullanılacağının öğrenilecektir. Tasarımcı, karar verici, uygulamacı ve kullanıcı için sürdürülebilir mimari tasarımda bölgesel ve küresel ilkelerin analiz edilecektir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Mimarlık alanında yeterli bilgiye sahip olur; bu alanda edindiği teorik ve uygulamalı bilgileri mimarlık uygulamalarında bir arada kullanır.
X
2
B1 düzeyinde mesleğinin gerektirdiği yabancı dil bilgisine sahip olur.
X
3
Mimarlık alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak tasarım yapar, olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler ve yorumlar.
X
4
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
X
5
Mimarlık alanında veri toplar, tasarım çalışmaları yapar, sonuçları değerlendirir, sorunları tanımlar ve çözüm önerileri geliştirir.
X
6
Bireysel olarak ve/veya bir ekip içinde, sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin bir biçimde çalışır
X
7
Mimarlık alanı ile ilgili herhangi bir çalışmayı bireysel olarak planlar, projelendirir ve bağımsız olarak yürütür, danışmanlık ve bilirkişilik yapar.
X
8
Karşılaştığı problemleri çözmede bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir, sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir.
X
9
Mimarlık alanıyla ilgili öğrenme gereksinimlerini belirler, kaynak araştırması yapar, bilgiye ulaşır ve veri tabanlarını kullanır.
X
10
Yaşam boyu öğrenme tutumu geliştirir ve elde edilen bilgileri toplum yararına kullanır.
X
11
Mimarlık ile ilgili toplumsal bilinç oluşturur ve tasarım verilerinin sürdürülebilir kullanımını sağlayacak becerilere sahip olur.
X
12
Mimarlık alanıyla ilgili yazılı ve sözlü etkin iletişim kurar, mimarlık ile ilgili seminer ve toplantıları izler, düzenler, proje hazırlar ve yabancı dil bilgilerine dayanarak yurtdışı kaynaklı yayınları takip eder.
X
13
Mimarlık alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımları ile bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X
14
Temel mimari ilkeleri bina, iç mekan ve yerleşim tasarımı düzeyinde uygular.
X
15
Tarihi çevreyi tanıma ve koruma bilinci kazanır; tarihi anıtları ve yapıları belgeler ve restorasyon projelerini hazırlamak için gerekli temel teknikleri bilir ve uygular.
X
16
Sürdürülebilirliğin mimari ve kentsel tasarım kararlarında doğal ve kültürel açıdan önemli bina ve alanları da kapsayan yapay kaynakların korunması ve sağlıklı bina ve yerleşimlerin oluşturulmasını sağlar.
X
17
Geniş kapsamlı programı olan bir mimari projeyi eskiz aşamasından uygulama projesi aşamasına kadar (strüktürel ve çevresel sistemler, güvenlik, bölücü sistemler vb.) geliştirir, değerlendirir ve uygular.
18
Mesleki gelişimde stajın rolünü ve işveren ve stajyerin hak ve sorumluluklarını anlar.
19
Düşey ve yanal kuvvetlerle ayakta duran strüktürlerin davranış ilkeleri ile çağdaş taşıyıcı sistemlerin gelişimlerini ve uygulamalarını anlar ve yorumlar.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Tanışma ve Dersin İçeriği Hakkında Genel Bilgi Paylaşımı
2 Küresel Isınma ve Çevre Kirliliği Küresel Isınma ve Çevre Kirliliği
3 İnsan / Çevre / Sanayileşme / Kirlilik / Turizm İnsan / Çevre / Sanayileşme / Kirlilik / Turizm
4 Ekoloji ve Enerji Sorunları, Ekolojik ve Sürdürülebilir Mimari Tanımları Ekoloji ve Enerji Sorunları, Ekolojik ve Sürdürülebilir Mimari Tanımları
5 Ödev 01 Çevre / Toplum / Ekonomi Bileşeninde İnsan Konulu Sunum Ödev 01 Çevre / Toplum / Ekonomi Bileşeninde İnsan Konulu Sunum
6 Bina Tasarımında Ekoloji Kuramı - Ekolojik Mimari Bina Tasarımında Ekoloji Kuramı - Ekolojik Mimari
7 Sürdürülebilir Mimaride Yeniden işlevlendirme. Sürdürülebilir Mimaride Yeniden işlevlendirme.
8 Ara Sınav
9 Ödev 02 Yeniden İşlevlendirme ile İlgili Örnek Sunum ve Analizleri Ödev 02 Yeniden İşlevlendirme ile İlgili Örnek Sunum ve Analizleri
10 Ekolojik İlkelere Uygun Tasarım Ekolojik İlkelere Uygun Tasarım
11 Akıllı Binalar Akıllı Binalar
12 Ödev 03 Akıllı binalar ile İlgili Örnek Sunum ve Analizleri Ödev 03 Akıllı binalar ile İlgili Örnek Sunum ve Analizleri
13 Sürdürülebilir Konut Tasarımı Sürdürülebilir Konut Tasarımı
14 Ekolojik ve Sürdürülebilir Konut Düşünce Sistematiği Ekolojik ve Sürdürülebilir Konut Düşünce Sistematiği
15 Ödev 04 Sürdürülebilir Konutlar ile İlgili Örnek Sunum ve Analizleri Ödev 04 Sürdürülebilir Konutlar ile İlgili Örnek Sunum ve Analizleri
16-17 Final Sınavı

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar